Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Uddan dig mens du er på dagpenge

Som dagpengemodtager har du rig mulighed for at dygtiggøre dig, mens du er ledig. Der findes nemlig masser af kurser, som du som dagpengemodtager kan deltage i og samtidig få dagpenge.

Et kursus kan være en god mulighed for at afprøve nye fagområdet eller måske opkvalificere sig, så mulighederne for et nyt job bliver større.  Ifølge find-a-kasse-priser.dk er din a-kasse, som skal godkende dine kurser, så det er vigtigt, at du har dem med ind over, når du går på jagt efter et kursus.

I denne artikel kigger vi på de kurser du har mulighed for at tage samt de gældende regler.

Helt generelt kan du tage følgende uddannelser:

Lad os kigge på dem én for én.

Uddannelser på gymnasieniveau

Er det et fag på gymnasiet du aldrig fik gjort færdigt eller giver det bare rigtig god mening for dig at få taget det fag, fordi det åbnet helt nye muligheder for job eller videregående uddannelse?

Du har mulighed for at tage enkeltfag på gymnasiet, hvis antallet af timer faget optager ikke er mere end 20 timer om ugen. Du skal dog huske på, at du ikke kan få SU samtidig med at du få dagpenge.

Du kan tage enkeltfag på både HF, HHX, HTX og STX.

Uddannelser på folkeskoleniveau

Du kan også tage enkeltfag på folkeskolens 8. - 10. klasses niveau. Her er det dig et krav, at faget giver adgang til videreuddannelse, mens antallet af timer er ubegrænset.

At tage enkeltfag på dette niveau kunne eksempelvis give mening for udenlandske tilflyttere, der har brug for grundlæggende danskundervisning eller ordblinde, som har brug for specialundervisning.

Aftenskoleundervisning

Du kan også tage et kursus på aftenskolen, men her er det vigtigt, at det kursus du tager, er på hobbyplan. Du må ikke tilegne dig kompetencer på kurser, da disse typer kurser er forbehold de øvrige muligheder beskrevet her på siden.

Du må altså gerne tage et malekursus på aftenskolen, men ikke et kursus i online markedsføring, da det sidste er kompetence-givende.

Uddannelser i a-kasse eller fagforening

Din a-kasse og eventuelt fagforening tilbyder også forskellige kurser, der kan hjælpe dig i din jobsøgning og opkvalificere dig. For disse kurser gælder der, at de to første uger må uddannelsen være på 37 timer, hvorefter den skal være på under 20 timer.

Åbne uddannelser

Åbne uddannelser er typisk for voksne, som gerne vil udvikle deres jobkompetencer. Man betaler ofte for åbne uddannelser, og de foregår normalt udenfor almindelig arbejdstid eller som fjernundervisning. Åbne uddannelser er kendetegnet ved at være korte, da de bygger på de studerendes erhvervserfaringer

Du kan som ledig også komme deltage i åbne uddannelser, men du skal være opmærksom på, at der i nogle tilfælde gælder særlige regler i henhold til din alder.

Derudover kan du typisk ikke få dagpenge under åbne uddannelser, hvis uddannelsen er del i en helt ny uddannelse end den du allerede har.

Jobrettet uddannelse

Igennem dit jobcenter har du mulighed for 6 ugers jobrettet uddannelse. Her er der mange muligheder, og du kan forhøre dig hos de enkelte uddannelsessteder, hvad de tilbyder.

Du vil få dagpenge fra din a-kasse under hele din 6 ugers jobrettede uddannelse.

Højskoleophold

Hvis du er under 25, kan du tage på højskoleophold, daghøjskole eller produktionsskole og samtidig modtage dagpenge. Du skal dog være opmærksom på, at du skal stå til rådighed for jobmarkedet under opholder, og du skal således komme til alle møder og opfylde alle krav fra dit jobcenter.

Vi håber, at denne guide har givet dig et godt billede af dine muligheder for uddannelse, mens du er på dagpenge. Husk altid at rådføre dig med din a-kasse og jobkonsulent, inden du påbegynder en uddannelse, mens du er på dagpenge.

Senest opdateret: 07 nov 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 05-12-2019

Et godt råd til at styrke dit ledelsesmandat uden en formel ledertitel

Få et godt råd til, hvordan du - som gråzoneleder - får et tydeligere ledelsesmandat i forhold til opgaveløsning og personaleansvar.

Læs mere
Sidst opdateret 08-04-2019

Skab din karriere med den rette efteruddannelse

Med den rette efteruddannelse får du viden, der kan være med til at skabe en fremtidig karriere. Det kan nemlig være byggestenen til både højere løn og en ny stilling. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-10-2019

Uddannelsesguide: Videreuddannelse for sygeplejersker

Denne uddannelsesguide er for dig, der er uddannet sygeplejerske og ønsker at udvikle dine kompetencer og færdigheder. Læs med og bliv inspireret til din kompetenceudvikling!

Læs mere
Sidst opdateret 15-12-2016

Interview om kompetenceudvikling og læring

En anerkendt teori går på, at op imod 80 % af læring sker før og efter et kursus, og ca. 20 % på selve kurset. Vi har snakket med Morten Baron, som er salgsdirektør hos 4D Konsulenterne om, hvordan både branchen og tilgangene til læring har ændret sig gennem årene.

Læs mere