Er din kollega en robot?
11 jul 2022

Er din kollega en robot?

Så må du tage dine forholdsregler, for selvom din kollega nok er teknologisk enormt avanceret, så kommer den ikke uden risici. Risici, der bestemt må tages højde for. For selvom kollaborative (samarbejdende) robotter og robotsystemer stadig håndterer flere og flere opgaver rundt om i industrien og teknologiens tigerspring bestemt er en gevinst for virksomhederne i Danmark, må vi ikke glemme, at disse robotter er aldeles kraftfulde. Det betyder altså, at de kan komme til at udgøre en fare for dig, som arbejder tæt sammen med dem.

For netop at undgå personskade og ulykker i arbejdet med disse robotter og robotsystemer - også kaldet cobots - har Dansk Standard, i samarbejde med Pilz, iværksat kurser omkring kollaborativ robotteknologi. Læs med her og find ud af, hvorfor et kursus hos Dansk Standard og Pilz er med til at sikre dit fremtidige arbejde med kollaborative robotter og robotsystemer.

Kollaborativ robotteknologi - robotten og mennesket

Robotteknologi har været en del af industrien siden 1970’erne. Traditionelt set har de udført en proces alene og har, af sikkerhedshensyn, været afspærret med hegn. En erkendelse af, at mennesket bare er bedre til at varetage nogle dele af en proces - til trods for robotternes styrke, udholdenhed og hurtighed - har dog medført, at der i langt højere grad bliver arbejdet med kollaborativ robotteknologi rundt om i virksomhederne siger Tom Lorentzen, Machinery Safety Expert hos Pilz og underviser hos Dansk Standard:

Man har i de senere år implementeret kollaborativ robotdrift, og med det udtryk mener man altså en samarbejdende robot, hvor mennesker og robotter arbejder tæt sammen uden nødvendigvis at være begrænset af en afskærmning.

En kollaboration mellem mennesket og robotten øger effektiviteten, da menneskets evner nu kombineres med robotternes automatik. Når du samarbejder med en robot er der ofte tale om kollaborativ applikation, hvor enheden er ganske lille, da arbejdsopgaverne også tit er ligeså. Samarbejdet øger dog også vigtigheden af, at betingelserne for en sikker interaktion er tilstede. Helt praktisk er der i disse cobots implementeret forskellige sikkerhedsforanstaltninger, der gør dem i stand til at stoppe øjeblikkeligt, når der opstår en kollision med f.eks. et menneske. Applikationens udformning er derfor af største betydning for sikkerheden, da f.eks. skarpe kanter på værktøjer og emner vil kunne forårsage betydelig skade inden robottens sikkerhed stopper den. Dermed er de rigtige forudsætninger for applikationen ekstremt vigtige og viden/uddannelse er i den forbindelse alfa omega for en sikker kollaboration.


Hvorfor skal man tage et kursus i kollaborativ robotteknologi?

På Dansk Standards kursus i kollaborativ robotdrift lærer du at forholde dig til de særlige risikomomenter, der kan opstå i kollaborative robotapplikationer, samt hvordan sikkerheden for personer kan opnås gennem anvendelse af gældende standarder. Det er er kursets mission at sætte sikkerheden for dem, der skal være kollega til robotten i højsædet, frem for virksomhedens bundlinje. Tom ser derfor det at uddanne folkene omkring robotterne som sin fornemmeste opgave:

Det er vigtigt, at vi husker på, at det er nogle farlige maskiner vi har med at gøre. De kollaborative robotter kan bestemt være med til at lette arbejde i rigtig mange forskellige brancher, men vi må have de arbejdsopgaver vi sætter dem til in mente. Sikkerhedsforanstaltningerne må altid have første prioritet, fordi der er bare stor forskel på om robotten anvendes til at håndtere fodbolde eller barberblade.

Han underviser på kurset, hvor der sættes fokus på forskellige kollaborative operationer. Menneskets indgriben i og afstand til robottens arbejde er forskelligt i hver af disse operationer. Fælles for undervisningen i dem alle er det dog, at mennesket skal sikres på bedste mulige vis. Tom underviser derfor kursisterne i den optimale omgang med og installering af robotterne:

Vi arbejder ud fra nogle helt gængse standarder for, hvor meget kraft og tryk den menneskelige krop faktisk kan tåle at blive udsat for. Det vil sige, at når robotten er indstillet korrekt, så stopper den, når den når en vis kraft. Det vil så også sige, at det er integratorens, altså ham der implementerer robotten, ansvar, at den er indstillet korrekt og forsvarligt.

Udover, at blive undervist i de grundlæggende principper for robotsikkerhed, standarder, risikovurdering og -nedsættelse, identifikation af målepunkter og kollisionsmåling, bliver du også introduceret til CE-mærkning af applikationer.

Det er integratorens opgave,at sikre at CE-mærkning foretages korrekt og sørge for, at robotten lever op til EU’s regelsæt inden for maskindirektivet. Vi ser ofte, at de enkelte virksomheder kan have nogle problemer med det, hvorfor vi altså har sat et stort fokus på netop CE-mærkning af kollaborative robotsystemer, siger Tom.

Skab en bedre og mere effektiv arbejdspraksis

Flere og flere virksomheder oplever stigende automation - og det styrker produktiviteten på arbejdspladsen, når robotterne bliver sat i arbejde side om side med de ansatte. Med viden om sikkert samarbejde, kan du udnytte samarbejdet mellem mand og ansatte:

Den første cobot blev udviklet i Odense i 2008 af Universal Robots. Siden er det gået stærkt med at implementere samarbejdende robotter i danske virksomheder. Med viden om sikkert samarbejde kan mulighederne udnyttes til fulde og med det udbytte kan man være med til at skabe en bedre og mere effektiv arbejdsplads, fortæller Susan Redder Bruun, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Med viden om standarder for robotsikkerhed viser virksomheden desuden dens kunder, leverandører og samarbejdspartnere, at den nyeste know how og anerkendte best practices er implementeret til fordel for bedre produktkvalitet og sikkerhed.

Senest opdateret: 11 jul 2022

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 11-07-2022

Interview: Hverdagen med et offshore arbejde

Offshore branchen byder på mange spændende jobmuligheder. Men de fleste ved, at når valget falder på et offshore job, er der ikke tale om en typisk og tryg 8 til 16-stilling. Vi har spurgt maskinmester Ulrik Lillelund Knudsen om hans hverdag i offshore branchen.

Læs mere
Sidst opdateret 27-02-2023

Top 30 mest efterspurgte kompetencer for ingeniøren i 2018

Hvilke kompetencer skulle en ingeniør have i 2018? Det kan du blive meget klogere på her, da vi har samlet de 30 mest efterspurgte kompetencer lige her. 

Læs mere
Sidst opdateret 11-07-2022

Guide til epoxy og isocyanater

Arbejder du med epoxy eller isocyanater i hverdagen, er det vigtigt at du har helt styr på forholdsreglerne, og hvordan du bedst behandler de to stoffer. Læs mere her.

Læs mere
Sidst opdateret 11-07-2022

Guide til CLP

CLP er en EU-forordning, hvis primære formål er at regulere fareklassificering, -mærkning og emballering af farlige kemiske stoffer og blandinger.

Læs mere