Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Sådan demonstrerer du godt personligt lederskab

“Selvindsigt er den egentlige lakmustest for den gode leder!” Sådan siger Gitte Astrup Melgaard, der er kommmerciel direktør i konsulenthuset, Add Value. Her arbejder de med udviklingen af organisatoriske og strategiske løsninger, ledelse og HR. Kongstanken i alt deres konsulentarbejde er, at det enkelte menneskes talent og potentiale skal sættes i centrum.

Og det er bestemt en tilgang, der stiller store krav til lederskabet rundt om i de danske organisationer og virksomheder. For hvordan ser og leder man som chef egentlig den enkelte medarbejder, når KPI’er og sorte tal på bundlinjen bliver de konkrete pejlemærker i en travl hverdag?

Det gør man - ifølge Gitte - kun tilfredsstillende og hensigtsmæssigt, når man som leder er helt klar over sine egne menneskelige egenskaber og faglige kompetencer. Eller sagt på en anden måde; det gør man kun, når man har dyb selvindsigt.

Læs med her, hvor Gitte fortæller om, hvordan god ledelse sætter mennesket i centrum og forløser den enkeltes potentiale på bedst mulig vis.

Den gode leder forløser andres potentialer

En leder, der kender sig selv godt, forstår at lede sine medarbejdere. En leder, der er helt bekendt med sine egne styrker og begrænsninger, ser nemlig også ditto klart og tydeligt hos sine medarbejdere, siger Gitte og uddyber:

Det er netop derfor, at selvindsigt er så vigtigt. Et godt kendskab til egne styrker og begrænsinger er essensen af et godt lederskab, da du på den måde både bliver bedre til at uddelegere, motivere og samarbejde. Selvindsigt giver dig simpelthen et bedre udsyn, og du får et meget større blik for, hvad det er dine medarbejdere kan og har brug for.

Når du - som leder - ved, at du er god til x, y og z, men mangler kompetencer indenfor O, P og Q, ja så ved du, at du må finde nøglemedarbejdere, der kan varetage netop disse arbejdsopgaver og derefter kultivere deres engagement på bedst mulig vis.

Som en god leder må du altså agere som menneskelig katalysator og forløse dine medarbejderes fulde potentiale, så I sammen kan nå de fastsatte KPI’er, pointerer Gitte:

Som en god leder er du jo ikke den, der er bedst til at lave al håndarbejdet. Som den gode leder er du tværtom den, der forstår at kommunikere klart og tydeligt, mens du demonstrerer sublime samarbejdsevner.

Den gode leder forstår altså, at de bedste resultater onås i fællesskab og med dyb respekt for hinandens tid og kompetencer. Respekt læggger sig nemlig tæt op ad tillid, som avler handlekraft. Og handlekraftige medarbejdere skaber bare bedre resultater.

Derfor er situationsbestemt ledelse et godt redskab til godt lederskab

Gitte og Add Value advokerer for, at den enkelte medarbejder talent og potentiale skal i absolut fokus i enhver organisation. Formår du at gøre det som leder, vil du nemlig opleve, at du får et både effektivt og high-achieving team[A-IV6] .

Et rigtig godt værktøj til at sætte din enkelte medarbejdere i spil er ved at implementere situationsbestemt ledelse som din primære tilgang til netop ledelse. Humlen heri er nemlig, at alle medarbejdere er forskellige,og at de dermed har brug for at blive ledt på forskellige måder, forklarer Gitte:

Sagt ganske kort så går situationsbestemt ledelse ud på, at du undersøger både opgavens sværhedsgrad og den enkelte medarbejders motivation og evner til at kunne løse den. Når du har en ídé herom, vælger du, hvilken ledelsesstil, der passer bedst til situationen og medarbejderen. Denne måde at lede på udfolder det fulde potentiale hos den enkelte, da denne netop bliver mødt, hvor han eller hun nu engang er.

Den situationsbestemte ledelsestilgang tager afsæt i fire forskellige ledelsesstile. Alt afhængig af, hvor din medarbejder befinder sig, kan du vælge at være enten:

1. Dikterende ledelse

Denne ledelsestil er også kendt som den autokratiske og dominerende. Her tager du som leder fuld kontrol og instruerer den enkelte i deres opgaver. Denne stil er optimal, når medarbejderen mangler viden, erfaring, motivation eller opgaven er helt ny.

2. Støttende ledelse

Denne ledelsestil er stadig meget tydelig, men dog mere demokratisk. Du forsøger her at støtte din medarbejder gennem samtale. Stilen er god, når medarbejderen godt kender opgaven, men måske stadig er lidt usikker.

3. Konsulterende ledelse

Denne ledelsestil er ligeledes demokratisk og fungerer, hvis medarbejderen har en vis erfaring. Opgaven er nemlig sværere, hvilket kræver, at du er klar til at spare. Kommunikationen her er altafgørende, og du må ikke blive for dominerende, da det kan påvirke medarbejderens motivation. 

4. Uddelegerende ledelse

Denne ledelsesstil er meget laissez-faire og ansvarsgivende og er med til at fremme medarbejderens følelse af gensidig respekt og tillid. Dit job - som leder - er egentlig bare at uddelegere, hvorefter medarbejderen så står for udførelsen af opgaven. Dette kræver selvsagt en meget erfaren medarbejder med høj motivation og engagement.

Som en leder, der hengiver sig til situationsbestemt ledelse, må du både være omstillingsparat og have en udpræget situationsfornemmelse. Det at lede er udfordrende, fordi strategi, forandring og interpersonelle relationer gør det svært at forudsige fremtiden, og dermed er det umuligt at lægge ledelsesplaner, der er sat i sten. Du må derfor kunne læse en situation og en medarbejder og rette ind, så de bedste resultater kan opnås.

Uvisheden er et arbejdsvilkår, du må leve med som leder. Derfor er det også utroligt vigtigt hele tiden at have sine egen personlige udvikling for øje i denne position.

Sådan demonstrerer du godt personligt lederskab

Mening, autenticitet, kommunikation, relationer og samarbejde er alle kvaliteter, der vinder frem som de absolut vigtigste parametre for medarbejdere. Det betyder også, at der bliver stillet helt nye og meget mere omfattende krav til dig, der skal lede dem. De skal kunne mærke dig i langt højere grad, og du skal turde at lede vejen for dem, forklarer Gitte:

Yngre medarbejdere går i dag benhårdt efter en god chef. De vil have én, de kan spejle sig i, én de kan se op til og lære en masse af. De er samtidig yderst relationære og vil gerne opbygge tætte og produktive relationer til deres kolleger, og så skal deres arbejde have en dybere mening.

Som en god leder anno 2019 må du altså forstå at facilitere mening i arbejdslivet for den enkelte medarbejder. Mening kan selvsagt forstås bredt, men overordnet set så skal du kunne skabe en kultur og et værdisæt i din organisation, som bliver en modpol til de mange målpunkter og KPI’er, der uomtvisteligt også vil være en del af hverdagen.

Du må altså demonstrere godt personligt lederskab og guide dine medarbejdere til kontinuerlig motivation og engagement. Netop dette er Add Value og Gitte eksperter i, og de står parat til at hjælpe dig til at blive en endnu bedre leder:

Det at være leder er virkelig noget, der gør et indhug i din tid. Sat lidt på spidsen, så er hver dag en eksamen, hvor du skal vise, hvad du kan, og hvad du står for. Vi bruger derfor meget energi på at styrke både dit selvværd og selvtillid, da det i princippet er dit vigtigste ledelsesredskab.

Når du samarbejder med Add Value om udviklingen af dit personlige og gode lederskab, kigger I altså nærmere nærmere på, hvem du er som individ, og hvad du står for.

Du vil blive konfronteret med, hvilken ledelses- og konfliktstil du har, og hvordan du bedst optimerer disse, så du bliver i stand til at lede og motivere dine medarbejdere på bedst mulig måde. Samtidig undersøger I, hvor du er bedst, og hvor du føler dig bedst tilpas.

Da god ledelse i høj grad er spundet op på klar og tydelig kommunikation, bliver aspekter som din kommunikationsstil, kropssprog, tonefald sat under luppen for at sikre, at du har bedst mulig gennemslagskraft.

Alt sammen med afsæt i relevant psykologiske analyser og metoder, for at I sammen kan sikre, at du både performer og trives i dit personlige lederskab.

Godt personligt lederskab gør dig til ledestjernen

For at demonstrere godt personligt lederskab må du altså praktisere dyb selvindsigt. Du må være bekendt med dine egne styrker og svagheder for at kunne have den bedste føling med dine medarbejderes motivation og kompetencer.

Med god og klar kommunikation, sublime samarbejdsevner, situationsfornemmelse og modet til at lede kan du blive ledestjernen i en organisation præget af handlekraft, trivsel og innovation.

Senest opdateret: 27 maj 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 12-08-2020

To Trump or not to Trump?

Læs om Donald Trumps forhandlingsteknikker. Lær om hans tilgang, og hvad kan du med fordel bruge i din egen forhandling, og hvad du måske skal undgå at kopier.

Læs mere
Sidst opdateret 19-06-2020

Fra kollega til leder – eksperternes råd

Er du ny leder, eller går du og leger med tanken om at blive leder? At være ny leder er for de fleste et stort og vigtigt skridt i karrieren. Lederrollen byder på masser af nye udfordringer og ansvar, og disse udfordringer kan være svære at tackle. Læs med her og lær af eksperterne, hvordan du tackler din rolle som ny leder.

Læs mere
Sidst opdateret 27-05-2020

3 bud på effektive ledelsesværktøjer

Der findes et utal af holdninger til, hvordan man bedst håndterer sin rolle som leder. Du kan i denne guide læse om tre måder at styrke dit lederskab på ved hjælp af relevante ledelsesværktøjer. 

Læs mere
Sidst opdateret 30-12-2021

Bestyrelsesposter kan være utrolig givende

Som bestyrelsesmedlem skal du have indblik i en række økonomiske og strategiske aspekter i en virksomhed for at kunne træffe de rigtige beslutninger. I denne artikel får du gode råd til, hvordan du kan blive klædt på til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem. Kourosh, salgschef i Mirsk Digital ApS og frivillig bestyrelsesmedlem i non-profit foreningen ’Nej Til Knive i Nattelivet’...

Læs mere