10 tips til den succesfulde brainstorming session
09 feb 2023

10 tips til den succesfulde brainstorming session

Brainstorming kan være en god måde at få nye ideer på og er samtidig også en god måde at høre resten af teamet og få deres tanker og ideer på bordet. Men hvordan sørger man så bedst muligt for, at ens brainstorming session bliver en succes?

Der er blandede opfattelser og meningen omkring, hvor effektiv en brainstorm session i virkeligheden er. Man kan have en tendens til at lade ens brainstorming session køre af sporet. Mange kan ligeledes have en tendens til at skyde ideerne ned allerede i starten af processen. I denne guide giver vi dig en række gode råd til din kommende brainstorming session, som du kan bruge som inspirationskilde, når du skal planlægge din næste brainstorm. 


En brainstorm er en kreativ proces, der kan bruges i mange brancher. Brainstorming benyttes ofte som idegenereringsteknik, hvor alle i det enkelte team har mulighed for at komme med deres ideer. Det kan for eksempel være ideer til løsning af et problem, ideer til et nyt produkt, ideer til produktudvikling og lignende. På den måde er der ingen begrænsninger for, hvor, hvornår og hvordan du kan anvende brainstorm. Der er dog en række gode råd, du kan overveje at gøre brug af, for at du har det bedste udgangspunkt og de bedste forudsætninger for, at din kommende brainstorming session bliver en succes.

1. Definer målet med jeres brainstorming

Det er vigtigt, at I - allerede i forberedelsen af jeres brainstorming session - spørger jer selv: "Hvad er det, vi vil have en brainstorming session om?". På den måde sørger I for at have klare rammer og et klart mål for jeres brainstorm. Alle er dermed klar over, hvad denne brainstorming session går ud på og har mulighed for at arbejde ud fra et fælles udgangspunkt.

Du kan måske sidde og tænke, at denne form for begrænsning modsiger, at brainstorming skal være en kreativ proces. Men ved at snævre emnet ind til lige præcis dét, I ønsker at få ud af jeres brainstorm, får I de bedste forudsætninger for at opnå gode resultater ved denne brainstorm og få de bedste resultater på bordet. Ellers kan I risikere at snakke i øst og vest, snakke forbi hinanden og komme til at sidde fast i processen.

Ved at være klar omkring målsætningen for jeres brainstorming session minimerer I også risikoen for misforståelser. Hvis du som leder for eksempel ikke er eksplicit omkring dit mål for jeres brainstorm og har en klar forventning omkring emnet, kan du ikke forvente, at resten af teamet per automatik sidder med samme opfattelse af, hvad agendaen for sessionen er. 

2. Forberedelse

For at I får det optimale ud af jeres brainstorming session og den tid, I har til rådighed til denne, kan det være en god ide at opfordre til, at man forbereder sig til brainstormen på forhånd. At være klædt på til den kommende brainstorm er en stor del af arbejdet, og det kan minimere spildtiden i løbet af jeres brainstorm session. Med forberedelse har alle deltagende også haft mulighed for at spore sig ind på emnet inden selve brainstorm sessionen, hvilket også kan være en fordel for den enkelte i teamet, da deltagerens underbevidsthed dermed har arbejdet med emnet på forhånd.

Det kan måske lyde omfattende, men det behøver det slet ikke være. Forberedelsen kan for eksempel være at forberede 3 ideer, kigge noter fra en tidligere brainstorming session igennem, eller undersøge, hvad I gør på nuværende tidspunkt. Det behøver dermed ikke nødvendigvis at være en specielt tidskrævende forberedelse. At kigge på ideer fra en tidligere brainstorm kan også give anledning til nye ideer. Måske kan nogle af disse gamle ideer også komme i spil, hvis de for eksempel i mellemtiden er blevet mere relevante for virksomheden, end det blev vurderet tidligere.

3. Lad idéerne flyde frit

I en god brainstorming session er det vigtigt, at I ikke begrænser hinanden. Alle ideer er velkomne, hvilket vil sige, at I bør undgå at dømme andres ideer. Du kan måske sidde og tænke, at lige præcis den idé din kollega netop har præsenteret eller skrevet på tavlen er urealistisk, I har prøvet det før, er vanskelig at indhente data på eller lignende - men alle disse tanker, kritik og kommentarer er som udgangspunkt ikke velkomne i en brainstorming session. 

En brainstorm handler om at komme med idéer, tænke kreativt og muligvis også tænke ud af boksen. Derfor er det ikke tilladt at sige nej til en idé, uanset hvor fjollet du synes den lyder, eller hvor meget du end måtte have lyst til at skyde den ned med det samme. Processen, hvor I indsnævrer ideerne og eventuelt bygger videre på nogle af de bedste ideer, kan for eksempel lægge til sidst i jeres eksisterende brainstorming session, eller I kan aftale en ny brainstorm session, hvor dette er formålet.

4. Byg videre på eksisterende ideer

Hvis din kollega lige har præsenteret en ide, eller skrevet en ide på tavlen, er det bestemt ikke forbudt at videreudvikle denne idé eller at lade dig inspirere af den. Som du sikkert har hørt før, så tænker to hoveder bedre end et, hvorfor det faktisk kan være en fordel, hvis I i jeres brainstorm session giver plads til, at I kan videreudvikle på hinandens ideer - særligt i det moment, ideerne opstår. Det kan give anledning til en idé, som ingen af jer har tænkt over, men måske er det lige præcis dén ide, der passer perfekt til emnet for jeres brainstorm og den ide, I alle har siddet og ventet på.

Tag det derfor ikke ilde op, hvis din kollega lader sig inspirere af den ide, du lige er kommet med - snarere tværtimod! Se det som en mulighed for at spille hinanden og de enkelte ideer endnu bedre. Med andre ord er denne proces noget I bør tilstræbe.

5. Tænk ud af boksen

Man kan hurtigt have en tendens til at kigge på tidligere resultater, hvad der har virket før, og hvad der kan være af muligheder og trusler. Det er dog vigtigt at pakke disse overvejelser og bekymringer væk, når man forsøger at diske op med nye ideer. Det kan være fristende at tænke på, om det kan lade sig gøre i praksis, hvem der skal have ansvaret, hvem og hvor mange der skal bruges til at eksekvere ideen.. Men alle disse bekymringer kvæler kreativiteten.

Som nævnt er det derfor vigtigt at pakke bekymringer om alt det praktiske væk og give plads til kreativiteten. Gør plads til, at alle i teamet kan tænke ud af boksen og komme med nye vilde ideer. Hvis I tænker i andre baner, end I gør på nuværende tidspunkt, får I måske den perfekte ide foræret i løbet af jeres brainstorm. 

6. Vær visuel, hvis det er muligt

Det kan være en god idé, hvis I under jeres brainstorm session flytter fokus fra computeren og over på noget mere visuelt. Skriv for eksempel jeres ideer ned på post-it's, skriv dem op på en tavle eller lignende. Det kan selvfølgelig også være software, der er beregnet til brainstorming. Det visuelle element kan nemlig hjælpe på den kreative proces. Derudover er det også langt nemmere for alle i teamet at deltage, hvis brainstormen foregår via noget visuelt, som alle kan se. 

Alternativt kan jeres brainstorm foregå i et online dokument, som alle i teamet har adgang til, hvor I skrive alle jeres ideer ned løbende. Det vigtigste er, at I er sammen om det, og ikke flytter fokus fra den fælles proces og ned i hver jeres computerskærm.

7. Skriv ned!

Skriv alt ned - med tryk på ALT. Dette gælder både ideer, hvor alle er velkomne, men det gælder også i forhold til processen efterfølgende, hvor I skal sortere i alle de nye ideer. Hvis I ikke har sørget for at skrive alt ned, er der både ideer, pointer og facts, der kan gå tabt i processen. Det kan muligvis virke, som om det kvæler kreativiteten, men det gør det ikke mindre vigtigt.

Ved at have alt skrevet ned vil I takke jer selv, da det gør det nemmere at arbejde med ideerne efterfølgende. Det ville for eksempel være ærgerligt, hvis I har arbejdet videre på en enkelt ide, og er kommet frem til en virkelig fed mulighed, at I kun har fået noteret jer den oprindelige idé, og ingen i teamet rigtig kan huske, hvad I kom frem til.

8. Sørg for, at alle kommer på banen

For en introvert persontype kan det være grænseoverskridende og svært at byde ind, hvor det måske er nemmere for en ekstrovert persontype. Samtidig kan frygten for at byde ind med en dårlig ide eller at sige noget forkert afholde folk fra at byde ind med ideer - særligt hvis de er lidt utraditionelle i forhold til, hvad I gør på nuværende tidspunkt. Det er derfor vigtigt at sørge for, at alle kommer på banen. Jo flere I er med, jo bedre kan jeres brainstorm session blive. Som beskrevet i punkt 4, så tænker to hoveder bedre end et, og alle ideer er velkomne - uanset hvor vilde de umiddelbart kan lyde. Samtidig giver det noget til teamet, at alle har lige muligheder for at komme til orde, og I får flere ideer at arbejde videre med.

9. Jo flere ideer jo bedre

I forlængelse af punkt 8 skal det lyde, at jo flere ideer, jo bedre udgangspunkt har I. Alle ideer er som udgangspunkt gode, og I bør derfor få det optimale ud af den tid, I har sat af til jeres brainstorm session. Det kan måske pludselig virke som rigtig meget, hvis der er kommet 30 ideer på tavlen, men pas på med at lukke ned for den kreative proces. Selvfølgelig er I nødt til at holde på et tidspunkt, men hvis I kan mærke, at flere ideer presser sig på, så fortsæt endelig. I har jo formentlig sat tid af til denne brainstorm session med ønsket om at få så mange ideer som muligt på bordet, så hold jer endelig ikke tilbage. Tænk på det således: Jo flere ideer, I har at arbejde med, jo større er sandsynligheden for, at I finder den perfekte ide.

10. Vælg en ordstyrer

Til jeres brainstorm session er det vigtigt, at I vælger - eller på forhånd har valgt - en ordstyrer/facilitator. Denne person har blandt andet et ansvar for at sikre et trygt miljø, hvor alle i teamet føler sig trygge ved at dele deres ideer. En ordstyrer vil samtidig have ansvaret for at sikre, at jeres brainstorm forløber optimalt og effektivt, og at det ikke løber i ring. En brainstorm skal være sjov, men der bør være en balance mellem sjov og alvor. Her kan en ordstyrer gå ind og sørge for, at gruppen bevarer fokus på emnet, og sørge for, at I holder tidsrammen. 

Med en ordstyrer har I også en person, der har ansvar for at holde energien og motivationen oppe. Samtidig kan denne ordstyrer lede gruppen tilbage på sporet, hvis der er en diskussion, der løber lidt af sporet. Det er ligeledes ordstyrerens ansvar at sørge for, at alle ideer noteres, og være, den der sørger for, at alle i teamet kommer på banen.


Ønsker du at blive bedre til at lede brainstorming sessions? Så kan et kursus i facilitering måske være noget for dig.

Find dit faciliteringskursus her

Senest opdateret: 09 feb 2023
Michelle Hjorth
Digital Content Editor

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 25-06-2020

Sådan øger du bedst dine medarbejderes performance

Bliv klogere på alle fordelene ved Continuous Performance Management i interviewet med CatalystOne Solutions. 

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Din guide til CAD CAM kurser

Du har måske hørt om CAD og/eller CAM kurser. Måske har du undret dig over hvad det er, hvad kurserne kan bruges til, og derfor også om kurserne vil være relevante for dig. Muligvis endda om det ene kursus er mere relevant for dig end det andet? Sammen med Jess Haahr Nielsen fra Invent vil vi forsøge at give dig svarene i denne guide. 

Læs mere
Sidst opdateret 24-11-2022

Top 10 mest populære ledelseskurser i 2022

Leder du efter muligheder for lederuddannelse? Udforsk de 10 mest populære ledelseskurser på finduddannelse.dk i 2022 og find inspiration til dit kommende kursus!

Læs mere
Sidst opdateret 15-02-2023

Top 10 udbydere med bedst kundekontakt - 2023

Er du nysgerrig på at vide mere om, hvordan udbyderne her på finduddannelse.dk reagerer på dine henvendelser? Klik her for se Mystery Shopper 2023 resultaterne! 

Læs mere