25 jun 2020

5 adfærdsmønstre i et sammenhængende team

Hvilke adfærdsmønstre er på spil, når vi snakker teamsamarbejde og -kultur? The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er et værktøj, der hjælper teams med at blive mere velfungerende og high performing. Vi har taget fat i Pia Nielsen, direktør og ledelseskonsulent ved Effektfuld a/s, som forklarer mere om værktøjet, og hvad det kan bruges til.

Hvad er The Five Behaviors of a Cohesive Team™?

Ifølge Pia Nielsen er det i bund og grund et læringskoncept, der kan hjælpe organisationer med at opbygge effektive teams. Modellen er opbygget som en pyramide og hjælper både ledere og medarbejdere til at udvikle teamet ved at arbejde med de fem adfærdsmønstre. For at have et velfungerende team, må de kunne mestre alle fem adfærdsmønstre sammen: Tillid, konflikter, engagement, ansvar og resultater.

”Det vi tit oplever er, at mange virksomheder har en tendens til at kigge på resultaterne først og fremmest. Det er rigtig svært at balancere på det, hvis ikke man har de andre elementer på plads først. Det er én af grundtankerne i modellen. Vi starter med fundamentet, og så bygger vi os stærke nedefra,” forklarer Pia Nielsen.

Tillid: Det handler ikke bare om tillid til, at du løser opgaven, men også at vise hvem du er, turde at vise at du også laver fejl og får snakket om det, og får hjælp til det. Man får virkelig åbnet op for de andre teammedlemmer, og man tør at invitere dem indenfor. Der arbejdes med et begreb, som kaldes ”tillid baseret på sårbarhed”.

Konflikt: Vi skal ikke blive konfliktopsøgende, men snarere engagere os i konflikterne på en konstruktiv måde, også når det handler om holdninger. Altså sådan, at man som teammedlem tør gå filterløst ind i de diskussioner, at man melder klart ud og siger, hvad man mener og tør tage diskussionerne. Samtidig er det vigtigt, at det altid handler om at ”gå efter bolden og ikke manden”.

Engagement: Teamet må engagere sig i de fælles beslutninger. Alle har oplevet at sidde til et møde og blive enige om det, der skal meldes ud, og så går man ud og gør ligesom man plejer. Det skal vi væk fra; det er vigtigt, at man på møder fx får udvekslet de forskellige holdninger og diskuteret dem. Så kan det godt være, at vi ikke er enige, men alle har haft mulighed for at komme på banen. Det gør, at vi godt kan træffe en fælles beslutning, og gå ud og være enige om den. Det er ofte der, at vi oplever, at det halter med ledernes engagement og tilslutning til det, der er besluttet.

Ansvar: Vi må holde hinanden ansvarlige. Man kan godt have det svært med at holde hinanden ansvarlig for det, man comitter sig til, men det er ikke desto mindre rigtig vigtigt, og ofte er det faktisk i forhold til dette adfærdsmønster, at vi oplever, at det kan være særlig svært

Resultater: Målet med at opbygge tillid, have gode og konstruktive konflikter, opnå commitment og ansvar, handler i sidste ende om at opnå gode resultater. Både som organisation og som team.  

Hvordan bruges The Five Behaviors of a Cohesive Team™?

Modellen er med til at vise, hvordan man som leder kan skabe et velfungerende team, derfor starter man også ud med at udfylde en spørgeramme, der giver målinger på alle fem adfærdsmønstre. Derved har man et konkret udgangspunkt at arbejde ud fra.

Ved at svare på spørgsmålene får man nogle intervaller, som teamet ligger i, som også er farvemarkeret i rød, gul og grøn. Derved kan man som team få en dialog om, hvor man gerne vil bevæge sig hen. Efter processen kan man derved også lave en opfølgende analyse, hvor man måler på de samme ting, og ser på hvilke forandringer der er sket.

Effektfuld

Af samme grund er det, ifølge Pia Nielsen, også vigtigt, at modellen bliver set som et dialogværktøj, hvor man arbejder igennem alle fem lag i pyramiden, og hvor hvert lag hænger sammen med det foregående.

“Det sker fx gennem en workshopdag med fokus på tillid, hvor vi tager udgangspunkt i analysen, og hvad vi kan gøre for at styrke tilliden. Det, vi arbejder med der, er tillid baseret på sårbarhed. Vi bringer hverdagen ind, taler om nogle konkrete situationer og arbejder med hvordan det kan gøres fremadrettet, og hvad man som team skal blive bedre til,” forklarer Pia Nielsen.  

Forståelse af hvert individ i teamet

Når man snakker om udvikling af teams, så er det vigtigt at hvert teammedlem har en god forståelse både af sig selv, men også af sine kollegaer og dynamikkerne i teamet generelt. Derfor understøttes modellen også af Everything DiSC®.

Når spørgerammen bliver besvaret i starten, får hver deltager også sin egen DiSC profil, som hjælper teamet med at forstå, hvorfor forskellige teammedlemmer forstår og håndterer fx tillid forskelligt.

“Det her med at få en forståelse for, hvordan vi er skruet sammen som menneske gør også, at vi får en forståelse for hvorfor, vi håndterer konflikter forskelligt, eller hvorfor vi håndterer tillid forskelligt,” forklarer Pia Nielsen, der også peger på, at det netop er denne forståelse, der er med til at gøre et team stærkere.

Du kan se mere om værktøjet her

Senest opdateret: 25 jun 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 03-01-2023

Stillesiddende arbejde - Tips til øvelser

I dag findes der mange jobs, hvor hoveddelen af opgaverne løses ved stillesiddende arbejde. Dette er en problematisk udvikling, da vores kroppe er ikke skabt til at sidde stille i lange perioder. Dog kan du ved hjælp af få øvelser være med til at forebygge museskader og samtidig forbedre dit velbefindende.

Læs mere
Sidst opdateret 26-06-2020

Sådan opfanger du stress

Er du bekymret for, om din kollega er ved at udvikle stress? Virker vedkommende irritabel, træt og ubeslutsom? Er det længe siden, han eller hun deltog i noget som helst socialt, og hvornår har du egentlig sidst set din kollega grine?  Stress på jobbet rammer mange, og det rammer hårdt. 

Læs mere
Sidst opdateret 02-12-2022

Sådan nedbryder du tabuer om psykiske lidelser på arbejdspladsen

Hvordan skaber vi større åbenhed omkring psykiske lidelser i arbejdslivet? Læs med her og bliv klogere på, hvordan du kan være med til at nedbrydet tabuet om psykiske lidelser og skabe større åbenhed på din arbejdsplads. 

Læs mere
Sidst opdateret 04-08-2020

Kultur som fundament for fremtidens vækst

Kultur og trivsel påvirker både medarbejderengagement og præstationer, noget der har stor indvirkning på vækst og udvikling i en virksomhed.  Det er ikke længere nok bare at kigge på engagement blandt ens medarbejdere.

Læs mere