Medarbejdernes tillid er mit ansvar som leder!

Da Anne Andersen, chefkonsulent hos konsulenthuset Hartmanns, valgte ledelsesvejen, tilmeldte hun sig en diplomuddannelse i ledelse, hvor ledelsesdisciplinen, social kapital, var en del af forløbet. Set bakspejlet, kan Anne slet ikke se, hvordan hun kunne være leder, uden den viden hun har taget med sig.

Da Anne Andersen, chefkonsulent hos konsulenthuset Hartmanns, valgte ledelsesvejen, tilmeldte hun sig en diplomuddannelse i ledelse, hvor ledelsesdisciplinen, social kapital, var en del af forløbet. Set bakspejlet, kan Anne slet ikke se, hvordan hun kunne være leder, uden den viden hun har taget med sig.

Virksomheder med høj social kapital har ofte et godt arbejdsmiljø, en bedre konkurrenceevne og er gode til at omstille sig. Her vil den kritiske læser nok tilføje, at det har vi hørt før, for er det ikke i fokus hos de fleste moderne managements- organisations- og HRM-uddannelser? Finduddannelse har spurgt teoretikeren og praktikeren om deres syn på social kapital.


Social kapital er noget, vi skaber sammen

Teoretikeren, Andreas Borg, fra konsulentvirksomheden Social IQ Academy underviser i social kapital ved UCC og en lang række andre kendte uddannelsesinstitutioner. Som managementkonsulent støtter han virksomhederne i at opnå en højere social kapital. Han definerer social kapital, som noget vi har sammen. “Social kapital handler om, at det er samspillet mellem mennesker, der skaber værdi i en virksomhed. Derfor er social kapital noget, som virksomheden har og ikke blot den enkelte leder eller medarbejder.

Nu er jeg mere bevidst om min egen rolle som leder

Praktikeren, er lederen fra det private erhvervsliv, Anne Andersen. Hun er ikke i tvivl om, hvilke kompetencer uddannelsesmodulet om Social Kapital, har givet hende som leder.

“En af de vigtige ting jeg tager med mig fra min uddannelse, når vi taler om social kapital, er en bedre forståelse af min egen lederrolle i forhold til den enkelte medarbejder. Det er mig som leder, der skaber et tillidsfuldt rum, hvor medarbejderne kan trives og agere. Det er også mig, der påvirker, hvordan de oplever at være omkring om mig.

Jeg kan slet ikke se, hvordan nogen skal blive en god leder uden de værktøjer, jeg har taget med mig fra social kapital. Bevidstheden om min egen rolle i den komplekse hverdag vi navigerer i, har stor værdi for mig.”


Det er svært at skabe noget uden tillid

“I Danmark har vi en flexicurity-model med en høj grad af tillid i arbejdstagerforholdet - det er en fordel, fordi vi stoler på, at vi vil hinanden det godt.

Når vi taler social kapital, handler det om at skabe tillid, hvis man skal have tingene til at fungere. Det er svært at skabe noget, hvis der ikke er tillid på en arbejdsplads.


Hvad der bliver sagt i krogene, kan jeg ikke handle på

Jeg arbejder i en meget værdibaseret virksomhed. Hos os taler vi meget om vores værdier og om tillid, ligesom vi taler om at skabe resultater. Det at have en værdibaseret kultur og arbejde med social kapital samtidig med at vi også har en meget resultatorienteret kultur, kan være et dilemma.

Det kræver, at jeg er meget tydelig i mine forventninger til medarbejderne, og at jeg også spørger mere direkte til deres forventninger. Er vi ikke konkrete og ærlige overfor hinanden, risikerer vi forvirring og ineffektivitet. Hvis der er en dårlig dialog, og ting bliver sagt i krogene i stedet for til mig, så kan jeg ikke handle på det og finde en god løsning. Det handler om gensidig tillid, og for mig er det en værdi, at medarbejderne kan regne med mig”, slutter Anne.


Tre vigtige råd Anne har taget med sig om ledelse med social kapital

1. Spørg dine medarbejdere!

“For mig handler social kapital om at forstå den arbejdsplads, jeg er på og medarbejdernes forskelligheder. Det gør jeg bl.a. ved at spørge medarbejderne om, hvad der skal til for at de synes, der er rart at være her”

2. Vær tydelig i dine forventninger til medarbejderen - klare linjer skaber tryghed!

“Det er vigtigt, at medarbejderne ved, hvor de står - hvad er deres arbejdsopgaver, og hvem skal de spørge, hvis de ikke kan finde ud af opgaverne. Klare linjer giver tryghed og formindsker kompleksiteten i arbejdsopgaverne og det skal være i orden at stille spørgsmål.”

3. Vær bevidst om din egen rolle som leder - skab tillid!

“Det er din opgave som leder at skabe tillid mellem dig og medarbejderne. Lad medarbejderne vide at du som leder er der for dem, og tal om jeres fælles værdier ligesom I taler om jeres strategiske mål.


Hvis du vil vide mere...


Hvad er social kapital?

Social kapital handler om, at det samspillet mellem mennesker der skaber værdi i en virksomhed. Derfor er social kapital noget som virksomheden har og ikke blot den enkelte leder eller medarbejder. Et andet vigtigt element i social kapital er, at når vi giver medarbejderne større tillid og råderum, fordrer det ledelse på nye måder. I arbejdet med social kapital støder vi også på begrebet ’Relationel koordinering’. Relationel koordinering er en måde at koordinere på, som involverer god kommunikation og relationer på tværs af faggrænser, funktioner og afdelinger.


Om Social IQ Academy

Konsulentvirksomheden Social IQ Academy rådgiver organisationer i nye måder samarbejde og videndele på, så de opnår en højere social kapital. Målet er mere tydelige og afklarede ledere, medarbejdere med høj arbejdsglæde, lavere sygefravær, bedre velfærdsydelser og forbedret bundlinje. Deres samarbejdspartnere tæller bl.a. KMD, UCC og Metropol.


Om social kapital skriver organisationen Lederne

“Hvis din virksomhed har høj social kapital, undgår I mange små og store konflikter og de problemer og omkostninger, de fører med sig. Og der er langt mindre behov for direkte ledelse, fordi medarbejderne udnytter deres kompetencer og påtager sig deres del af ansvaret for, at arbejdet udføres i dagligdagen. Social kapital er således en ressource, som man som virksomhed kan trække på på lige fod med for eksempel den økonomiske og den humane kapital.”


Om Hartmanns A/S

Hartmanns A/S er et konsulenthus med 140 medarbejdere. Konsulenthuset er specialister i HR - herunder rekruttering, rådgivning af ledige, Newplacement og vikarassistance. Hartmanns er nummer to på listen over Danmarks bedste arbejdspladser og har i det seneste år arbejdet med udviklingsområderne work-life-balance og ressourcer.


Relaterede Uddannelser og kurser


Annoncer