Sådan gør I e-learning til værdifuld læring

E-learning i 2019

E-learning har gjort læring til et universelt tilgængeligt fænomen. Samtidig har digital vidensakkumalation ændret vores tilgang til læring. Den måde vi fastholder, deler og handler på vores nye viden har ændret markant karakter i det 21. århundrede. Det skyldes især, at læringen er blevet meget mere iterativ og individualiseret. Som kursusudbyder bør I derfor tænke over, hvordan I designer jeres e-learningstilbud, så de i sidste ende skaber værdifuld læring.

Udviklingen stiller enorme krav til jer, når det gælder udviklingen af materiale og undervisningstilbud til kommende kursister. Krav, der kun bliver proportionelt skrappere, når det handler om at designe brugbare tilbud indenfor e-learning.

For, hvordan designer man egentlig undervisningsmateriale til et publikum, der dels er langt væk rent geografisk og dels er yderst heterogent sammensat? Det giver vi ydmygt et bud på herunder, hvor vi undersøger, hvordan tre forskellige parametre - autonomi, adgang og adaption - bør være en del af materialet.

Autonomi i egen læringsproces

E-learning muliggør det, at kursisten bliver den faktiske drivkraft bag læringen, mens underviseren får en mere supporterende rolle i læringsprocessen. Med det menes, at det er kursisten, der selv brolægger sin vej til ny viden i en iterativ proces, der følger hans/hendes udvikling. Underviseren vil stadig bistå som facilitator for læringen i form af råd og ekspertviden, men denne vil ikke på samme måde afgøre, hvornår kursisten lærer hvad.

På den måde bliver læringsprocessen en langt mere samskabende en af slagsen, og læringen vil foregå på kursistens præmisser. Med dette medfølger selvfølgelig et kæmpe individuelt ansvar for, at man lærer det, der betegnes som nødvendigt, men forskning viser, at når kursister får autonomi over deres egen læring, så stiger deres motivation, objektive, målbare kompetencer og selvværd.

Gør det derfor muligt for jeres kursister at designe deres egen læringscyklus i en kombination af selvstændigt arbejde med læringen og sparring med andre kursister og underviseren.

Lige adgang til læring

Der er umuligt at arbejde med universelle eller ensrettede læringsmodeller, for der er ikke nogen One Size Fits All, når man taler om individers læring. Alle mennesker har  forskellige tilgange og forudsætninger, og I er - som kursusudbyder - derfor nødt til at fokusere på et helt andet parameter; nemlig, at alle skal have den samme adgang til læring.

For at sikre det, bør I tænke over de tre nedenstående principper for jeres design af e-learning-tilbud og sørge for at:

  • Muliggøre forskellige måder for engagement
  • Muliggøre forskellige måder for repræsentation
  • Muliggøre forskellige måder for handling og udtryksform

Ovenstående kan gøres ganske enkelt. Hvis dit læringstilbud er ganske teksttungt, bør du overveje at inkorporere en text-to-speech-funktion, så de kan lytte til en lydfil, hvis de ønsker det i stedet for. Anvender du video, er det en god idé at få den tekstet, ligesom mulighed for at downloade transcripts også er en god idé. Det er ligeledes ideelt, hvis kursisterne kan demonstrere deres akkumulerede viden visuelt via jeres platform. Hovedreglen er, at jo mere engagerende og imødekommende jeres design og brugergrænseflade er, jo større er chancen også for, at I møder forskellige individers behov.

Adapteret læring

Det er vigtigt at holde sig produktets - og dermed læringens - tilgængelighed og anvendelighed for øje. Tænk over, hvor nem jeres anvendte teknologi er for fremtidige kursister og deres behov, så læringen ikke strander grundet tekniske problematikker.

Overvej nøje, hvordan I bygger den bedste løsning for distancerede kursister, så de får den bedste læringsproces. Vær opmærksom på, at helt simple ting som en det at tilgå materialet via forskellige devices kan resultere i et ringere udbytte ligesom, at tekniske udfordringer kan resultere i et dårligt user face, langsom responstid og uproduktivt workflow. Hvis i tilmed sigter efter at have en international studenterskare, så tænk også over, at en dårlig internetdækning andetsteds i verden kan påvirke læringsoplevelsen.

Giv derfor jeres kursister mulighed for at give jer feedback på jeres løsninger. Det kan være yderst værdifuldt for jer at blive bekendt med deres oplevelser med produktet så I kan rette op på eventuelle flaskehalse og gaps i vidensakkumuleringen.

Vil du vide mere om os?
Udfyld formularen for en uforpligtende snak om, hvordan finduddannelse.dk kan hjælpe dig og din organisation med at øge jeres eksponering, og leverer kvalitative leads og webtrafik fra aktivt uddannelsessøgende.
This field is used for controlling automatic form submits. Please leave it blank:
Dine informationer gives ikke videre til andre og tilføjes ikke mailinglister eller lignende.

Senest opdateret: 10 jan 2023