Vis finduddannelse.dk som: Mobile
Familiecoaching: Sådan arbejder du med familiers trivsel

Familiecoaching: Sådan arbejder du med familiers trivsel

Drømmer du om at coache og hjælpe familier med deres trivsel og ikke mindst arbejde med familien som samlet system? Så er en uddannelse som familiecoach det rette valg for dig. Med uddannelsen bliver du i stand til at facilitere og understøtte en proces, hvor familien sammen kan finde frem til egne og fælles ressourcer og sætte disse i spil overfor de udfordringer, de har i hverdagen. Du får gennem uddannelsen som fagprofessionel kompetencerne til at rammesætte og varetage det coachende arbejde, så familierne selv bliver en del af løsningen.


Vi har taget en snak med Rikke Kajhøj Jensen, der er chefkonsulent og ejer af Go'Proces om uddannelsen Familiecoaching i systemisk perspektivDerudover har vi også allieret os med Malene Fredsted, der blandt andet var med til at skabe uddannelsen tilbage i 2009, og som desuden fortsat lejlighedsvist underviser på uddannelsen. Til dagligt arbejder Malene som Leder af Familieplejen i Vejle Kommune, og hun vil primært bidrage med socialfaglige eksempler i undervisningen. 

Med uddannelsen Familiecoaching i systemisk perspektiv bliver du i stand til at facilitere og understøtte en proces, hvor familien kan (gen)finde egne ressourcer og sætte disse ressourcer i spil som en velfungerende og sund familie overfor de udfordringer, som de har. Og dette er særligt eftertragtede kompetencer, forklarer Malene Fredsted.

Din rolle som familiecoach

Når man drømmer om at stifte familie, følger der - for langt de fleste - også en drøm om at kunne klare det hele selv, og mestre rollen som nybagt forælder med alt, hvad det indebærer. Dette kan dog være en udfordring for nogle forældre og familier af den ene eller den anden årsag, og det er her man som familiecoach kommer ind i billedet:

"Med familiecoach rollen er man sammen med familien om at få øje på de ressourcer de har. Det kan være at der er tale om en familie, der er presset eller udfordret på den ene eller den anden måde, hvor der er behov for at få understøttet nogle processer i familien, og hvor man får kigget ind i, hvilke ressourcer de egentlig har til rådighed som familie, og hvordan man kan kigge mere løsningsorienteret på det, fremfor at se alle forhindringerne," forklarer Malene Fredsted om og uddyber:

"Familier har ofte rigtig mange egne kræfter at gøre godt med og byde ind med. Nogle gange skal man bare lige have lidt hjælp til at få øje på det når tingene er kørt lidt i hårdknude. Vi ser disse udfordringer på mange forskellige måder i vores daglige arbejde - det kan for eksempel være, hvis man mangler søvn, hvis det hele virker uoverskueligt fordi man føler man har for meget på sine skuldre eller lignende, og det hele er lidt svært. I sådanne situationer går man som familiecoach ind og understøtter familierne, faciliterer og hjælper dem med at finde ind til deres egne ressourcer, egne løsninger og generelt finde frem til en mere ressourcefokuseret og løsningsorienteret tilgang til de udfordringer, de står overfor som familie."

"Familier har ofte rigtig mange egne kræfter at gøre godt med og byde ind med.
Nogle gange skal man bare lige have lidt hjælp til at få øje på det.."

Som Malene forklarer, kan der derfor være mange forskellige scenarier, hvor man har brug for familiecoaching. I dagligdagens trummerum kan man hurtigt glemme at have en anerkendende tilgang, når man snakker om hverdagens udfordringer. Her kan det være en fordel at have det samtalerum, som en familiecoach faciliterer, hvor der er sat god tid af til at tale om sig selv, familien som samlet organ, hinanden og hinandens forventninger, mål, drømme og lignende. Her har man som familiecoach mulighed for at facilitere processer sammen med familien, stille spørgsmål og sørge for, at alle familiemedlemmer føler sig hørt. 

Alle disse værktøjer og redskaber får man med sig på familiecoaching uddannelse hos Go'Proces, så man bliver i stand til at varetage denne facilitering og man får styrket evnen til at arbejde coachende med familiers trivsel.

Familiecoach uddannelsen hos Go'Proces

På uddannelsesforløbet Familiecoaching i systemisk perspektiv hos Go'Proces får man som fagprofessionel kompetencer til at varetage coachende arbejde med familier, der har børn med særlige behov. Det kan for eksempel være dig der arbejder som pædagog i en børnehave, vuggestue eller lignende institution, der har fokus på børn med særlige behov. Som Rikke Kajhøj beskriver det kan det eksempelvis være special institutioner hvor der er tale om børn med ADHD, autisme, fysisk funktionsnedsættelse eller lignende.

Dog forklarer Rikke også, at uddannelsesforløbet kan være relevant for dig, der beskæftiger dig inden for normal børneområdet: "Vi har en tese om, at familiecoaching er lige så relevant for normalområdet som det er for specialområdet. Man kommer muligvis til at bruge sine kompetencer lidt anderledes på det ene område i forhold til det andet, men vi mener ikke at det gør kompetencerne mindre vigtige. Børn med særlige behov opdages faktisk oftest i normalområdet, så der er behov for en tidlig indsats. Det er ofte lige når man får beskeden om, at ens barn har autisme eller en lignende afvigelse, at det hele ramler som familie og som forælder, og det er derfor også i en sådan situation at man har særligt brug for en familiecoach, der kan vejlede, komme med gode råd i forhold til ressourcer og hvordan disse ressourcer kan bruges bedst muligt overfor det enkelte barn, familien som helhed og eventuelt også hvis der er andre børn i familien."

Uanset om du kommer fra normal- eller specialområdet er her altså tale om et kompetencegivende uddannelsesforløb, der giver dig redskaber og værktøjer, der gør dig i stand til at arbejde coachende med børnefamilier, uanset om du i fremtiden ønsker at benytte dig af elementer fra uddannelsen i form af beskæftigelse som pædagog i en institution, eller om du ønsker at arbejde som dedikeret familiecoach og tilbyde konkrete familiecoach sessioner. 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsesforløbet udbydes af Go'Proces i samarbejde med UCL, og består af 10 undervisningsdage, der forløbet sig over 8-9 måneder. I løbet af forløbet kommer der også træningsdage, hvor der i studiegrupper for eksempel arbejdes med konkrete temaer fra egen praksis. Endvidere er der gennem forløbet indlagt individuelle træningsdage, hvor du træner din coaching med din *"træningsfamilie" og har mulighed for at arbejde med familiecoaching i praksis. 

I løbet af uddannelsen kan du blandt andet også se frem til at få en introduktion til systemisk tænkning og systemisk coaching, du får viden omkring narrativitet og familien som system, og sidst men ikke mindst bliver du undervist i diplommodulet Kommunikation fra den pædagogiske diplomuddannelse. Alt denne viden gør dig i løbet af uddannelsesforløbet i stand til at arbejde systemisk og anerkendende i det daglige, uanset stillingsbetegnelse. 

Lyder dette som det helt rigtige uddannelsesforløb for dig?

Læs mere om uddannelsen hos Go'Proces her

*Bemærk, at det er en forudsætning for deltagelse på uddannelsesforløbet, at du har adgang til en træningsfamilie

Senest opdateret: 17 okt 2022
Michelle Hjorth
Digital Content Editor

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 29-11-2022

Top 10 mest populære coaching kurser i 2022

Leder du efter Coaching kurser? Her finder du finduddannelse.dk's Top 10 mest populære Coaching kurser i 2022. Find inspiration og start din rejse i dag!

Læs mere
Sidst opdateret 20-10-2022

Brug sommeren på efteruddannelse

Er kolleger og kunder smuttet på ferie? Er tempoet faldet og atmosfæren mere afslappet på din arbejdsplads? Så er det tid til efteruddannelse! Vi giver dig her 3 gode grunde til, at du skal bruge sommeren til at udvikle dine færdigheder.

Læs mere
Sidst opdateret 08-11-2022

4 bud på gode kurser inden for motivation

Vil du gerne øge din egen motivation og dine medarbejderes, men synes du samtidig, at valget af uddannelse er uoverskueligt? Denne guide kommer med 4 bud på gode motivations-uddannelser, der afdækker forskellige motivationsbehov.

Læs mere
Sidst opdateret 19-10-2022

Top 5 grunde til at danskerne skifter job

LinkedIn har spurgt ind til jobsøgning, arbejdsglæde og karriereambitioner blandt 18.000 fuldtidsansatte fra 26 lande. Målet med undersøgelsen var at give virksomhederne et unikt indblik i medarbejdernes tanker på området. Du kan her læse mere om danskernes holdning til jobskifte og blive klogere på de 5 vigtigste grunde til, at vi i Danmark vælger at skifte job.

Læs mere