03 aug 2020

The Google Bump: Puf til dine kolleger

På Google’s hovedkontor, Googleplex i Californien, er køen til kantinen lang. Rigtig lang. Faktisk kan medarbejderne godt vente mellem tre og fire minutter på deres mad. Når de så har fået den, sidder de ved lange borde, der står lidt for tæt. Derfor støder medarbejderne ofte sammen. Der er tale om et ganske let puf, som man måske selv kender fra bussen, og det betegnes af kendere som “The Google Bump”.

Alt ovenfor er nøje planlagt. Og del af en større strategi. Google ønsker, at deres medarbejdere skal lære hinanden at kende og mødes på kryds og tværs af organisationen. På den måde bliver medarbejderne trygge nok ved hinanden til at sparre og være innovative. Det er altså netop i det møde, at de unikke problemstillinger og løsninger opstår.


Og Google har altså fat i noget interessant

Deres strategi om at nudge, eller påvirke, deres medarbejdere til samskabelse og innovation er et beundringsværdigt eksempel på en virksomhed af fremtiden. Fremadrettet bør der nemlig tænkes i, hvordan medarbejdere bedst skaber både personlige og professionelle relationer. Det er simpelthen en nødvendighed, hvis en given virksomhed ønsker at være levedygtig og attraktiv.


“The Google Bump” har skabt ringe i vandet

Netværkstilgangen må siges at være kongstanken i vores samtid. Vi har længe vidst, at drømmejobbet mange gange skal findes gennem ens eget netværk. Men dét at kunne sparre og netværke med kolleger synes nu at være yderst gavnligt både i forhold til karrieren og til at løse hverdagens problematikker. Og medarbejdere rundt om i landet er i langt højere grad begyndt at puffe til hinanden.

Netværkets betydning understøttes af en undersøgelse som Djøf har foretaget. I den svarer 60-80 % af de adspurgte, at de vægter netværk og samarbejde på tværs højt. De ser det ganske enkelt som en nødvendighed for at kunne løse deres arbejdsopgaver. De uformelle netværk kollegaer imellem bliver dermed af ganske central betydning i moderne organisationer.

Det betyder, at den hidtil sete silo-prægede organisation taber terræn. De forskellige specialer kan ikke længere sidde og putte sig, fordi alle - med Google som stjerneeksempel - hellere vil innovere og løse problemstillinger i fællesskab.


Medarbejderne higer efter fællesskab

Silo-tankegangen er altså fortid. Virksomheder af i dag må simpelthen tænke i brede både horisontale og vertikale netværk henover organisationen, og være katalysator for en virksomhedskultur, hvor medarbejder må og kan samarbejde på tværs.

Erik Korsvik Østergaard, founder og partner i BlochØstergaard, ser netværk som et essentielt redskab for den enkelte og plæderer for mere netværk på arbejdspladsen:

For det første er en netværksbaseret organisation langt mere tilpasningsstærk end den klassiske, hierarkiske organisation. Vi skal have en blanding af begge dele, og svaret ligger i at skabe relationer til hinanden på tværs af afdelinger og lokationer. For det andet giver netværk mulighed for at række ud til langt flere, hvis man har brug for hjælp eller svar på spørgsmål. Det moderne team ved, at man ikke altid er den klogeste eller bedste på alle felter. Ved at aktivere sit netværk, kan man hurtigt få flere svar på spørgsmålene, og bruge disse input til at løse problemerne på nye måder.

Erik Korsvik Østergaard, Founder & Partner, BlochØstergaard


Det at arbejde på tværs af afdelinger kræver dog, at der hersker en følelse af samhørighed og fællesskab i virksomheden. Undersøgelsen fra Djøf viser, at de personlige relationer spiller en afgørende rolle for, hvor meget der samarbejdes. Faktisk viser den også, at én medarbejder, der har brug for sparring til en opgave foretrækker at spørge den medarbejder, der er bedst til at stille spørgsmål, til råds. Dette undrer ikke Erik, der bestemt også rådgiver alle til at være yderst gavmilde i forhold til deres kolleger:

Giv, giv, giv mere end du tager. Netværk på arbejdspladsen skaber man ved at snakke, drikke kaffe sammen, spise frokost sammen, lytte til hinanden, og bidrage med værdi, der kan hjælpe hinanden videre.

Undersøgelsen påviser ligeledes, at afdelinger med bedst sammenhold oplever mest succes. Men, hvorfor betyder fællesskabet egentlig så meget? Ifølge Erik er det fordi mennesker har brug for at føle sig som en del af noget - også, og måske især, på arbejdet:

Fællesskabet er en vigtig del af trygheden, anerkendelsen, identiteten og tilhørsforholdet. I den moderne virksomhed er der voksende fokus på “jeg hører til” end på “jeg er på arbejde”, og derfor er tillid, tryghed, social kapital og relationer så vigtige. Deraf kommer et fælles normsæt og kulturelt adfærd.


Hvordan er man så en medarbejder af fremtiden?

Det kræver bestemt også meget af den enkelte medarbejder at være en del af et større netværk på arbejdspladsen. Man skal arbejde vedholdent på at vinde folks tillid og tiltro til ens kompetencer. Det gør man allerbedst ved at “være nysgerrig, i stand til at lære nye ting, lyttende, ansvarsfuld og være med til at skabe en kultur, hvor folk har lyst til at være” uddyber Erik.   Ønsker du at arbejde i en virksomhed, hvor netværket spiller en stor rolle?

Du kan sagtens gøre en del selv, og finduddannelse.dk giver dig her 5 gode metoder:

  1. Tal med dine kollegaer om arbejdsopgaver. Også dem du måske ikke kender så godt.
  2. Vær ikke bange for at deltage i de sociale arrangementer. At have en social relation med en kollega, kan kun gavne en professionel problemstilling
  3. Tilbyd din viden. Spørg, hvordan du kan hjælpe andre
  4. Lav en uformel kompetenceanalyse sammen med dine kollegaer. Fortæl hinanden, hvad i brænder for og er dygtige til. På den måde bliver det lettere at hive fat i dem.
  5. Spørg dine kolleger til råds om dine arbejdsopgaver.

Senest opdateret: 03 aug 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 28-10-2022

Sådan får du det optimale ud af e-learning

En uddannelse via e-learning kræver lige så meget af din tid og energi som det traditionelle kursus. Hvis du er i tvivl om, at denne undervisningsform er noget for dig, så kan du i vores fjernundervisningsguide få gode råd til, hvordan du kommer gennem e-learning forløbet, og hvad du skal være opmærksom på, inden du starter.

Læs mere
Sidst opdateret 13-12-2021

Konflikthåndtering for arbejdsmiljørepræsentanter

Udover den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, har du inden for det første år krav på supplerende efteruddannelse inden for arbejdsmiljø eller andre relaterede områder som konflikthåndtering. Vi har taget en snak med Mette Krøigaard fra Alectia, om hvordan et kursus i konflikthåndtering gør dig klogere på dynamikker i konflikter på arbejdspladsen.

Læs mere
Sidst opdateret 21-02-2023

Et godt psykisk arbejdsmiljø kræver samarbejde og dialog

Bliv klogere på, hvordan I arbejder med jeres psykiske arbejdsmiljø lige her. 

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Undgå stress i hverdagen med MBSR™

Stress er et alvorligt problem i vores samfund. Alle kan for eksempel blive ramt af arbejdsrelateret stress. Men hvad kan man egentlig gøre ved det? Læs mere om, hvordan et MBSRkursus kan hjælpe dig. 

Læs mere