5 gode råd til konflikthåndtering
17 okt 2022

5 gode råd til konflikthåndtering

Et kursus i konflikthåndtering er en investering i arbejdsmiljøet, der gør en kæmpe forskel. Det kan for eksempel resultere i glade, trygge og motiverede medarbejdere, hvilket medvirker til mindre sygefravær, giver færre konflikter, men giver også stabilitet og fastholder gode medarbejdere.

Af ovenstående årsager har vi taget en snak med Henrik Møller fra Institut for konflikthåndtering omkring vigtigheden af konflikthåndtering. Henrik Møller er stifter af Institut for konflikthåndtering og har mange års erfaring med netop konflikthåndtering, både praktisk erfaring, men også som underviser i emnet.

Konflikter og uenigheder er et vilkår, når vi møder mennesker, men også internt kolleger imellem. Mange konflikter opstår på baggrund af afvisning af ønsker/krav og grænsesætninger, eller måske en misforståelse. Det er vigtigt at vide noget om forebyggelse, hvordan vi håndterer konflikterne, og hvordan vi lærer af konflikterne.  

Hvad er konflikthåndtering?

Konflikthåndtering drejer sig om at behandle konflikter med henblik på løsning heraf. Konflikthåndtering er samtidig en praksis, hvori man forsøger at minimere de negative aspekter forbundet med uoverensstemmelser og samtidig udnytte den positive energi, der ligger i konflikter, og som ofte er en nødvendig ingrediens i kreativt arbejde. Fokus er på læring med henblik på at forbedre teamets arbejdsmiljø og performance.

5 gode råd til konflikthåndtering

Da vi tog en snak med Henrik Møller, kom han har med sine fem bedste råd til konflikthåndtering.

1. Husk, at hvis I ønsker at forebygge konflikter, så skal I starte med jer selv!

Når vi forandrer os, så forandres verden omkring os. Det er derfor vigtigt at vi peger på os selv, og reflekterer over vores egen rolle i konflikten og/eller håndteringen af denne. 

2. Forsøg at være rolig, åben, positiv og anerkendende, når du står i konflikten.

Der findes sjældent noget så nedtrappende, som én der er rolig, ser og lytter! Dette gælder både toneleje, men bestemt også kropssproget. At bevare roen er derfor det vigtigste råd, Henrik Møller kan komme i tanke om.

3. Er din kollega i konflikt, kan du være enten AKTIV eller PARAT.

Som Henrik Møller forklarer det, du kan være til stede - du kan være med - du kan tage over.

4. Har du oplevet at være i en konflikt, er det naturligt at reagere.

Alle reaktioner er naturlige reaktioner. Nogle reagerer aktivt, mens andre forbliver mere passive. Nogle fryser endda også i nogle situationer, men alle reaktioner er altså naturlige reaktioner, som Henrik fortæller. 

5. Husk at være en del af omsorgskulturen - tal med dine kolleger.

Husk også at snakke om det der er svært, og accepter at ikke alle konflikter kan løses.

Læring foregår bedst når du og dine kolleger er faldet til ro igen. Det er en læringsproces, og I lærer af enhver form for konflikthåndtering I udsættes for. 

Institut for konflikthåndtering

Institut for konflikthåndtering blev stiftet af Henrik Møller i starten af 2020. Her underviser han sammen med en række øvrige undervisere, der er nøje udvalgt til opgaven. Hver enkelt underviser, der er tilknyttet Institut for konflikthåndtering, har egne kompetencer, erfaringer og faglighed at bidrage med. 

Henrik Møller har mere end 30 års undervisningserfaring, heraf 16 år som underviser i konflikthåndtering og voldsforebyggelse. På sit CV kan Henrik også skrive mange års erfaring i Dansk Politi, hvorfra hans interesse for konflikthåndtering også stammer. Her oplevede Henrik Møller konflikthåndtering helt tæt på i forskellige sammenhænge. Herfra startede drømmen om at hjælpe andre mennesker med konflikthåndtering.

Gennem et kursus hos Institut for konflikthåndtering vil du blandt andet komme gennem følgende:

 • FHL-metoden
  FHL-metoden står for Forebyggelse, Håndtering og Læring
 • Før - under - efter konflikten
 • Den Psyko-Fysiske Metode
 • Low Arousal
 • Viden og færdigheder til at forebygge og håndtere dagligdags konfliktepisoder
 • Besidde nødvendigt kendskab og viden om nedtrappende og forebyggende strategier i plejesituationer
 • Juridiske aspekter i arbejdet
 • Tryghedstræning

Ud over overordnede gode råd omkring konflikthåndtering får du derfor en solid værktøjskasse til, hvordan du bør håndtere konflikter. Kurserne hos Institut for konflikthåndtering er praksisnære i forhold til indhold, formidling og øvelser, og kan dermed benyttes umiddelbart efter endt kursus. Som de selv siger: "Vores vigtigste mål er, at I kan anvende det lærer, når I går ud ad døren efter endt kursus."

At bevare roen er essentielt, og det er dét mine kurser de går ud på. Det er egentlig værktøjskassen.
Der er størst sandsynlighed for, at du kan huske, hvad der er i værktøjskassen og kan bruge den fornuftigt,
hvis du er i ro. På den måde fylder det heller ikke så meget når du kommer hjem - det bliver på arbejdspladsen. 

Succesfuld konflikthåndtering

Udover de fem gode råd spurgte vi også Henrik Møller, hvad han vil mene, er de bedste forudsætninger for succesfuld konflikthåndtering:

 • At være klædt godt på

 • Snak i øjenhøjde med vedkommende du forsøger at løse konflikten med

 • Tænkt over dit kropssprog og din udstråling

 • At bevare roen
  Denne del er key og det allervigtigste, hvis man spørger Henrik Møller. Dette er hans egen erfaring, både fra sit virke som politibetjent, men også når han har arbejdet på bosteder og lignende. Det er helt essentielt, og det er hans allerbedste råd. Som Henrik selv siger: "Hvis man er i stand til at bevare roen, betyder det også at man er tryg ved situationen, føler sig sikker og er godt klædt på til den opgave man står overfor."

 • Hold afstand
  Her menes der selvfølgelig ikke 30 meters afstand, men mere omkring de 2 meters afstand. Hold afstand til mennesker, der er oppe i arousal. På den måde forebygger du for eksempel, at du selv kommer til skade, som Henrik Møller forklarer det.

Vil du vide mere om konflikthåndtering?

Find dit kursus i Konflikthåndtering nu

Senest opdateret: 17 okt 2022
Michelle Hjorth
Digital Content Editor

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 05-08-2022

Samarbejdende adfærd

Du vil gerne, at alle er tilfredse og forsøger at møde alles behov og ønsker i en konfliktsituation. Du fremstår både vedholdende og samarbejdsvillig, da teamwork nemlig er vigtigt for dig, og du strækker dig altid utroligt langt for at skabe konsensus. Du ser i høj grad en hver form for uenighed som en mulighed for forbedring.  Den samarbejdende konfliktstil er gavnlig i situationer, hvor de ...
Læs mere
Sidst opdateret 29-07-2020

Tilpassende adfærd

Du træder tilbage og lader andre få deres behov og ønsker opfyldt i en konfliktsituation. Du er yderst samarbejdsvillig og kan nemt overtales til at give efter for andres holdninger og behov, hvor du oftest vil blive opfattet som en med manglende gennemslagskraft. I stedet for at stå ved dig selv, ofrer du dig for den anden part.  Den tilpassende konfliktstil er hensigtsmæssig, når konflikten ...
Læs mere
Sidst opdateret 13-12-2021

Konflikthåndtering for arbejdsmiljørepræsentanter

Udover den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, har du inden for det første år krav på supplerende efteruddannelse inden for arbejdsmiljø eller andre relaterede områder som konflikthåndtering. Vi har taget en snak med Mette Krøigaard fra Alectia, om hvordan et kursus i konflikthåndtering gør dig klogere på dynamikker i konflikter på arbejdspladsen.

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Konflikter påvirker din arbejdsglæde

Konflikter er en uundgåelig del af livet, også i dit arbejdsliv. Men konflikter på arbejdspladsen er ikke uden konsekvenser. Du vil altid støde ind i konflikter af større eller mindre grad, men det er vigtigt, at du håndterer dem, især hvis man spørger Mads Lønnerup fra SUPPLEMENT AS. 

Læs mere