Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Region Sjællands udbytte af et kursus i konflikthåndtering


Konflikthåndtering handler om udvikling - ikke om at finde fejl

“Konflikter og uenigheder opstår, og det skal vi have det bedste ud af”, fortæller Lotte Lykkegaard, efter hun sammen med en stor gruppe ledere fra Region Sjælland har deltaget i et kursus i konflikthåndtering.

I Region Sjælland har godt 100 ledere på tværs af Regionen været på kursus i konflikthåndtering. Kurset har vakt stor begejstring blandt lederne, og aldrig har evalueringerne scoret så højt.

Det er især den særlige anerkendende tilgang til konfliktløsning, der fokuserer på at udvikle de metoder, vi allerede ved virker, og ikke på det vi gør forkert.

Konflikter handler ofte om, at vi ser tingene forskelligt

Som andre store organisationer har Region Sjælland mange forskellige faggrupper samlet i samme afdelinger. Lotte Lykkegaard arbejder med strategi og udvikling i Region Sjælland, og er idemager og medudvikler af kurset i konfliktløsning.

“Vi havde brug for en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang til at løse konflikter i organisationen, og vi havde et ønske om at skabe en kulturforandring og udvikle os som en del af konceptet.

Konflikter handler typisk om, at vi ser forskelligt på tingene. Når mennesker sættes sammen i afdelinger eller om opgaver på tværs af fagligheder, så vil de typisk anskue opgaverne forskelligt, og så vil forskellighederne af og til skabe uenigheder og konflikter. Den forskellighed skal lederne kunne håndtere. Vi skal forholde os til, at konflikter og uenigheder opstår, og det skal vi have det bedste ud af. Det kan også handle medarbejdernes egne personlige problemer, om brok eller sladder. Uanset konflikttype er det afgørende, at vi ved, hvordan vi taler om problemet og kommer det til livs.

Vores kursusforløb i sig selv er et godt eksempel på, hvordan forskellighederne kan være med til at udvikle os. Selvom vi har deltaget i det samme kursusforløb og hørt det samme, er det forskelligt, hvad vi hæfter os ved. Men netop det har givet os en større forståelse af og en mulighed for at tale om vores forskelligheder”, forklarer Lotte.

Konflikthåndtering kan ikke standardiseresKursus i konflikthåndtering

Det er ikke første gang ledere i Region Sjælland deltager i et kursus i konflikthåndtering. Men tidligere kursusforløb har ofte været for standardiserede og svære at implementere i den daglige ledelse.

“Vi har ønsket at skabe en kulturforandring i organisationen, og det kræver andre metoder end dem, vi hidtil har prøvet. Mange tilgange til konfliktløsning er ufleksible og bygger på nogle faste metoder, der lægger op til, at hvis du oplever A, så gør du B. Denne gang har vi valgt en tilgang, hvor vi som ledere kan trække på vores egne metoder og erfaringer. Det betyder, at vi udvikler de metoder, som vi i forvejen kender, gennem praktiske øvelser og samtale. Dermed bliver det mere naturligt for os og nemmere at overføre til egen hverdag og virkelighed.

For os er det afgørende, at vi taler om det, der er vigtigt for vores arbejdsplads -  altså vores kerneopgaver og vores samarbejde. Det er det, der skaber udvikling. Her er det ledernes rolle at facilitere processen, så vi får startet snakken”, fortæller Lotte.

Når kulturforandringer ikke skal være ren luft

Meget peger på, at regionens bevidste valg om at prøve en ny anerkendende tilgang har været den rigtige i forhold til ønsket om at skabe en kulturforandring. Af kursusevalueringerne fremgår det, at lederne i høj grad oplever, at de har fået nye og brugbare kompetencer og redskaber. Ligeledes oplever samtlige ledere, at kursusindholdet i meget høj grad har været relevant for dem.

“Jeg har aldrig set så gode evalueringer, som dem vi får tilbage fra dette kursus,” fortæller Lotte.

Ledernes svar på hvilke konflikttyper de føler sig bedre i stand til at løse efter kurset, er helt i tråd med de mål, som lotte ønskede at nå, da hun planlagde lederforløbene. Lederne fremhæver bl.a. kompetencer i at løse dagligdags konflikter, individuelle personalerelaterede konflikter, konflikter som opstår her og nu, modstand mod forandringer, svære kritiske samtaler, konflikter faggrupperne imellem m.fl.

Anerkendende og præventiv tilgang

“Den tilgang vi er blevet præsenteret for er anerkendende i stedet for problemorienteret. Hvis vi konstant fokuserer, på de ting vi gør galt - det vi ikke skal gøre, så kommer vi hurtigt til at gøre mere af det. Vi taler derfor om, hvad der virker, så kan vi gøre mere af det,” fortæller Lotte.

Tilgangen som Region Sjælland har anvendt til deres konflikthåndtering kaldes også for Appreciative Inquiry. Appreciative Inquiry handler om, at vi skal fokusere på muligheder, og på det vi ønsker at gøre i stedet for at fokusere på negative ting og finde fejl. Det kan være en udfordring for mange, da vi har lært, at vi skal se på vores fejl, så vi kan lære af dem. Den udfordring oplever de også i Region Sjælland med en stor sygehussektor, hvor fejlfinderkulturen historisk set er stor.

“Vi skal stadig se på, hvad vi ikke gør godt nok, eller om vi laver fejl, ikke mindst på sygehusene hvor vi foretager operationer og varetager menneskeliv, men på det menneskelige plan skal vi fokusere på alt det, vi gør godt.

Når vi anvender den anerkendende tilgang og de nye ledelsesværktøjer i praksis, er det bl.a. ved at spørge ind til medarbejderne i stedet for at komme med løsninger. Det er spørgsmål som ‘hvad kunne du godt tænke dig var anderledes?’, ‘hvad drømmer du om?’ og ‘hvordan kan du selv inden for rammerne være med til at gøre anderledes?’ Kurset hænger på den måde sammen med den tilgang, vi generelt har i organisationen, som bygger på en dialogbaseret ledelsesstil. Det handler om at inddrage medarbejderen, så medarbejderen føler sig anerkendt og lyttet til. Det er med til at skabe mening til deres arbejdsliv, og motiverer dem i deres arbejdsopgaver. Samtidig er tilgangen også er præventiv, fordi vi ved at spørge ind og tænke fremadrettet undgår nogle konflikter, inden de opstår”, fortæller Lotte.

Opfølgning med intern konsulentcoaching og udvikling

Sanne Thanning er HR-konsulent og ledercoach i Region Sjælland. Sanne har som lederne deltaget i kurset i konflikthåndtering, og hjælper nu lederne med at anvende de nye metoder i praksis. Det hun hører fra lederne er bl.a., at de efter kurset er blevet opmærksomme på deres egen rolle og reaktioner i forhold til medarbejderne, samt at de har fået redskaber til, hvordan de kan tale åbent og være mere nysgerrig på hvad andre oplever.

“Overordnet tager tilgangen udgangspunkt i den enkelte leder. I praksis foregår det ved, at vi ser på de grundlæggende antagelser og om de er konfliktsøgende eller afvigende. Lederne får således mulighed for at reflektere over egen ledelsesstil og de får redskaber til, hvordan de som ledere kan håndtere vanskelige situationer. De finder frem til hvilke metoder, der virker godt for dem. Når de har været ude et halvt år kommer de tilbage og får supervision på hvad de har oplevet.

Vi har fået rigtig meget ud af vores kursusforløb. Derfor anvender vi fortsat Psykolog Østerbro, Lone Agerskov, når vi afholder kurset 1-2 gange årligt”, fortæller Sanne.

Region Sjælland

I Region Sjælland arbejder ca. 18.000 medarbejdere.

I alt har godt 250 ledere i Region Sjælland deltaget i kurserne konflikthåndtering og den sundeste ledelse.
Det er ledere indenfor stort set alle faggrupper i Regionen, der har deltaget, herunder læger, sygeplejersker, psykologer, socialpædagoger, akademikere og HK’er mm.

Om Psykolog Østerbro

Psykolog Østerbro ejes af Lone Agerskov. Lone er privatpraktiserende psykolog og Internationalt Certificeret Coach. 

Lone afholder kurser i "Den Motiverende Samtale" og "Konfliktløsning for ledere" for offentlige og private virksomheder. Den motiverende samtale arbejder bevidst med et fokus på løsninger og tager udgangspunkt i personens positive forestillinger om en løsning. På kurset lærer du, hvordan du som professionel styrker andres ressourcer og tidligere succeser.

Læs mere om Lone Agerskov og kursus i konstruktiv konfliktløsning for ledere


Senest opdateret: 07 sep 2016

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 30-10-2018

Konflikter på arbejdspladsen

Det kan være svært at vide, hvordan man som medarbejder skal gribe konflikter an på arbejdspladsen. Konflikter kan være roden til stress, ineffektivitet og fravær. Vi har taget en snak med Mona Myrup, cand.merc.psyk, der fortæller, hvordan du effektivt kan håndtere konflikter på arbejdspladsen.

Læs mere
Sidst opdateret 05-10-2018

Et godt psykisk arbejdsmiljø kræver samarbejde og dialog

Bliv klogere på, hvordan I arbejder med jeres psykiske arbejdsmiljø lige her. 

Læs mere
Sidst opdateret 10-04-2017

Undertrykkelsesteknikker

Kender du til følelsen af ikke at blive inkluderet på jobbet? Måske er du offer for undertrykkelsesteknikker, og i så fald har du brug for gode råd til at håndtere dem. Dem giver den svenske retoriker, Elaine Eksvärd, dig lige her, så læs med!

Læs mere

Få nyheder, trends og insight
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få indblik i uddannelsesmarkedet samt inspiration til kommende kompetenceudvikling!