06 aug 2020

Relationer er motiverende for tilegnelsen af digitale kompetencer

"Ældre er som alle andre aldersgrupper. De beskæftiger sig med det, der giver mening, værdi og som er sjovt. Det at tillære sig viden og værktøjer om it skal derfor være relevant og meningsfuldt.” Sådan siger Tina Edelbeck, der er konsulent for it-området i Ældre Sagen.

Vi kan, uanset alder, ikke komme uden om, at digitale kompetencer er både vigtige og nødvendige. Men motivationen for tilegnelse af sådanne kompetencer afhænger altså af i, hvor høj grad de positivt bidrager til den enkeltes livskvalitet eller daglige gøremål. En påstand, der bakkes op af Louise Palludan Kampman, der er kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen:

Digitalisering er et faktum

Det faktum, at fx. Digital Post blev gjort obligatorisk for alle borgere, er selvfølgelig i sig selv en stærkt motiverende faktor for at tilegne sig it-kundskaber.”

Kampman påpeger endvidere, at Danmark er en digital parat nation, hvor der er taget nogle meget ambitiøse skridt i forhold til at digitalisere borgernes kontakt med den offentlige sektor.  

Rent praktisk har det betydet, at vi alle har skulle vænne os til, at kommunikationen med offentlige instanser fremadrettet skal ske online. En forandring, som de ældre borgere ikke var sene til at tage til sig. Det var nemlig i særlig grad de ældre “som var velforberedte på, hvad denne overgang ville betyde for dem. De ældre var den gruppe af borgere, som var bedst informeret om overgangen, og de havde i høj grad tilmeldt sig Digital Post på eget initiativ inden overgangsdatoen”, siger Kampman.

Ifølge hende er grunden til deres store engagement i overgangen til det digitale tredelt:

Helt grundlæggende er “de ældre borgere trænede i at “være samfundsborgere”, og kender dermed også til, hvilke pligter man som borger har over for det offentlige. Der er de unge mere tøvende.” Den ældre del af befolkning har altså anskuet overgangen som en klar forpligtelse og sat sig ind i, hvad der kræves af dem.

Kampman peger sekundært på, at “mange ældre nok være lidt bekymrede for, hvad denne overgang til digital kommunikation ville betyde for dem, og har derfor været mere optaget af at være forberedt godt på ændringerne.


Digitalisering er også for de ældre

Slutteligt mener Kampman, at det faktum, at der “igennem mange år [har] været et stort udvalg af kurser og andre vejledningstilbud til ældre om it og digitalisering, som bl.a. biblioteker og ældreorganisationerne har stået for, og hvor Digitaliseringsstyrelsen har været med i forskellige samarbejder” har haft kæmpe indflydelse på den ældre befolknings tilegnelse af digitale kompetencer.

Tina Edelbeck fra Ældre Sagen er enig i, at de mange undervisningstilbud er altafgørende, men påpeger endvidere, at undervisning må tage afsæt i den enkelte ældre borger:

Læring af it handler derfor først og fremmest om at skabe motivation og interesse; vise, hvad it kan. Når interessen er skabt, handler det om indførsel i en ny verden fx- ved at hjælpe med at oversætte den digitale verden til den, som den enkelte er bekendt med i forvejen.

Louise Palludan Kampman bakker op om dette og supplerer: “De gode undervisningstilbud kombinerer mange steder vejledning i, hvordan man kommunikerer digitalt med den offentlige sektor med undervisning i brugen af fx. mails og sociale medier, hvilket for mange ældre er kanaler til kontakt med familie og venner, og kan dermed være stærkt motiverende.

Netop det relationelle aspekt af tilegnelsen af digitale kompetencer er bestemt også omdrejningspunktet for Ældre Sagens arbejde og Tina Edelbeck:

It kan betyde en kæmpe forskel i et ældres menneskes liv. Med få it-kompetencer åbner sig et væld af muligheder for kontakt med omverdenen. Det bliver måske muligt at sende en SMS til børnebørnene eller komme i kontakt med tidligere kolleger eller skolevenner på Facebook. Det bliver lige pludselig muligt at finde nye bekendtskaber gennem diverse fora og dating sites. For mange ældre betyder de nye muligheder, at den sociale kontakt med andre mennesker udbygges væsentligt.

Senest opdateret: 06 aug 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 27-02-2023

Top 30 kompetencer inden for IT-branchen

Vi har undersøgt over 1500 aktuelle jobannoncer i forsøget på at klarlægge hvilke egenskaber og kompetencer der lige nu er de mest efterspurgte inden for rekruttering af IT-folk.

Læs mere
Sidst opdateret 11-08-2020

Programmering er næste generations udtryksform

... og bør ifølge eksperter komme på skoleskemaet. Hør, hvad Eva Fog fra digipippi.dk og Birgitte Hass fra IT-Branchen siger om undervisning i teknologi her. 

Læs mere
Sidst opdateret 13-03-2023

EdTech - fremtidsforudsigelser

Uddannelsesindustrien digitaliseres i takt med, at teknologien tager tigerspring og alt har digitale fortegn. Vi har derfor taget en snak med EdTech Danmark, der her giver dig deres bud på, hvilke tre tendenser, der vil præge uddannelserne af 2018 og frem. 

Læs mere
Sidst opdateret 25-06-2020

Top 30 mest efterspurgte kompetencer inden for IT

Vi har samlet de 30 mest efterspurgte kompetencer inden for IT. Se her, hvordan du gør dig yderst attraktiv for en kommende arbejdsgiver i 2018. 

Læs mere