Vis finduddannelse.dk som: Mobile
Viser 1-20 af 216

Tag en diplomuddannelse og få nye kompetencer

Det danske arbejdsmarked anno 2018 er indrettet efter, at du som medarbejder konstant skal være omstillingsparat, nysgerrig og klar på udfordringer. Derfor er det også blevet mere og mere populært at tage videre- og efteruddannelser. Det viser nemlig, at du som medarbejder ønsker at udvikle dine kompetencer og dygtiggøre dig inden for erhvervslivet. 

Med en diplomuddannelse får du nye værktøjer og en stærk faglig baggrund til din fremtidige karriere. Diplomuddannelser er opbygget som deltidsuddannelser, hvilket betyder, at du kan fortsætte dit fuldtidsarbejde og samtidig få en relevant efteruddannelse på et højt fagligt niveau. 

Diplomuddannelserne dækker over en lang række kompetencegivende uddannelser

Hvem kan tage en diplomuddannelse?

Grundlæggende er efteruddannelsen primært rettet mod erhvervsaktive med en kort eller mellemlang videregående uddannelse og flere diplomuddannelser kræver, at du har mindst 2-års relevant erhververfaringer. Du skal desuden være opmærksom på, at der kan findes særlige optagelseskrav til din valgte diplomuddannelse.

Der findes et stort udvalg af diplomuddannelser med hver sit fokus, og diplomuddannelser henvender sig derfor til en bred målgruppe. Se vores kursusliste for at danne dig en overblik over nogle af de retninger, som du kan specialisere dig inden for. 

Søger du en efteruddannelse inden for handel, økonomi eller revision er HD-uddannelser måske noget for dig. Læs mere om HD-uddannelser og se vores udbud her. 

Undervisningsforløb på diplomuddannelser

Diplomuddannelser udbydes typisk som et deltidsstudie og er tilrettelagt, så du kan passe et fuldtidsarbejde ved siden af studiet. Undervisningen vil derfor primært foregå aftner og weekender. 

Nogle diplomuddannelser udbydes dog også som fuldtidsstudie eller selvstudie. Her kan du vælge den undervisningsform og det forløb, der passer bedst til det, du søger. 

Det faglige niveau på uddannelsen svarer til en bacheloruddannelse eller en professionsbachelor. Undervisningen er oftest teoretisk anlagt og hovedsageligt opbygget af forelæsninger og lektioner.

Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudium, eller det, der svarer til 60 ECTS point. 

Selve forløbet består typisk af et antal obligatoriske moduler, et antal valgmoduler og et obligatorisk afsluttende afgangsprojekt. Alle moduler i forløbet bliver afsluttet med en eksamen.

Der findes som regel et standardforløb for uddannelsen, men der er ikke nødvendigvis krav for hvilke moduler, du læser først. Nogle forløb vil du også i højere grad have mulighed for at påvirke selv og sammensætte ud fra dine individuelle ønsker. Du kan dog først påbegynde dit afsluttende projekt, når alle moduler er afsluttet med en bestået eksamen.

Der kan være forskel på opbygningen af uddannelserne, så det er en god ide at læse uddannelsesbeskrivelsen grundigt eller tage kontakt til uddannelsesstedet af den pågældende diplomuddannelse. 

Hvad kan jeg bruge en diplomuddannelse til?

Uddannelsens veksling mellem teoretisk undervisning og praktisk erhvervserfaring i forbindelse med dit arbejde styrker din faglige profil, hvilket giver værdi for både dig og din arbejdsgiver.

Du kan også bruge en diplomuddannelse som adgang til at læse videre på flere kandidat- og masteruddannelser.

Tip: Læs om Camillas erfaringer med en diplomuddannelse i pædagogisk og socialpædagogisk arbejde.

Finansiering af din diplomuddannelse

En diplomuddannelse er brugerbetalt, så uddannelsen skal finansieres af dig selv eller din arbejdsgiver. 

På nogle uddannelser kan du ansøge om Statens Voksenuddannelsesstøtte, hvis du opfylder kriterierne. 

Se også:

Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Ønskeliste
Kundecase
Chefkonsulentuddannelsen

"Chefkonsulentuddannelsen kan varmt anbefales. Det er konkret brugbart fra første undervisningsdag, og drøftelserne med de øvrige deltagere giver en god praktisk indsigt i det teoretiske materiale."

- Lisa Kolding, fuldmægtig i Aarhus Stift

Læs mere
Leder uden ledelsesansvar

"Meget relevant kursus, der sætter fokus på de problemstillinger man ofte møder i den "mellemrolle", som flere og flere befinder sig i på dagens arbejdsmarked."

- Rikke Harhoff, ministersekretær i Beskæftigelsesministeriets Departement

Læs mere
Resultatorienteret ledelsesinfor...

"Vi har fået et meget bedre udgangspunkt for at kunne gennemføre en proces omkring registreringsramme og ledelsesinformation."

-Jacob Ølgaard-Nicolajsen, specialkonsulent, Kirkeministeriets Departementet

Læs mere
Den nye forhandler

"Fremragende kursus. En tour-de-force i forhandlingens grundbegreber omsat i nogle meget givende øvelser og cases. Man fornemmer klart, at underviserne både er meget erfarne i forhandlinger og undervisning."

- Kristoffer Elsgaard Levinsen, Fuldmægtig, Ankestyrelsen

Læs mere