Få 5 måder at bruge Visual Thinking i den kreative proces her
24 jan 2023

5 måder at bruge Visual Thinking i den kreative proces

Vi ved, at billeder kan sige mere end tusind ord. Gennem billeder eller visuelt materiale skaber vi associationer til det, vi ikke kan altid kan finde ord for. Samtidig pirrer billeder til det kreative element i vores bevidsthed ved at vække vores sanser og nysgerrighed, og billeder kan bruges som metaforer eller symboler for noget, der det kan være svært at beskrive med ord alene.

Netop derfor er billeder også et værdifuldt værktøj og meget anvendelige i en dialogbaseret situation som fx undervisning, fordi vi gennem billeder kan skabe et udgangspunkt for en anderledes dialog.


Visual Thinking - Et ideelt og kreativt værktøj til facilitering af møder og workshops

Visual Thinking har udviklet serier af billedkort, der har til formål at kunne anvendes som et anderledes og kreativt værktøj i dialogbaserede situationer, hvor fokus handler om at træne kreativiteten, fantasien og evnen til at tænke nyt. Gennem de seneste par år har Visual Thinking anvendt billedserierne i samarbejder med skoler og virksomheder som et faciliteringsværktøj for den kreative proces eller svære samtale.

Billedkortene er et ideelt værktøj i workshops og møder, og det hjælper skoler og virksomhederne med at få det bedste ud af deres medarbejdere, elever og studerende ved at tilskynde til at tænke på kanten af boksen og træne fantasien og kreativiteten.  

Vi dannes ved at tænke med og i billeder og lærer gennem brug af sanserne ved at sætte ord på det, vi ser, hører og reflekterer over.

Hvordan kan Visual Thinking bruges? 

Visual Thinking har udviklet 5 øvelser til, hvordan du blandt andet kan anvende billedeserierne som et nemt og anderledes værktøj i faciliterende- og dialogbaserede situationer. Det gælder alt fra workshops til møder, eller bare når du har brug for at gøre noget andet, end det du plejer. Lad dig inspirere af øvelserne - eller kom op med dine egne ideer. 

Sådan anvender du Visual Thinking til at udvikle nye ideer

Øvelse 1: Kortene spredes ud på gulvet eller et bord, og deltagerne går rundt mellem dem. Hver enkelt deltager vælger det kort, der appellerer til ham/hende ud fra det stillede spørgsmål eller den givne opgave. Skriv idéen på en postit og sæt den på billedet. Send billedet videre til en ny deltager, som sætter en ny idé på kortet eller bygger videre på den idé, der allerede er der.

 • Tid: Giv ikke for meget tid til opgaven. Det er vigtigt at sætte korte deadlines, så spontaniteten og det umiddelbare kommer i fokus. I en gruppe på fire er 10 min. et godt bud eller gentag øvelsen til, der er det ønskede antal idéer på kortet.
 • Vigtigt: At deltagerne ikke taler sammen under processen, da det er de personlige idéer, der skal i spil.

Øvelse 2: Vend et antal kort med bagsiden op, og lad hver deltager trække et tilfældigt kort. Kortet vendes om og den umiddelbare idé, som »popper op« hos deltageren skrives ned. Nyt kort og samme proces gentages. Måske kender deltagerne den kontekst idéerne skal tænkes ind i, dvs. der er stillet et spørgsmål inden eller også bruges øvelsen som indspark til at blot at få idéer, træne fantasien eller dialogen gennem billeder.

 • Tid: Se under øvelse 1.

Øvelse 3: Underviseren eller facilitatoren udvælger et passende antal tilfældige kort. Disse hænges op eller lægges ud, så alle deltagere kan se dem. Deltagerne arbejder sammen 2 og 2. Hver deltager vælger ét kort til sin makker, som han/hun skal skabe idéer ud fra til den stillede opgave.

 • Gentag øvelsen, hvis formålet er at skabe mange idéer.
 • Tid: Max 2 min. til hvert billede.
 • Der må gerne samtales om opgaven – så deltagerne gensidigt inspirerer hinanden. Billederne kan også med fordel bruges som benspænd i en kreativ proces – når deltagerne skal udfordres og medtænke nye idéer ind i en eksisterende proces.

Sådan anvender du Visual Thinking til at styrke en samarbejdsproces

Øvelse 4: Når vi arbejder med at finde værdier i fx en samarbejdsrelation spredes kortene igen ud på en jævn flade, og deltagerne vælger det kort, der giver associationer til, hvilke værdier der er vigtige i samarbejdet.

 • Tid: Det er vigtigt, at hver deltager får ro og tid til at udvælge kort og fortælle om, hvorfor han/hun har valgt netop det billede uden at blive afbrudt. Hvis der er tid (og det er formålet), er det en god idé at lade deltagerne fortælle, hvordan værdier bliver implementeret i praksis. Lad evt. deltagerne vælge et nyt kort til det.
 • Ét eksempel på praksis: Hvordan kan jeg som udefra kommende se at værdien; »ansvarlighed« er kendetegnende for jeres samarbejde?

Øvelse 5: Billedkortene er gode til igangsættelse af processer, hvor deltagerne i et team eller en gruppe skal lære hinanden at kende. Ved at anvende et billede som metafor på sin personlighed flyttes samtalen et andet sted hen – væk fra personen og ind i billedet. Det giver ofte en god og mere ægte dialog – vi ser også at billedet kan være med til at »bryde isen« og fjerne den første nervøsitet i en ny kontekst.

Lad hver deltager vælge et kort, som fortæller om hans/hendes personlighed. Som facilitator eller underviser skal du sætte rammen for opgaven fx:

 • Vælg et billedkort, som fortæller om dine fritidsinteresser, din passion, dine drømme etc.
 • Vælg et billedkort, som fortæller om, hvad du er god til, hvad du er optaget af fagligt, hvad du er udfordret på etc. Ved at stille spørgsmål/sætte rammer for dialogen, som samtidig fordrer at refleksionen og nysgerrigheden er i fokus, træner vi empatien. Empati handler om at kende sine egne styrker og gennem nærvær og åbenhed vise forståelse for andres kompetencer, idéer, forståelsesrammer etc.
 • Tid: Det er vigtigt, at hver deltager får tid og ro til at fortælle deres egen fortælling uden afbrydelser. Afhængigt af formålet kan øvelsen laves på 2 måder:
  • Ved at give en kort deadline til valg af billede fremmes spontaniteten og det umiddelbare.
  • Ved at give den nødvendige tid sikres at deltagerne får valgt det billede/eller de billeder, som tegner et præcist og gennemtænkt portræt af personen.
 • Vigtigt: At hver deltager får ro og tid til at fortælle om, hvorfor han/hun har valgt netop dette billede uden at blive afbrudt.
Senest opdateret: 24 jan 2023

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 06-03-2023

Hvad kendetegner den gode underviser?

I denne artikel dykker vi, sammen med uddannelseschef, Anders Rosenlund, ned i elementerne af den gode undervisning. Læs mere og blive klogere på, hvordan man som underviser kan skabe et tillidsfuldt og respektfuldt rum, hvor udveksling af viden  trives allerbedst!

Læs mere
Sidst opdateret 27-02-2023

Efterspurgte kompetencer: Marketing

Hvilke kompetencer er vigtige at besidde når man arbejder med kommunikation og marketing? Hvad kigger arbejdsgiverne efter når de søger kandidater til stillinger i kommunikations- og marketingafdelinger? Finduddannelse.dk har gennemgået over 1000 jobannoncer for at blive klogere på lige netop de to spørgsmål.

Læs mere
Sidst opdateret 09-03-2023

Digital Copenhagen

Digital Copenhagen er konferencen, hvor opskriften på morgendagens succesfulde marketing bliver fastsat. Få inspiration og unik indsigt i trends og udviklingen lige nu.

Læs mere
Sidst opdateret 09-02-2023

10 tips til den succesfulde brainstorming session

Brainstorming kan være en god måde at få nye ideer på, og er en god måde at høre resten af teamet og få deres tanker og ideer på bordet. Men hvordan sørger man så bedst muligt for, at ens næste brainstorming session bliver en succes? 

Læs mere