Viser 121-140 af 266
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 121-140 af 266

Hvorfor tage en arbejdsmiljøuddannelse?

En arbejdsmiljøuddannelse er målrettet dig, der vil være med til at skabe tryghed og trivsel på arbejdspladsen. Måske er du arbejdsmiljøkonsulent og søger cen lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, eller måske er du leder og ønsker redskaber til at skabe medarbejdertrivsel og arbejdsglæde? Der findes et arbejdsmiljø kursus for enhver smag!

På finduddannelse.dk kan du finde kurser inden for arbejdsmiljø, herunder fysisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø, og kurser i forebyggelse af arbejdsulykker. 

Det er vigtigt, at organisationer kan fastsætte sunde rammer og dermed et godt arbejdsmiljø for deres medarbejdere i forhold til faktorer såsom:

 • teknik
 • sikkerhed
 • sociale relationer
 • helbrede

Alt i alt de faktorer, der påvirker den enkelte medarbejders trivsel og tryghed på arbejdspladsen fysisk og psykisk. En arbejdsmiljøuddannelse er en investering både i dig og i din virksomhed. 

Arbejdsmiljøuddannelse - vækst for virksomheden

At organisationer landet over vælger at give deres medarbejdere en arbejdsmiljøuddannelse er ikke bare en social og juridisk forpligtelse, men også en fordel for arbejdspladsens vækst og udvikling. Virksomhederne ved, at et godt arbejdsmiljø beskytter medarbejderne mod at lide under arbejdsskader eller et højt sygefravær, men et godt arbejdsmiljø - herunder uddannelse i arbejdsmiljø - er også vigtigt for at kunne skabe en succesrig virksomhed.

Hvem skal have den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse?

Er du leder eller arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads er det lovpligtigt, at du tager en arbejdsmiljøuddannelse. 

Er du koordinator på en byggeplads skal du have en særlig arbejdsmiljøuddannelse. Den kan du finde her: Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO skal også gennemføre en særlig arbejdsmiljøuddannelse. Den finder du her: Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for AMO

Hvor lang tid gælder arbejdsmiljøuddannelsen?

Arbejdsmiljøloven gennemgåes, revideres og ændres hvert år, derfor kan det være en god idé løbende at holde dig opdateret. Derudover anbefaler de fleste kursusudbydere, at man tager uddannelsen hvert 6. til 10. år. Hvis din uddannelse er ældre end marts 1993, er det lovpligtigt, at du tager det igen.

Hvor mange dages supplerende efteruddannelse har arbejdsmiljørepræsentanten ret til inden for det første år?

Som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant skal man gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse inden for de tre første måneder efter, at du er blevet valgt. Denne uddannelse varer tre dage, og du har ret til to supplerende dage inden for det første år. 

Fokus på det gode arbejdsmiljø = trivsel

Arbejdsvilkår skal tilrettelægges således, at de er tilpasset det enkelte menneskes forudsætninger og giver mulighed for, at hver især har indflydelse på sin arbejdssituation.

Ikke blot på grund af arbejdsmiljøloven er det vigtigt, at der altid i organisationen er fokus på arbejdsmiljø, men også fordi det netop giver trivsel på arbejdspladsen at have fokus på det gode arbejdsmiljø.

Dette gøres bedst med den nyeste viden på området - som kan tilegnes via de mange arbejdsmiljøuddannelser og kurser, du kan finde her på siden.

Styrk dine kompetencer med et arbejdsmiljø kursus

Arbejdsmiljø er en stor del af vores arbejdsliv, og det er ikke kun arbejdsgiverne, der har noget at skulle have sagt i den sammenhæng. En arbejdsmiljøuddannelse er vigtig for alle typer af fag, da alle facetterne ved et godt arbejdsmiljø ikke er noget man kan lære uden at have fået den rette uddannelse på området.

Med en arbejdsmiljøuddannelse får du lagt et grundlag eller opdateret din viden på området, hvilket er vigtigt, hvis du arbejder som arbejdsmiljøkonsulent, medarbejderrepræsentant eller på anden måde har med arbejdsmiljø at gøre i dit daglige arbejde.

Den Lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse

Det er vigtigt at holde sig opdateret omkring den lovgivning, som findes inden for arbejdsmiljø. Der findes en række forskellige lovpligtige kurser og lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser.

Arbejdsmiljørepræsentanter har den nyeste viden

På arbejdspladsen er det vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten har den nyeste viden inden for lovgivning på området. Arbejdsmiljørepræsentanten vil sammen med sikkerhedsgruppen koordinere tiltag som er nødvendige på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal også sørge for, at eksisterende regler og love overholdes.

Arbejdsmiljøuddannelse

Skab et godt fysisk arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø handler om de fysiske rammer på din arbejdsplads. Ting der kan påvirke det fysiske arbejdsmiljø er støj, vibrationer, lys og ergonomi. Ergonomi er vigtigt for at undgå arbejdsskader - især hvis du har et kontorjob eller en anden type job, hvor du sidder ned hele din arbejdsdag.

Uddannelser i fysisk arbejdsmiljø bidrager til:

 • Et godt omdømme for organisationen
 • Lavere sygefravær blandt medarbejderne
 • Øget produktion og dermed vækst


Kemisk arbejdsmiljø

Der findes også særtilfælde, hvor det såkaldte kemiske arbejdsmiljø kan have en indflydelse. Kemiske stoffer kan skade helbredet. De farligste stoffer går under betegnelsen KRAN-stoffer. Kemiske stoffer er en udfordring i arbejdsmiljøet, fordi langt fra alle stoffer er ordentligt undersøgt.

Kemiske stoffer og naturligt forekommende stoffer som f.eks. træstøv og asbest kan være farlige for helbredet, når vi går på arbejde. Især medarbejdere i industrien bliver udsat for farlige stoffer, der kan være skadelige.

Med en uddannelse inden for kemisk arbejdsmiljø er du godt klædt på til at forebygge og håndtere KRAN-stoffer og skabe sunde rammer for medarbejdere såvel som for miljøet.

Forebyggelse af arbejdsulykker

Forebyggelse af arbejdsulykker er en direkte vej til at nedsætte sygefravær, og det er selvfølgelig også vigtigt at have en sikker arbejdsplads.

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø vil:

 • virke positivt på arbejdspladsens medarbejdertrivsel
 • styrke virksomhedens evne til at tiltrække ny arbejdskraft

Med andre ord har forebyggelse af arbejdsulykker en direkte kobling til virksomhedens produktionsevne og økonomi. Det kan et kursus i at forebygge arbejdsulykker være med til at fremme i netop din virksomhed.

Psykisk arbejdsmiljø - fokus på mere end sikkerhed

Med tiden har begrebet arbejdsmiljø udviklet sig til at dække mere end påvirkninger fra de fysiske omgivelser såsom arbejdsulykker, støj og lignende. Psykisk arbejdsmiljø er blevet en vigtig faktor på alle typer arbejdspladser og omfatter mange forskellige områder.

Faktorer der påvirker det psykiske arbejdsmiljø i en negativ retning er f.eks:

 • Jobusikkerhed
 • Stress
 • Mobning og chikane
 • Samarbejde og konflikter
 • Motivation

Hvorfor er det vigtigt med et godt psykisk arbejdsmiljø?

Medarbejdertrivsel og et sundt psykisk arbejdsmiljø i organisationen betyder:

 • at medarbejderne sjældnere bliver syge
 • at medarbejderne bliver mere effektive på jobbet
 • at det bliver lettere og sjovere at gå på arbejde

Så et godt psykisk arbejdsmiljø er en gevinst for alle parter – både på et menneskeligt og økonomisk plan. Derfor er det en god investering for en virksomhed også at stille skarpt på det psykiske arbejdsmiljø, f.eks. via relevante arbejdsmiljøuddannelser.

Find din arbejdsmiljøuddannelse i listen ovenfor!

Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Ønskeliste
Kundecase
Mohammed Ali Karim, Tømrersvend,...

Uddannelse åbner døre. Så det er en investering i fremtiden.

Læs mere
PATRICK BILLING, STUDERENDE PÅ B...

Jeg gik hjem efter første undervisningsdag og spurgte, om ikke vi skulle teste persontyper på alle i teamet. Det har virkelig været en øjenåbner for både mig og dem i mit team.

Læs mere
Præsentationsteknik med personli...
Praktikon

På kurset i præsentationsteknik lærer du at præsentere dine ideer, produkter og projekter på en overbevisende, fængende og tillidsvækkende måde som får dine tilhørere til både at lytte til, forstå og gå ind for dit budskab. Og du afprøver alle de virkemidler der gør at din præsentation bliver klar, forståelig, interessant og målrettet. Dine præsentationer bliver optaget på video, og du får feedback både fra underviseren og dine medkursister.

Læs mere
Alex Henriksen, Kasernemester, F...

Du kommer omkring både udbydersiden og leverandørsiden. Det har været sundt at se det fra begge sider.

Læs mere