Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Sådan får vi digitalt kompetente børn

De digitale medier er blevet en kæmpe del af vores liv. Alt lige fra vores arbejdsopgaver til pleje af vores sociale relationer foregår i dag på nettet. Det gælder i stigende grad også for børn og unge, der i undervisningen, skal lære om digitale mediers muligheder og navigere sundt og trygt på nettet, når de taler med deres venner i fritiden. 

Det er derfor blevet en helt klar nødvendighed at undersøge, hvordan vi bedst klæder dem på til en sådan hverdag, hvor de digitale medier i stigende grad bliver omdrejningspunktet. Til netop dette har vi rådført os hos en række eksperter, der dagligt beskæftiger sig med, at børnene og de unge er omgivet af pædagoger, der kan støtte deres digitale udvikling, færden og nysgerrighed

Streg


Udforsk den nye digitale verden

"Det korte svar er, at det gør man ved at udforske denne nye, digitale verden sammen med børnene. Man gør det ved at være nærværende, nysgerrig og i samtale om fælles oplevelser med digitale medier i institutionen.

De digitale medier er under konstant udvikling. Hvad der er relevant i dag, er måske allerede forandret i morgen. Mediepædagogikken kalder derfor på en pædagogisk tilgang, der kan rumme denne foranderlighed. En pædagogisk tilgang, som bygger på nysgerrighed, mod, leg og fælles eksperimenter.

Pædagoger må derfor turde være sammen med børnene i alt det nye. De må vove at prøve noget, som de ikke på forhånd kender udfaldet af. Kan man udveksle kultur over YouTube? Lave sine egne musikvideoer i børnehaven? Hvad sker der, hvis vi lader børnene føre de voksne ind i deres måde at bruge medierne på? Og hvordan kan vi gøre det? Pædagoger må dyrke nysgerrigheden, tåle at være i usikkerheden sammen med børnene og gøre den til genstand for dialog og fælles udforskning. De må kunne udholde risikoen for, at børnene ved mere om teknikken, end de måske selv gør, og de må turde stole på, at deres faglighed ruster dem til at indgå i den slags eksperimenterende fællesskaber med børn." Forklarer Erika Zimmer.

Erika Zimmer Brandt er Lektor ved Pædagoguddannelsen, VIA University College, og har redigeret bogen Digital Pædagogik og Den digitale pædagoguddannelse.

Streg


Det digitale er den del af uddannelsen

“I Pædagoguddannelsen i Professionshøjskolen Absalon har vi særlig opmærksomhed på børn og unges brug af digitale medier. Vi har fokus på det kæmpe pædagogiske potentiale det har i daginstitutioner og skoler. I pædagoguddannelsen er vi derfor optaget af, at digitale medier kræver viden, kompetencer og færdigheder, hvorfor det indgår aktivt som en del af de pædagogstuderendes uddannelse. Vi ønsker nemlig ikke at børn og unges brug af digitale medier ender i et scenarie domineret af voksenkontrol og ikke-kropslige aktiviteter i daginstitutioner og skoler.”  Fortæller Trine Ankerstjerne. 

Trine Ankerstjerne er Uddannelsesleder ved Pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.

Streg


En ny form for dannelse

“Når noget digitaliseres betyder det egentlig blot, at det omsættes til tal. Når man alligevel taler så meget om digitaliseringen og dens betydning, er det fordi det at håndtere digitale produkter og have en forståelse af  konsekvenserne af brugen af dem, kræver delvist andre kompetencer end de traditionelle som forældre og institutioner udstyrer børn med.

Mange børn og unge bliver på de sociale medier udsat for ubehagelige oplevelser eller har måske selv svært ved at kommunikere hensynsfuldt online.

Kirsten Drotner beskrev for en del år siden, hvordan kulturproduktion og kulturreception for børn og unge er tæt knyttet sammen. I dag er børn og unges produktion og kommunikation gennem medierne, noget de ofte selv står for. Det medfører udvikling af nye subkulturer og kommunikationsstrategier blandt børn og unge, men det betyder også at de voksnes indsigt og kritiske tilgang ikke direkte formidles til børn og unge. Hvis børn og unge i højere grad, også etisk, skal rustes til den digitaliserede verden, de befinder sig i, kræver det både analyse- og vurderingskompetencer. Anderledes sagt en ny form for dannelse. Den kan de først og fremmest få ved at arbejde sammen med voksne om og med digitale produkter.” Siger Astrid Hestbech.

Astid Hestbech er Cand. Comm. Lektor ved Professionshøjskolen Absalon.

Streg


Nye innovative og kreative læringsmiljøer

"Digitalisering er et vilkår i dag. Digitale medier er overalt og ofte som en usynlig del af hverdagslivet. Samtidig accelererer den teknologiske og mediemæssige udvikling, og vi bombarderes hele tiden med nye teknologier. Det er en helt særlig udfordring i dagtilbud og i skoler.

Nye medievaner betyder samtidig, at digitale medier i dag er en naturlig del af børns og unges hverdag, men der er forskel på at bruge digitale medier i fritid og så inddrage dem i pædagogisk praksis som læringsressource. Vi ved, at digitale medier kan styrke børns og unges personlige udvikling samt understøtte nye arbejdsformer, men vi ved også, at det kræver mediepædagogisk iscenesættelse og uddannelse af det pædagogiske personale, hvis digitale medier skal fungere som læringsressource.

Der er brug for at udvikle mere innovative og kreative læringsmiljøer, som omsætter digitale mediers potentiale til ny pædagogisk praksis. Digitale medier er multimodale, hvor forskellige genrer, formater og sanser indgår, og som lægger op til en mere eksperimenterende og undersøgende praksis. Børn og unge får forskellige udtryksmuligheder, og det kan udvikle nye læringsmiljøer.

Det pædagogiske personale skal uddannes til disse praksisformer: De skal have viden om børns og unges mediemønstre i fritiden og indsigt i, hvordan der bygges bro mellem fritidens mediekultur og pædagogisk praksis. Det pædagogiske personale skal tilegne sig håndværksmæssige mediekompetencer, så de kan understøtte eksperimenterende læreprocesser om og med digitale medier. De skal kende til mediers æstetik og formsprog, således at de kan vejlede børn og unge og kvalificere det analytiske arbejde i praksis.

Der er tale om et dannelsesmæssigt perspektiv på børn og unges digitale mediekultur. Udvikling af en mediepædagogisk praksis er første skridt på vejen." Forklarer Ole Christensen.

Ole Christensen er Lektor i Mediepædagogik ved Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Campus Carlsberg. Her kan du læse hans artikel omkring familiens medialisering og UCC Magasinet om Digital Dannelse 

Senest opdateret: 14 jul 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 14-07-2020

Hvordan skaber vi sunde læringsmiljøer?

Den fremherskende perfekthedskultur har resulteret i, at toppræstationen er blevet symbolet på god læring og en elev i sit es. Men er denne higen efter den bedste karakter virkelig et udtryk for, at vi har trivsomme elever? Det har vi spurt Arnt Louw og spurgt til, hvordan vi bedst skaber sunde læringsmiljøer. 

Læs mere
Sidst opdateret 27-05-2020

30 kompetencer der er efterspurgt blandt lærere

Hvilke egenskaber og kompetencer skal du besidde for at begå dig som succesfuld lærer i grundskolen? 

Læs mere
Sidst opdateret 05-06-2020

Svært ved at huske? 4 tips til indlæring

Tænker du nogensinde over, hvorfor der bare er nogle ting, du ikke kan huske? Måske er det fordi, du er udsat for en læringsstil, der ikke lige passer til dig? Uanset hvad, skal al ny viden finde den snørklede vej gennem hjernens filter, før den rammer din hukommelse. Du får her 4 tips til, hvordan du fremmer din indlæring.

Læs mere
Sidst opdateret 06-08-2020

"Gjort det nemmere at komme på arbejde"

Hvorfor valgte du at uddanne dig inden for psykologi, pædagogisk viden og forskning og pædagogisk intervention og rådgivning? "Jeg har læst miljøterapi på den Pædagogiske Diplomuddannelse. Det inkluderer tre moduler i blandt andet pædagogisk viden og forskning og pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention.  Jeg valgte at tage uddannelsen hos UCC, da jeg tidligere har taget kurser ...

Læs mere