Fagmoduler

Her finder du uddannelser, der matcher søgningen Fagmoduler

Klik på en uddannelse i listen og læs mere eller kontakt udbyderen direkte for mere information. Du kan sortere søgeresultatet yderligere ved at vælge kategori, by, uddannelsestype eller filtrere listen efter f.eks. startdato, pris eller varighed. Du kan også sammenligne flere uddannelser og læse evalueringer fra tidligere deltagere.

Flere end 40.000 ledere, projektledere og medarbejdere har siden 1976 øget deres positive, personlige gennemslagskraft via træningen og den direkte, personlige feedback på Power2Influence. Vil du også blive bedre til at nå dine mål, samtidig med at du bevarer gode relationer?

Ledelse i praksis (SOSU fagmodul)
Erhvervsakademi Dania
8 ½ uger
5.500 DKK
Silkeborg
Fagmodulet tager afsæt i dine erfaringer, din viden og dine indsigter og sætter dem ind i en ledelsesteoretisk ramme, så du...
Positiv psykologi i ledelse - fagmodul
Erhvervsakademi Dania
9 uger
Silkeborg
At den studerende gennem refleksion over praksis og teori indenfor fagområdet styrker sin ledelsesmæssige handlekraft ved at udvikle evnen til...
Sagsbehandling - fagmodul
Erhvervsakademi Dania
9 uger
5.700 DKK
Viborg
Modulet tager udgangspunkt i bestemmelserne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven samt i uskrevne forvaltningsretlige principper. Endvidere gennemgås mulighederne Den studerende...
Teamledelse - fagmodul
Erhvervsakademi Dania
6 dage
5.900 DKK
København
Få mening, motivation og trivsel til at give resultater. Uddannelsen tager afsæt i akademifaget teamledelse. Du kan nu få en...
Positiv psykologi i organisationen - fagmodul
Erhvervsakademi Dania
3 måneder
10.995 DKK
Silkeborg
At den studerende på et reflekteret grundlag kan omsætte mål til konkrete og realistiske udviklingsprocesser, der skaber følgeskab og bidrager...
Organisation og arbejdspsykologi - fagmodul
Erhvervsakademi Dania
5 uger
5.700 DKK
Viborg
At den studerende gennem refleksion over praksis og teori udvikler sin forståelse af organisationslivets/arbejdspsykologiens processer og problemstillinger og derved kan...
Ledelse og medarbejdere 1 (diplom)
Cphbusiness
4 eller 7 dage
6.300 DKK
Flere byer (2)
Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer Fagmodulet har fokus på det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem...
Strategisk ledelse (diplom)
Cphbusiness
7 dage
7.900 DKK
København
Fagmodulet sætter dig i stand til at udarbejde systematiske beskrivelser af virksomhedens strategiske overvejelser samt håndtere komplekse ledelses og strategiske...
Økonomisk ledelse (diplom)
Cphbusiness
4 dage
8.100 DKK
Lyngby
Fagmodulet sætter dig i stand til at analysere økonomiske beslutninger som ledelsesinstrument. Du får en grundlæggende forståelse for den økonomiske...
Ledelse og organisation 2 (diplom)
Cphbusiness
4 eller 7 dage
6.300 DKK
Flere byer (2)
Fagmodulet udvikler dine kompetencer til at praktisere strategisk ledelse og implementere styringsmæssige tiltag, der tager hensyn til virksomhedens interne og...
Ledelse og coaching (diplom)
Cphbusiness
7 dage
7.900 DKK
Lyngby
Fagmodulet giver dig viden om forskellige perspektiver, teorier, begreber og metoder om coaching med fokus på aspekter indenfor ledelse, organisation...
Ledelse og medarbejdere 2 (diplom)
Cphbusiness
4 eller 7 dage
6.300 DKK
Flere byer (2)
Fagmodulet fokuserer på lærings og kompetenceudviklingsprocesser i samspillet mellem ledelse og medarbejdere, og mellem medarbejdere indbyrdes. Du får indblik i...
Human resource management og ledelse (diplom)
Cphbusiness
7 dage
8.100 DKK
København
Fagmodulet fokuserer på human resource management som et udgangspunkt for rekruttering, udvælgelse, fastholdelse, trivsel, udvikling og afvikling af medarbejdere. Du...
Ledelse og filosofi (diplom)
Cphbusiness
7 dage
7.900 DKK
Flere byer (2)
Med dette lederkursus får du viden om etiske perspektiver på ledelse og grundlag for udøvelse af ledelse. Du bliver i...
Ledelse og globalisering (Diplom)
Cphbusiness
60 timer
8.100 DKK
Flere byer (2)
Dette kursus i ledelse er for dig, der ønsker at blive i stand til at analysere og vurdere interkulturelle relationer...
Ledelse og jura (diplom)
Cphbusiness
7 dage
7.900 DKK
København
Gennem teori og praksis lærer du på dette jura kursus for ledere at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af...
Ledelse og organisation 1 (diplom)
Cphbusiness
4 eller 7 dage
6.300 DKK
Flere byer (2)
Formålet er at skærpe din forståelse af organisatoriske forholds betydning for ledelsesmæssige tiltag i egen organisation. Du kommer til at...
Ledelse af marketing og ekstern kommunikation (diplom)
Cphbusiness
7 dage
8.100 DKK
Lyngby
Fagmodulet sigter mod at give dig en helhedsorienteret synsvinkel på løsning af din organisations afsætningsmæssige problemstillinger på et strategisk og...
Investering og finansiering (diplom)
Cphbusiness
Antal gange afhænger af antal deltagere
14.000 DKK
København
Vil du vide mere om investering og finansiering, så er fagmodulet hos Cphbusiness lige noget for dig. Fagmodulet er en...
Det strategiske lederskab
Erhvervsakademi Dania
5 uger
4.500 DKK
Horsens
At den studerende gennem refleksion over praksis og teori indenfor fagområdet styrker sin ledelsesmæssige handlekraft ved at udvikle evnen til...
Det personlige lederskab 1 (diplom)
Cphbusiness
4 eller 7 dage
6.300 DKK
Flere byer (2)
Fagmodulet skærper din bevidsthed omkring sammenhængen mellem din egen kommunikative praksis og dine ledelsesmæssige udfordringer. Du bliver i stand til...
Det personlige lederskab 2 (diplom)
Cphbusiness
4 eller 7 dage
6.300 DKK
Flere byer (2)
Det personlige lederskab 2   fagmodul på diplomniveau Fagmodulet skærper din opmærksomhed omkring det professionelle lederskabs forskellige ledelseskompetencer og ledelsesidentiteter...
Økonomistyring (Diplom)
Cphbusiness
7 dage
8.100 DKK
København
Fagmodul på Diplomuddannelsen For og efterkalkulationer Faste og variable omkostninger Metoder til regnskabsanalyse Budgetter, herunder resultat , likviditets og balancebudgetter...
Videns- og Innovationsledelse (Diplom)
Cphbusiness
4 eller 7 dage
7.900 DKK
København
Fagmodul på Diplomuddannelsen Fagmodulet fokuserer på redefineringen af begreber som viden, læring, kompetenceudvikling, magt, styring og demokrati. Viden og innovationsledelse...
Det personlige lederskab - Modul 1 (Diplom)
Djøfs kurser og uddannelser
1 dag
19.300 DKK
København
På det første modul af diplomuddannelsen i ledelse styrker du din forståelse af lederskabets kommunikative kompetencer. Du bliver i stand...
Læring og kompetenceudvikling - ledelse og medarbejdere del 2 (DL)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
6 undervisningsgange
6.400 DKK
Ballerup
Formålet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med...
Det personlige lederskab - Diplomniveau
KEA Kompetence
4-9 undervsingsgange
6.100 DKK
Flere byer (2)
Virksomheder i dag befinder sig i en opadgående kommunikationsspiral, hvor det er lederens opgave at navigere i dette kaos og...
Organisation, metode og videnskabsteori (diplom)
Cphbusiness
Antal gange afhænger af antal deltagere
12.600 DKK
København
Tilmeld dig dette kursus, hvis du ønsker at blive i stand til at vurdere organisationer, deres strukturer og betydning for...
Team- og netværksledelse (diplom)
Cphbusiness
4 dage
8.100 DKK
København
Fagmodulet giver dig viden om forskellige teoretiske koncepter for team og netværksfunktioner. Du bliver bekendt med, hvordan forskellige aktører og...
Forandringsledelse (Diplom)
Cphbusiness
4 eller 7 dage
7.900 DKK
Flere byer (2)
Fagmodul på Diplomuddannelsen   Teorier om samfunds og organisationsudvikling samt forandringsprocesser Virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklingsprocesser og interventionsmuligheder Ledelsesroller,...
Marketing (Diplom)
Cphbusiness
8.100 DKK
Flere byer (2)
Fagmodul på Diplomuddannelsen Købsadfærd i B2B kontekst Struktur og markedskarakteristika i B2B sammenhæng Løsningsforslag til leverandørstrategier Virksomheden i et forsyningskædeperspektiv...
Innovation (Diplom)
Cphbusiness
7 dage
8.100 DKK
København
Fagmodulet ruster dig til at indgå i virksomhedens arbejde med at planlægge og gennemføre produkt og konceptudvikling. Du bliver i...
Styring og strategi - ledelse og organisation del 2 (DL)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
6 undervisningsgange
6.400 DKK
Ballerup
Hensigten er, at du udvikler dine kompetencer til at forstå og reflektere forholdet mellem en række aktuelle centrale forståelser af...
Ledelse og filosofi
Filadelfia
10.400 DKK
Dianalund
Ledelse, etik og livsanskuelse et kompetencegivende modul på diplomuddannelsen i ledelse og diakoni. Filosofi og etik er den usynlige del...
Ledelse og organisation 2 (Organisation, styring og strategi) - Diplomfag
KEA Kompetence
5 undervisningsgange
5.600 DKK
Flere byer (2)
Vil du udvikle din forståelse for interne og eksterne organisatoriske relationers betydning og sammenhænge? Og vil du gøre dette med...
Strategi, organisation og ledelse (EBA)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
14 undervisningsgange
12.800 DKK
Ballerup
Dette fag består af to dele: Strategi samt Organisation, som i løbet af modulet integreres i stigende grad. Strategidelen har...
It-projektledelse (Diplom)
Cphbusiness
12.600 DKK
Lyngby
IT projektledelse er et valgfrit fagmodul på diplomuddannelserne i softwareudvikling og webudvikling. Fagmodulet tæller 10 ECTS. Formålet med modulet er...
Ledelse og medarbejdere 2 (Lærings- og kompetencerelationer) - Diplomfag
KEA Kompetence
5 undervisningsgange
5.600 DKK
Flere byer (2)
Med et diplomfag fra KEA i lærings og kompetencerelationer lærer du at forstå, analysere og træffe beslutninger inden for lærings...
Den professionelle relation - ledelse og medarbejdere del 1 (DL)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
6 undervisningsgange
6.400 DKK
Ballerup
Formålet er at skærpe din opmærksomhed og forståelse af det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes...
Organisation og processer - ledelse og organisation del 1 (DL)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
6 undervisningsgange
6.400 DKK
Ballerup
På modulet udvikler du dine kompetencer til at forstå og reflektere forholdet mellem en række aktuelle centrale forståelser af og...
Lean Ledelse (EBA)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
6 undervisningsgange
6.400 DKK
Ballerup
Formålet er at give en samlet opkvalificering og professionalisering af dine færdigheder som Leanleder, således at du kan lede initiativer...
Ledelse af forandringsprojekter (DPL)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
6 undervisningsgange
Ballerup
Formålet med modulet er at du bliver klædt på til at drive forskellige typer af forandringsprojekter. Der lægges vægt på...
Økonomisk ledelse - Diplomfag
KEA Kompetence
Aftenhold fra kl. 15.30-20.30
5.600 DKK
Flere byer (2)
Vil du lære at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af økonomisk ledelse? Og vil du lære at kunne identificere,...
Ledelse og organisation 1 (organisation og processer) - Diplomfag
KEA Kompetence
5 undervisningsgange
5.600 DKK
Flere byer (2)
Vil du udvikle din forståelse af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhænge? Og vil du udvikle dine...
Strategisk ledelse - Diplomfag
KEA Kompetence
3-5 undervisningsgange enten på dags- eller aftenhold
5.300 DKK
Flere byer (2)
Vil du arbejde med analyse, refleksion og håndtering af strategisk ledelse i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis? Så er...
Ledelse og coaching - Diplomfag
KEA Kompetence
3-5 undervisningsgange enten på dags- eller aftenhold
5.300 DKK
Flere byer (2)
Vil du som lede opnår faglig udvikling, der giver dig overskud til at fokusere yderligere på dit lederskab? Og vil...
Finansiel Ledelse (EBA)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
14 undervisningsgange
12.800 DKK
Ballerup
Du får kompetencer til at foretage økonomiske beslutninger i egen virksomhed under hensyntagen til tekniske, merkantile og lovgivningsmæssige faktorer. Du...
HRM og ledelse - Diplomniveau
KEA Kompetence
5 dage fra kl. 15.30-20.30 samt en eksamensdag
5.300 DKK
Ballerup
Vil du udvikle dine faglige kompetencer ved at få et indgående kendskab til HRM? Og vil du lære at anvende HRM...
Ledelse og kompetenceudvikling - Diplomfag
KEA Kompetence
5 undervisningsgange fra kl. 15.30-20.30
5.300 DKK
Ballerup
Vil du have kompetencer til at iagttage og indsamle empiri om ledelse og kompetenceudvikling? Og vil du lære at relatere...
Forandringsledelse (DL)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
6 undervisningsgange
6.400 DKK
Ballerup
Du får viden og redskaber, der gør dig bedre til at gennemføre organisatoriske forandringsprocesser. Dette fag giver dig 5 ECTS...
  • = Kundecase tilknyttet denne udbyder/uddannelse
  • = Videopræsentation tilknyttet denne udbyder/uddannelse
Viser 1-50 af 70
12
Vis flere (20 kurser og uddannelser)