Er berettigelse til AMU kurser betinget af hvilken uddannelse jeg har? - Forum

13-02-2014 15:13   Ulrich

Er berettigelse til AMU kurser betinget af hvilken uddannelse jeg har? Jeg er bankuddannet og har taget 1. del af HD på CBS


RE: Hvem kan tage AMU kurser?
13-02-2014 15:47   finduddannelse.dk

Hej Ulrich,

Ja, amukurser er betingede af deltagernes uddannelsesniveau. AMU-kurser er en statsstøttet form for efteruddannelse - rettet specifikt imod faglærte og ufaglærte medarbejdere.

Det er lige meget meget om du arbejder for en privat eller offentlig virksomhed. Og ledige og selvstændige erhvervsdrivende har også mulighed for at bruge kurserne.

AMU kurserne er meget billige sammenlignet med anden efteruddannelse og kompetenceudvikling. Prisen er holdt lav i og med målgruppen er erhvervsaktive, der ikke tidligere har fået betalt en lang videregående uddannelser af staten.

Amukurserne er typisk korterevarende uddannelser. Hvert kursus har oftest en varighed på 1-3 dage, men forskellige kurser kan også samles i længerevarende forløb.

Amukurserne sigter efter at addressere arbejdsmarkedets efterspørgsel ved at dække ufaglærtes og faglærtes behov for nye erhvervsrettede kvalifikationer og kompetenceudvikling.