26 maj 2017

Konkurrerende adfærd

Du har en konkurrerende konfliktstil

Den konkurrerende adfærd

Du ved, hvad du vil have og står fast ved dine holdninger og ønsker, når tingene spidser til på jobbet. I en konfliktsituation vil du oftest fremstå som både vedholdende og usamarbejdsvillig. Du hører måske, hvad den anden part i konflikten mener, men du vil altid følge dine egne behov. Og du tøver ikke med at bruge hvilket som helst middel for at få dit synspunkt igennem.

Kæmper for egen vindings skyld

Den konkurrerende konfliktstil indebærer at kæmpe for den holdning, man finder er den rigtige. Stilen er især nyttig i en nødsituation, hvor en hurtig beslutning er nødvendig. Men du kan også ty til den, hvis beslutningen er upopulær eller blot i et forsøg på at vinde. 

Med denne konfliktstil er det dog meget vigtigt, at du er opmærksom på situationens karakter, da du hurtigt kan komme til at virke undertrykkende og efterlade dine kolleger vrede og utilfredse. Især, hvis du gør brug af den i mindre akutte situationer og ved små uoverensstemmelser. 

Se nærmere på vores kurser omkring konflikthåndtering her

Er du overrasket over dit resultat? Vil du ændre din konfliktstil lidt, så den bliver mere gavnlig i tilspidsede situationer på jobbet? Eller vil du bare vide og lære mere om konflikthåndtering? Så se alle vores kurser her:

Kurser i konflikthåndtering

Senest opdateret: 26 maj 2017

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 29-07-2020

Tilpassende adfærd

Du træder tilbage og lader andre få deres behov og ønsker opfyldt i en konfliktsituation. Du er yderst samarbejdsvillig og kan nemt overtales til at give efter for andres holdninger og behov, hvor du oftest vil blive opfattet som en med manglende gennemslagskraft. I stedet for at stå ved dig selv, ofrer du dig for den anden part.  Den tilpassende konfliktstil er hensigtsmæssig, når konflikten ...
Læs mere
Sidst opdateret 13-12-2021

Konflikthåndtering for arbejdsmiljørepræsentanter

Udover den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, har du inden for det første år krav på supplerende efteruddannelse inden for arbejdsmiljø eller andre relaterede områder som konflikthåndtering. Vi har taget en snak med Mette Krøigaard fra Alectia, om hvordan et kursus i konflikthåndtering gør dig klogere på dynamikker i konflikter på arbejdspladsen.

Læs mere
Sidst opdateret 08-11-2022

5 bud på kompetencegivende assertions kurser

Vil du gerne styrke dine kommunikative kompetencer og opnå større gennemslagskraft? Vi har samlet 5 bud på spændende kurser i assertiv kommunikation.

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Konflikter påvirker din arbejdsglæde

Konflikter er en uundgåelig del af livet, også i dit arbejdsliv. Men konflikter på arbejdspladsen er ikke uden konsekvenser. Du vil altid støde ind i konflikter af større eller mindre grad, men det er vigtigt, at du håndterer dem, især hvis man spørger Mads Lønnerup fra SUPPLEMENT AS. 

Læs mere