’Vi har en løbende dialog med mange brancher og virksomheder for hele tiden at have fingeren på pulsen’, siger Peter Lotz, HD-studieleder på CBS.
11 aug 2020

Virksomheder efterspørger nye business kompetencer

Op imod 30% af danske virksomheder efterspørger nye kompetencer indenfor virksomhedsforståelse og dataanalyse.

Danske virksomheder efterspørger kompetencer indenfor fagområdet økonomi og handel, når de søger efter- og videreuddannelsestilbud. Det viser resultaterne fra en ny undersøgelse fra Teknologisk Institut, der blev offentliggjort lige før jul. Undersøgelsen er gennemført for Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Hele 28,2% af de adspurgte virksomheder på tværs af brancher har således peget på dette fagområde som vigtigt for videreuddannelse af deres medarbejdere.

"Det kommer ikke helt bag på mig, og det gælder for såvel det private som for det offentlige erhvervsliv", siger Peter Lotz, lektor og studieleder for HD-uddannelserne på Copenhagen Business School.

Mangel på analysekompetencer

Ledelsesbeslutninger i moderne virksomheder – private som offentlige – bliver i stigende grad truffet med afsæt i ledelsesinformationssystemer, hvor økonomirapportering spiller en central rolle.

"Det er udfordrende og kræver forståelse af virksomhedens processer samt gode analysefærdigheder at få det optimale ud af de data, systemerne genererer. Det er også baggrunden for, at vi på HD nu sætter yderligere fokus på blandt andet organisation, økonomistyring og dataanalyse", forklarer Peter Lotz.

Fingeren på pulsen og hurtig handling

"Vi har en løbende dialog med mange brancher og virksomheder for hele tiden at have fingeren på pulsen. Derfor er vi også i stand til at handle hurtigt, når behovet for nye kompetencer dukker op. Eller når et eksisterende fag trænger til opdatering", fortæller Peter Lotz.

Han nævner som eksempel et nyt Supply Chain Management modul, lanceret på HD i 2019. Det blev udviklet til analyse og udnyttelse af data fra hele værdikæden for logistik- og shippingbranchen.

"Men problematikken er nøjagtig den samme i både fremstillings- og serviceindustrien, der også genererer mængder af data, som i mange tilfælde kan udnyttes bedre. Så vi kan hurtigt strikke et modul sammen rettet mod specifikke brancher", forsikrer Peter Lotz og gør samtidig opmærksom på, at HD-uddannelserne har hele den brede CBS faglighed bag sig, når business værktøjskassen skal opdateres med de nyeste discipliner:

"Det er en fantastisk og dynamisk videns- og erfaringsbank, som vi kan trække på efter behov".

Kombinerer teori og praksis

HD-uddannelserne er for alle – uanset branche, der ønsker at lægge nye kompetencer til en tidligere uddannelse, samtidig med de passer deres daglige arbejde. Men HD er også populær blandt iværksættere, der ønsker at blive klædt på til at forstå og drive deres nye virksomheder.

"Undervisningen foregår efter normal arbejdstid – typisk to aftener om ugen. Og det giver en unik mulighed for at kombinere praktikken på arbejdspladsen med teorierne fra HD, mens det sker", siger Peter Lotz.

HD-studerende på CBS kommer typisk fra Storkøbenhavn. I dag sender en base på omkring 1.500 virksomheder medarbejdere på efter- og videreuddannelse på CBS. Det betyder også, at de HD-studerende som en ekstra gevinst får kendskab til og inspiration fra andre virksomheder og brancher, fordi undervisningen er meget praksisorienteret og medinddrager cases fra de studerendes arbejdspladser.

Mere relevant end nogensinde

HD var det første uddannelsestilbud på Handelshøjskolen i København – nu CBS. HD har siden da været den foretrukne handelsuddannelse i næsten 100 år, og den har vist sig robust og dynamisk, så den til stadighed har fulgt med erhvervslivets skiftende krav.

"HD er her stadigvæk og mere relevant end nogensinde, fordi vi hele tiden har kunnet levere værdi til danske virksomheder. Uden dynamik og aktualitet går det ikke – hverken dengang eller nu", slutter Peter Lotz.

Senest opdateret: 11 aug 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 17-10-2022

Efteruddannelse på universiteterne

Drømmer du om at skifte spor eller måske få nye perspektiver på dine arbejdsopgaver, så er det måske på tide at efteruddanne dig. Læs om mulighederne på et af landets universiteter i denne guide.

Læs mere
Sidst opdateret 09-01-2023

Body SDS: Gør andre til den bedste version af sig selv

Med denne udannelse lærer du at mærke, hvad det er kroppen fortæller dig gennem spændinger og reaktioner. Du lærer dermed at se, hvilke fysiske eller psykiske problemstillinger, der ligger bag.

Læs mere
Sidst opdateret 11-08-2020

Danske virksomheder ønsker medarbejdere, der kan koordinere, organisere og kommunikere

Medarbejdere i dagens kommercielle virkelighed skal kunne integrere salg med marketing, tænke digitalt og bruge økonomiske modeller til at få nye kunder samt udvikle og fastholde gamle. Det handler ikke om at optimere, men at maksimere!

HD
Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Bliv godt kørende med Trafikskolen

Lyder livet på landevejene og friheden, der følger med som noget for dig? Så læs med her, hvor du bliver klogere på hvordan du kan blive chauffør med et AMU kursus hos Trafikskolen i Esbjerg.

Læs mere