Efteruddannelse: Sådan tager du samtalen med din leder
06 mar 2023

Efteruddannelse: Sådan tager du samtalen med din leder

I en tid hvor kompetenceudvikling er højt på agendaen, er det derfor også vigtigt, at du prioriterer efteruddannelse. På tværs af alle brancher i Danmark er der behov for, at medarbejdere såvel som ledere kontinuerligt vægter og har opkvalicering som en prioritering. Det kan dog være vanskeligt for nogle at overbevise arbejdsgiver om dette.

Så hvordan får du overbevist din arbejdsgiver om, at din kompetenceudvikling vil være til gavn for virksomheden, og at det derfor er noget, arbejdspladsen bør prioritere? Vi giver dig her en række gode råd til samtalen og giver dig nogle eksempler på argumenter for efteruddannelse, du kan tage med til samtalen med din leder.


Den seneste undersøgelse fra Danmarks Statistik fra 2020 viser, at rekordfå virksomheder efteruddanner ansatte. Det viser en Eurostat-spørgeskemaundersøgelse om virksomhedernes efteruddannelse, der bliver udført hvert femte år i alle EU's medlemslande. I året 2020 gennemførte omkring 70 pct. af danske virksomheder kurser eller anden form for efteruddannelse af deres medarbejdere. I 2015, da undersøgelsen sidst blev udført, svarede 87 pct. af virksomhederne, at deres medarbejdere gennemførte efter- og videreuddannelse, og i 2010 var andelen 91 pct.

Dette kan være en mulig indikator på, at det med tiden er blevet sværere at overtale din arbejdsgiver til at sende dig på kursus. Derfor kan det være en god ide at forberede dig grundigt, før du tager dialogen med din nærmest leder. Hvis du ikke helt ved hvordan, så giver vi dig herunder en række forslag.

Gode råd til samtalen med din leder

Når du skal tage dialogen med din leder omkring efteruddannelsesaktiviteter i form af efter- og videreuddannelse kan det først og fremmest være en god ide at undersøge situationen i netop din virksomhed. Undersøg for eksempel om efteruddannelse er noget der bliver nedprioiriteret i den givne periode grundet besparelser eller lignende. Det kan være nævnt i et mødereferat, eller du kan eksempelvis forhøre dig hos dine kolleger.

Du kan samtidig undersøge, hvad praksis er for efteruddannelse i den virksomhed, du er ansat i. Har dine kolleger været på efteruddannelse, er der afsat et bestemt beløb årligt til kompetenceudvikling af medarbejdere, samarbejder I eventuelt med nogle kursusudbydere, der kunne være interessante for netop dit ønske om kompetenceudvikling og lignende.

Med denne viden på plads forud for din samtale med din leder, er du et godt stykke af vejen. Er godt forarbejde er derfor en nødvendighed. Det kan samtidig også være en god ide at undersøge den eller de forløb, du har i kiggerten til din efter- og videreuddannelse. På den måde har helt styr på, hvad du kan forvente at opnå viden om, og hvordan dine kompetencer kan komme til gavn i din rolle i virksomhed. Dermed kan du også fortælle din leder, hvad organisationen kan forvente at få ud af din kompetenceudvikling.

Argumenter for efteruddannelse

Der er rigtig mange gode argumenter for, at arbejdsgiver og virksomhed investerer i deres medarbejdere i form af efter- og videreuddannelse. Ikke alene er det til gavn for dig som medarbejder og individ - det er også til gavn for din arbejdsplads. Som arbejdsgiver er det nemlig vigtigt, at den enkelte medarbejder bevarer sin markedsværdi, og samtidig sikre, at de bevarer relevante kompetencer og har den nyeste viden inden for netop deres arbejdsområde. 

Her kommer vi derfor med nogle argumenter for efteruddannelse, som du kan nævne overfor din chef til jeres samtale omkring netop dette, hvis du går med tanker om opkvalificering.

Din kompetenceudvikling skaber værdi for virksomheden

Et godt råd kan være, at du fra starten betragter og præsenterer din kompetenceudvikling som en investering, både du og virksomheden nyder godt af. Hvis du fra starten ser din opkvalifcering som noget, der både kommer dig og virksomheden til gode, og samtidig præsenterer det således for din leder, vil din arbejdsgiver lettere kunne få øje på, hvordan virksomheden får gevinster ud af dine nye kompetencer og din nye viden. Du bør altså derfor vende din kompetenceudvikling til virksomhedens fordel, når du har dialogen og præsenterer ideen for din leder. Argumenter kan for eksempel være:

  • At du vil blive hurtigere og mere effektiv til dine nuværende arbejdsopgaver
  • At du bedre vil kunne håndtere nye arbejdsopgaver, og at du dermed kan blive mere fleksibel
  • At du kan dele ud af din nye viden og dine kompetencer til øvrige medarbejdere i organisationen

Bedre forudsætninger for at lykkes effektivt med dine arbejdsopgaver

Med opkvalificering og kompetenceudvikling har du som nævnt mulighed for at blive hurtigere og mere effektiv i dine nuværende arbejdsopgaver. Dette kan være et godt argument at bringe på banen, da det er i din leders interesse, at alle processer foregår så effektivt som muligt. Du kan ligeledes argumentere for, at du med en mere effektiv arbejdsgang vil have mulighed for at påtage dig nye arbejdsopgaver, for eksempel inden for nye områder. Derudover får du potentielt frigivet tid til at hjælpe dine kolleger, hvis der er behov for det, eller din ekstra tid kan bruges andre steder i organisationen. Du kan med fordel undersøge, hvilke behov virksomheden har lige nu, så din ekstra tid evt. kan bruges der.

Påpeg dine tidligere resultater

Din leder er muligvis ikke altid helt ajour med dine konkrete resultater gennem en bestemt periode. Det kan derfor være en god ide for dig at lægge vægt på dine resultater og succeser og samtidig fremhæve, hvordan disse muligvis kan blive endnu bedre med nye kompetencer i ryggen gennem efter- og videreuddannelse.

Bedre muligheder for at sparre

Med efteruddannelse har du mulighed for at blive en stærkere sparringspartner blandt dine kolleger, hvorfor flere parter nyder godt af din nye og opdaterede viden. Det kan også bruges i strategisk sammenhæng, hvor ledelsen - hvis de vurderer det som en mulighed - kan sparre med dig omkring strategiske beslutninger. Muligvis ikke direkte, medmindre din efteruddannelse og din nye viden lægger op til dette, men det er en god mulighed for, at du kan komme med dit input inden for dit respektive arbejdsområde, og hvad der muligvis vil give mening for jer at have fokus på i fremtiden. 

Læs også '7 måder at få chefen til at betale for din efteruddannelse' og få flere gode argumenter

Hvis du alligevel får et nej

Alt din forberedelse og mange gode argumenter er (desværre) ikke altid automatisk ligmed, at din leder siger ja til at sende dig på kursus. Det kan for eksempel skyldes, at der ganske enkelt ikke er råd til det i virksomheden lige nu, eller at du ikke kan undværes i de timer, som din efteruddannelse vil kræve. Men hvad gør du så? Hvad er dine muligheder?

Et nej til kompetenceudvikling behøver ikke betyde, at du skal lægge ideen på hylden. Afhængigt af dit uddannelsesniveau og om du er under en overenskomst, er der forskellige muligheder for at søge om finansiel støtte til din efteruddannelse. Det kan for eksempel være gennem Omstillingsfonden, SVU, legater eller lignende. Hvis du ikke synes, at de beskrevne muligheder er optimale, kan du altid parkere ideen om kompetenceudvikling for en stund og eventuelt foreslå til din leder, at I drøfter muligheden for kompetenceudvikling igen til næste år, eller for eksempel til næstkommende MUS.

Senest opdateret: 06 mar 2023
Michelle Hjorth
Digital Content Editor

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 17-10-2022

Efteruddannelse på universiteterne

Drømmer du om at skifte spor eller måske få nye perspektiver på dine arbejdsopgaver, så er det måske på tide at efteruddanne dig. Læs om mulighederne på et af landets universiteter i denne guide.

Læs mere
Sidst opdateret 13-02-2023

Tre udfordringer ved kompetenceudvikling

Hvilke udfordringer ser I inden for kompetenceudvikling i din organisation lige nu? Sådan lød et af de spørgsmål, vi stillede uddannelsesansvarlige i 106 organisationer. Du kan her læse om de tre udfordringer, danske organisationer ifølge undersøgelsen oftest står over for, når kompetenceudvikling står på agendaen.

Læs mere
Sidst opdateret 27-02-2023

Efterspurgte kompetencer inden for dit arbejdsområde

Er du opdateret på de egenskaber og kompetencer der er vigtige at besidde inden for dit arbejdsområde og ved du hvad arbejdsgiverne kigger efter når de søger kandidater som dig? Vi har samlet lister over de 30 mest efterspurgte kompetencer og egenskaber blandt arbejdsgiverne inden for din branche.

Læs mere
Sidst opdateret 30-03-2023

Bliv familiebehandler – En støtte for hele familien

Med familiebehandling kan en familie få konkrete redskaber til at navigere i hverdagen og skabe varig trivsel og udvikling. Vil du lære, hvordan du kan hjælpe udsatte og sårbare børn, unge og familier? Så er uddannelsen til certificeret familiebehandler hos Memox muligvis noget for dig.

Læs mere