Derfor skal I blive en bæredygtig ansvarlig organisation

#iLoveGlobalGoals

Hashtagget #iLoveGlobalGoals florerer flittigt rundt på Twitter i disse tider. FN’s 17 verdensmål er for alvor kommet på dagsordenen blandt bæredygtigt ansvarlige mennesker, og Folketinget nedsætter nu et egentlig udvalg, som skal sørge for, at vi - som land - når de målsætninger vi skrev under på, sammen med resten af verdens ledere, tilbage i 2015. Men, hvordan kan I - som organisation - byde ind og supportere udviklingen på bedste vis? Det giver vi jer svaret på lige her.

Bag det flittigt brugte hashtag #iLoveGlobalGoals findes en bevægelse af selvsamme navn, der har gjort det til sin mission netop at sætte bæredygtig udvikling på dagsordenen; lokalt såvel som globalt.

Bevægelsen er søsat af det danske konsulenthus, Hansen og Ersbøll Agenda, ud fra devisen om, at hvis vi skal nå at indfrie FN’s 17 verdensmål inden 2030, så må vi stå sammen og løfte ansvaret for vores planet kollektivt. Mennneske og organisation side om side.

De 17 mål fungerer som verdens rettesnor indenfor bæredygtig udvikling og er målsætninger om Nul sult, Ligestilling, Økonomisk Vækst og Fredelige, Retfærdige og Inkluderende Institutioner og Samfund. Alle 17 er de således erklæringer, der potentielt set har den iboende kraft til at bekæmpe fattigdom, ulighed og klimaændringer.

Derfor skal I være en bæredygtig ansvarlig organisation

For, at nå målsætningen må vi dog løfte ansvaret sammen og gøre vores for at træffe så bæredygtige organisatoriske valg som overhovedet muligt. Sara Rønning-Bæk, der er talsperson iLoveGlobalGoals-bevægelsen, hilser det, at rigtig mange virksomheder allerede tager Verdensmålene til sig velkomment.  Danmark har brug for, at vi alle støtter op og Verdensmålene er et rigtig godt redskab til at kunne tage medansvar for klodens globale udfordringer. Hun giver jer her svaret på, hvorfor at jeres bæredygtige engagement er så essentielt og hvorfor det er noget I bør tænke ind i forretningsmodellen:

Vi ser, at rigtig mange studerende og nyuddannede vælger virksomheder fra, hvis virksomheden ikke opfører sig ansvarligt. Det betyder ikke, at man skal bidrage til alle 17 Verdensmål, men man kan kigge indad i virksomheden og se på, hvor det giver mest mening at drage til handling. Derudover gør man klogt i at mobilisere sine medarbejdere til at støtte op om virksomhedens bidrag til målene. Det giver en stærk medarbejderkultur, hvor alle føler, de er en del af noget større, og det er med til at tiltrække unge, engagerede talenter til virksomheden.

Sara Rønning-Bæk, talsperson i iLoveGlobalGoals-bevægelsen. 

Som organisation har I altså meget at vinde på ved at tilegne jer en bæredygtig ansvarlig profil. Ikke nok med, at I selvsagt er med til at give liv til en mere retfærdig, ligestillet og inkluderet verden, I bliver samtidig også en ganske attraktiv arbejdsgiver og samarbejdspartner, der med bæredygtig valg kan se fremtidge bæredygtige resultater på bundlinjen.

Senest opdateret: 30 nov 2018