Forstå din lønseddel
24 feb 2023

Forstå din lønseddel

Har du svært ved at gennemskue din lønseddel og betydningen af de mange ord og forkortelser? Virker det hele som det rene volapyk? Ender din lønseddel af samme årsag blot i bunken af vigtige papirer, uden at du egentlig kender betydningen af andet end din udbetaling?

En lønseddel kan være svær at tyde - særligt hvis man er ny på arbejdsmarkedet, og måske lige har fået sit første rigtige "voksenjob", og nu står med sin første lønseddel i hånden. Derfor har vi her lavet en hurtig opsamling på, hvordan du aflæser din lønseddel og hvad du bør være særligt opmærksom på, så du fremover kan bruge din lønseddel til noget og dermed se værdien i det vigtige stykke papir, der måned efter måned lander i din e-boks.


Krav til lønseddel

Der kan være forskel på, hvordan en lønseddel er udformet. Det kan blandt andet afhænge af stilling, ansættelsesforhold og hvordan arbejdsgiver udarbejder lønsedler. Derudover kan det afhænge af, hvilket lønsystem, der benyttes. Fælles er dog, at arbejdsgiver hver måned skal udarbejde og udlevere en lønseddel til medarbejder. Det er god praksis, at lønsedlen indeholder tilstrækkelige oplysninger, så den ansatte kan få et fyldestgørende indblik i sine lønforhold. Disse lønoplysninger kan som sagt variere afhængigt af blandt andet ansættelsesforhold.

Generelle krav til faste elementer, som skal indgå i en lønseddel, er blandt andet:

  • Arbejdsgivers navn, adresse og cvr-nr.
  • Lønmodtagers navn, adresse og cpr-nr. samt eventuelt et medarbejdernummer
  • Lønperiode
  • Antal løntimer
  • Brutto- og Nettoløn
  • Beløbet, der er trukket i A-skat og AM-bidrag
  • Disponibel dato
  • Feriepenge

Ovenstående er som sagt blot nogle af de krav, der er til, hvad der skal oplyses i en lønseddel. Antallet af lønoplysninger kan som sagt variere afhængig af ansættelsesforhold. Men hvad betyder alle disse oplysninger så for dig som medarbejder, når du kaster et blik på din lønseddel? Det vil vi forsøge at gennemgå i de følgende afsnit.

Det betyder begreberne på din lønseddel

Din lønseddel er din dokumentation for, hvad du som lønmodtager har tjent i en given lønperiode. Det kan derfor også være en god ide, at du som lønmodtager tjekker din lønseddel igennem for at sikre, at der ikke er sket nogle fejl. Vi vil herunder gennemgå de mange forskellige udtryk, du kan finde på din lønseddel. Disse udtryk er de generelt mest anvendte, hvorfor du måske vil opleve, at der er nogle udtryk fra din lønseddel, vi ikke gennemgår i denne guide.

AM-bidrag

AM-bidrag står for arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsmarkedsbidrag (am-bidrag) er en skat på 8 %, som du betaler af alt løn. Din arbejdsgiver trækker am-bidraget af din løn, efter at ATP og eget pensionsbidrag er fratrukket, men før den øvrige skat trækkes. Det, du betaler i am-bidrag, går især til statens udgifter på arbejdsmarkedet, til dækning af dagpenge, efteruddannelse, orlov mv.

A-skat

A-skat er den skat, man betaler af sin primære indtægt. Dette er noget, din arbejdsgiver skal gøre på dine vegne. På din lønseddel kan du læse, hvilket beløb du bliver trukket i skat, samt hvor mange procent af din løn, du betaler i skat. Hvor meget, du skal betale i A-skat, afhænger af, hvor meget du tjener på årsbasis, og hvor stort dit fradrag er.

ATP-bidrag

Der kan også blot stå ATP på din lønseddel. ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og er en lovpligtig pensionsordning ud over folkepensionen, der gælder for alle lønmodtagere. Både lønmodtager og arbejdsgiver skal bidrage til ATP. Lønmodtager skal betale en tredjedel, og arbejdsgiver skal betale to tredjedele af det samlede ATP-bidrag for den enkelte. Beløbet, der hver måned bliver sat ind på din ATP-opsparing, afhænger af, hvordan du er lønnet. Ud fra ATP på din lønseddel vil du se et beløb. Dette er den andel af ATP, du selv skal betale.

Bruttoløn

På din lønseddel vil din bruttoløn fremgå. Bruttolønnen er din løn FØR skat, og vil således også være den løn, du har aftalt med din arbejdsgiver, og som for eksempel fremgår af din ansættelseskontrakt. Dette kaldes også din grundløn.

Disponibel dato

Kan også være forkortet forkortet disp. dato, eller den kan måske hedde dispositionsdag. Dette viser helt enkelt hvilken dato, din løn vil være til rådighed på din konto. Dette vil som regel være den sidste bankdag i måneden.

Feriepenge

På din lønseddel kan det muligvis også hedde ferieregnskab eller andet. I denne sektion kan du få det fulde overblik over dit ferieregnskab. Dette ses typisk i bunden af din lønseddel. Her kan du se, hvor meget du har optjent i feriepenge eller ferietillæg samt dine feriedage. Her skal du være opmærksom på om du har ferie med løn og dermed krav på ferietillæg eller om du feriegodtgørelse, hvor du typisk optjener 12,5% af din løn henover året.

Fradrag

Fradrag betyder den del af lønnen, du som medarbejderen ikke betaler A-skat af. Din arbejdsgiver får automatisk oplysning om fradragets størrelse. Du kan få fradrag for mange forskellige ting. Det kan for eksempel være udgifter til a-kasse, fagforening, befordring eller lignende. Det er dit eget ansvar at sørge for, at disse oplysninger er korrekte.

Gage

Gage er blot et andet udtryk for løn. Hvis du er fastlønnet vil der typisk stå "Gage", mens der oftest vil stå "Timeløn", hvis du er timelønnet. Ud fra Gage/Timeløn vil du også kunne se det antal timer, din løn baserer sig på, og eventuelt din timelønssats. Hvis du er fuldtidsansat vil dit typiske timetal hedde 160,33 timer.

Grundløn

Din grundløn er det samme som vi tidligere her i guiden har beskrevet som bruttoløn. Din grundløn vil fremgå af din lønseddel. Grundløn er din løn FØR skat, og vil således også være den løn, du har aftalt med din arbejdsgiver, og som for eksempel fremgår af din ansættelseskontrakt.

Lønperiode

Lønperioden er et udtryk for den reelle tidsperiode, som din lønseddel gælder for. De fleste lønsedler dækker en periode på en måned, mens nogle dog dækker en periode på 14 dage - for eksempel hvis du er 14-dagslønnet.

Nettoløn

Nettoløn er den løn, du får udbetalt. Det er således et udtryk for det reelle beløb, du har til udbetaling ud af din grundløn, når der er trukket skat, ATP og pension fra. 

Normtid

Normtiden er et udtryk, for det antal timer du har aftalt med din arbejdsgiver, at du arbejder før det tæller for overarbejde.

Overtid

Overtid er her et andet udtryk for overarbejde. Overarbejde er således de timer, du arbejder udover din normtid/den aftalte arbejdstid. Her vil du typisk også kunne se, hvilke tillæg du har fået, timelønnen/satsen for dit overarbejde samt det samlede beløb for dit overarbejde. 

Pension

På din lønseddel vil du måske også finde posten Pension. Her kan der enten stå Pension, firmabidrag eller Pension, egen - eller begge dele. Denne post er således et udtryk for, hvad der bliver indbetalt til pension af virksomheden og/eller dig selv. Hvis du ikke har en pensionsordning, vil denne post ikke fremgå af din lønseddel.

Timeløn

Som nævnt tidligere i guiden kan timeløn også kaldes "Gage". Ud fra denne post vil du kunne se hvor mange timer du har arbejdet i perioden, hvad du har fået i timen - hvilket også kan kaldes sats -, samt hvor meget dette bliver i alt (bruttoløn).

Tillæg

Hvis du har "optjent" tillæg i lønperioden vil disse fremgå af din lønseddel. Tillæg kommer i mange forskellige former, hvorfor denne post kan dække over forskellige ting. Det kan for eksempel være at der er tale om tillæg i forbindelse med overarbejde, weekendtillæg, personligt tillæg eller lignende.


Er du ansvarlig for lønadministration, og trænger til at blive opdateret med den nyeste viden? Er du ny i rollen, eller drømmer du derimod om, at lønbehandling- og bogføring bliver en del af dine fremtidige arbejdsopgaver?

Find dit lønkursus her

Senest opdateret: 24 feb 2023
Michelle Hjorth
Digital Content Editor

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 22-11-2021

Arbejdslyst, er det noget du har?

Hvad er god arbejdslyst, og hvordan får man det? Vi har spurgt Krifa, hvorfor danskerne har høj arbejdslyst, og hvad der gør at man har høj eller lav arbejdslyst. 

Læs mere
Sidst opdateret 22-11-2021

“En fyring må aldrig komme bag på medarbejderen”

Det at fyre en medarbejder medfører sjældent jubel, men hvad kan man, som leder gøre for, at det er en brandambassadør, der går ud af døren?

Læs mere
Sidst opdateret 23-02-2023

Stress på arbejdspladsen skal forebygges med viden

Rigtig mange virksomheder og medarbejdere i Danmark har været berørt af stress, og konsekvenserne er både mange og forskellige. Men hvordan forebygger vi stress på arbejdspladsen?

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Guide: Forstå de nye barselsregler 2022

Pr. 2. august 2022 trådte nye barselsregler i kraft i Danmark. Denne barselsreform kommer som en del af et EU-direktiv, og har betydning for børn, der er født den 2. august eller senere. Men hvad betyder disse nye barselsregler egentlig i praksis? 

Læs mere