Viser 1-3 af 3
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-3 af 3
 

Vær med til at nedbringe risikoen for sikkerhedsbrister

Digitaliseringen af vores samfund har utvivlsomt øget risikoen for IT-kriminalitet og hackerangreb. Det faktum, at internettet nu er omdrejningspunktet for den største del af al forretning gør, at organisationer må sørge for, at informationssikkerheden er i top. Derfor er et kursus i ISO 27001 og dertilhørende certificering et klogt tilvalg for dig.

Bliv en vigtig brik i din organisations strategi for informationssikkerhed

Med et kursus og efterfølgende certificering i ISO 27001 vil du kunne udfylde en stor rolle i din organisations strategi i forhold til informationssikkerheden. Med et solidt kendskab til standarden herfor er du nemlig med til nedbringe risikoen for mistet, ødelagt eller stjålet data.

Tab af data kan nemlig have store konsekvenser for din organisation i form af økonomisk nedgang, krise og efterfølgende dårligt renommé i offentligheden.

ISO 27001

Informationssikkerhed baseret på international standard IS0 27001

Når man taler om informationssikkerhed kan man ikke undgå at nævne ISO 27001, som også typisk benævnes ISO/IEC 27001. Al styring af informationssikkerhed tager nemlig udgangspunkt i denne internationale standard, der er udviklet til håndteringen og varetagelsen af organisationers sikring at deres kritiske aktiver, som f.eks. persondata.

ISO 27001 standardiserer krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af ledelsessystemer for informationssikkerhed internt i organisationen. Samtidig indeholder ISO2700 også krav til vurdering og håndtering af informationssikkerhedsrisici alt afhængig af virksomhedens behov.

Med et kursus i ISO 27001 får du en grundlæggende viden om informationssikkerhed og en indføring i, hvordan du bedst håndterer netop denne i din organisation.

Derfor er informationssikkerhed et vigtigt aktiv for dig

Vi udveksler i dag information på et niveau, der aldrig er set før. Den udveksling har unægteligt betydet, at sikkerheden er noget, vi er nødt til at værne om, idet informationen nu vil være at finde spredt på flere enheder. Det betyder, at risikoen for angreb på og tab af data er større end nogensinde før. Derfor er et kursus og en efterfølgende certificering i ISO 27001 et vigtig aktiv for dig, der på den ene eller anden måde håndterer informationssikkerheden i din organisation.

Hvem kan deltage i et kursus i ISO 27001

Det at deltage i et kursus i ISO 27001 kræver som sådan ingen forudsætninger. Det er dog en fordel, hvis du har et kendskab til andre ISO- eller ITIL-standarder, men det er intet krav.

Et kursus i ISO 27001 henvender sig altså til alle, der ønsker kendskab til ISO/IEC 27001 informationssikkerhed. Måske anvender i allerede ISO/IEC 27001 i jeres virksomhed eller står måske overfor implementeringen.

Hvordan foregår et kursus i ISO 27001

Et kursus i ISO 27001 foregår typisk som et åbent kursus, der strækker sig over et givent antal af undervisningsdage. Antallet af disse, det konkrete indhold og pris afhænger af den enkelte kursusudbyder, hvorfor du er nødt til at jævnføre dig med dem for korrekte oplysninger.

Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Ønskeliste