Viser 1-7 af 7
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-7 af 7
 

Kurser i pædagogik Århus

Hvilke pædagogiske kurser kan jeg tage i Århus?

Vælger du at tage et kursus eller en efteruddannelse i Århus, er dine muligheder mange! Århus huser Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU, som er Danmarks største universitetsmiljø for grundforskning og anvendt forskning inden for pædagogik og uddannelse.

Derudover findes der også mange kursusudbydere inden for pædagogik i Århus. Ved at tage et kursus bliver du opdateret på den nyeste forskning og teknikker inden for pædagogik, samt får du et stærkere CV.

I Århus har du blandt andet mulighed for at tage:

Masteruddannelser i pædagogik

Med en masteruddannelse i pædagogik får du en videreuddannelse, hvor du kvalificerer dig til at arbejde med udvikling, læring, ledelse og pædagogik på akademisk niveau. Du lærer at analysere og reflektere kritisk over teknikker, tendenser og metoder inden for pædagogik.

For at kunne tage en masteruddannelse i pædagogik, skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter færdiggjort uddannelse.

Efteruddannelse inden for pædagogik

Ønsker du at tage et kursus for at styrke dig fagligt som pædagog eller lærer og sætte skub i din udvikling? Så er et pædagogisk kursus din vej frem. Du kan blandt andet tage et kursus inden for emnerne:

  • Tidlig forebyggende indsats
  • Idræt og bevægelse
  • Inklusion
  • Special- og socialpædagogik
  • Dansk som andetsprog

Pædagogik i erhvervslivet – uddannelse i organisationspsykologi

Erhvervspædagogik går også under betegnelsen organisationspsykologi. Det handler om at opbygge menneskelige relationer, og sørge for at personer kan indgå i dialog og samarbejde med folk, der har andre faglige baggrunde end én selv. Et kursus eller en uddannelse i organisationspsykologi giver dig et solidt fundament for at arbejde med pædagogiske- og psykologiske processer i organisationer og skabe bedre arbejdspladser med god dialog.

Diplomuddannelse i pædagogik

Ønsker du at gå i dybden inden for et specifikt område af pædagogikken, kan du vælge at tage en diplomuddannelse, hvor du bygger oven på dine allerede eksisterende pædagogiske kundskaber, samt får mulighed for at blive specialist inden for det fagområde af pædagogikken, du brænder for.

En diplomuddannelse tæller 60 ECTS-points, hvilket svarer til 1 års fuldtidsstudie. Uddannelsen kan også tages som deltidsstudie, hvor du typisk vil tage et fag pr. semester.

Hvad er anerkendende pædagogik?

Anerkendende pædagogik er en måde at tilgå andre på og opnå anerkendende relationer. I praksis handler anerkendende pædagogik om at acceptere andres individuelle kvaliteter og specielle talenter. Det handler om at give plads til forskellighed og værdsætte, at vi ikke alle er ens og har forskellige kompetencer og styrke. For at opnå en anerkendende relation er det derfor nødvendigt at kunne sætte sig i den andens sted for en stund.

Hvad er fordelene ved at tage en videreuddannelse inden for det pædagogiske felt?

Dit udbytte af at tage en videreuddannelse er forskelligt alt efter hvilket kursus eller hvilken uddannelse, du vælger, men generelt styrker alle former for videreuddannelse dit CV, udvikler dine kompetencer og gør dig i stand til at varetage nye opgaver. Videreuddannelse kan også kvalificere dig til en lederstilling.

Tager du en masteruddannelse, får du kompetencer til at analysere, planlægge, igangsætte, evaluere og deltage i pædagogisk forandringsarbejde, ledelse og kompetenceudvikling.

Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Ønskeliste
Kundecase
Ekstrem god kursusoplevelse


CP Kelco, Helle Ludvigsen: "Jeg havde en ekstremt god kursusoplevelse. Underviseren var virkelig kompetent, og leverede en kvalitet ud over det forventede."

Læs mere
Tips til Outlook

Check Point Travel, Katrine Hulgaard Stoustrup: "Jeg har både fået tips til Outlook-automatisering og viden om hvordan hjernen arbejder bedst."

Læs mere
Ser mere kritisk på mine tekster

Max Fodgaard, Lisbeth Helm-Petersen: "Godt kursus. Jeg har lært at se mere kritisk på mine tekster, og jeg føler mig mere sikker."

Læs mere
Indflydelse på mine tekster

Max Fodgaard, Lisbeth Helm-Petersen: "Kurset har haft en hel del indflydelse, så sent som i dag på en tekst jeg skulle lave – chefen var glad."

Læs mere