Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Interview om Børnerådgiveruddannelsen

I dag findes der et hav af muligheder for efteruddannelse for lærere, socialrådgivere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge til hverdag. Iblandt disse findes Børnerådgiverforløbet, der så dagens lys i et samarbejde mellem organisationen Børns Vilkår og Professionshøjskolen Metropol. Siden er VIA University College kommet med i samarbejdet, hvilket gør det muligt for deltagerne at tage uddannelsen i både København og Aarhus.

For at blive klogere på dette unikke samarbejde har vi spurgt Bolette Gram-Hermund, Børnefaglig Konsulent hos Børns Vilkår om tankerne bag uddannelsen. Du kan også læse om, hvad Børnerådgiveruddannelsen byder på fagligt og personligt i vores interview med Oanh, som tog uddannelsen i forbindelse med hendes job som lærer.

Historien bag Børnerådgiverforløbet

I 2009 fik Børns Vilkår penge fra TrygFonden til at udvikle og gennemføre to moduler fra en diplomuddannelse. "Vi havde brug for en samarbejdspartner og valget faldt på Professionshøjskolen Metropol i København", forklarer Bolette Gram-Hermund.

"Baggrunden var, at temaer som mobning, børn i skilsmisse, omsorgssvigt og børns rettigheder ikke var på skemaerne i de børnefaglige grunduddannelser, hvilket vi fandt problematisk i et velfærdssamfund som det danske."

Hvad gør Børnerådgiverforløbet unikt?

"Børnerådgiverforløbet adskiller sig fra andre diplomuddannelser ved at være meget praksisorienteret i forhold til de temaer, der arbejdes med. Dvs. vi har sigtet imod at være autentiske i valget af temaer i forhold til den virkelighed, professionelle børnefaglige står i", beskriver Bolette Gram-Hermund.

"Det handler dels om temaer, som sagt, men også om tidsperspektiver, ressourcer til rådighed på arbejdspladsen etc. Børnerådgiverforløbet kan, på lige fod med andre moduler, kombineres med andre diplommoduler."

Gratis forløb for frivillige

Børnerådgiverforløbet tilbydes gratis til de, der vælger at arbejde frivilligt for Børns Vilkår. Hvor vidt uddannelsen er med til at tiltrække frivillige til organisationen siger Bolette Gram-Hermund: "Jeg ved ikke om det er med til at tiltrække. Det tror jeg egentlig mere er Børns Vilkårs sag og ønsket om at hjælpe børn på BørneTelefonen.

Til gengæld ved jeg, at det er med til at fastholde vores dygtige frivillige. De kommer jo alle fra arbejdspladser, hvor der stort set ikke er penge til efteruddannelse, så det er lidt af et tilbud for dem. Samtidig gavner det rådgivningen af børnene, fordi rådgiverne simpelthen bliver dygtigere.

Redskaber til det frivillige arbejde og hverdagen som lærer

Oanh Mi Thai er lærer og frivillig hos Børns Vilkår. Til spørgsmålet om, hvad hendes motivation var for at tage uddannelsen svarer hun: "Min motivation kom helt naturligt i mit arbejde som frivillig i Børns Vilkår, men også i mit virke som lærer.

Som nyuddannet lærer manglede jeg nogle redskaber i mit arbejde med udsatte børn og unge, som jeg ikke kunne få på lærerseminariet, f.eks. samtaler med børn og forældre. Samtaler og dilemmaer, som jeg erfarede i praksis, men som jeg manglede teoretisk grobund for, hvor jeg kunne se, at det jeg foretog mig ikke bare var noget flygtigt eller kopieret fra andre lærere."

Et unikt netværk og svar på 'hvorfor'

Oanh valgte Børnerådgiverforløbet, fordi det gav mening at få en viden omkring praksis og teori i arbejdet med udsatte børn og unge sideløbende med hendes arbejde som frivillig rådgiver. "Man lærer meget af at arbejde i rådgivningen, fordi man kan få hjælp af gode kolleger og børnefaglige konsulenter. Jeg manglede dog en mulighed for at fordybe mig mere i 'hvorfor' jeg gjorde og sagde de ting, jeg gjorde i mit arbejde", forklarer Oanh.

Jeg kunne møde socialrådgivere, pædagoger, psykologer og andre studerende med en anden baggrund, der kunne give mig et indblik i deres praksis og sparre med dem og høre om deres erfaringer.

Hvad tager du med dig videre i hverdagen?

Der, hvor uddannelsen har givet mest for Oanh er i forhold til hendes rolle som lærer i arbejdet med børn og unge. Hun fortæller: "Det er så vigtigt, at jeg tør spille en rolle i en given situation, hvor et barn har brug for en stemme. En underretning er ikke længere et fremmedord for mig. Mine skole-hjem-samtaler er strukturerede på en anden måde, fordi jeg har lært at etablere en gensidig dialogrytme.

Jeg kan tale med børn om sorg og skilsmisse, fordi jeg har fået en viden omkring sorgprocesser og mine egne forudsætninger som professionel. Jeg er heller ikke bange for at gå imod kulturen i min personalegruppe. Hvis diskursen er negativ, har jeg også en rolle for at skabe eller ændre den."

Men skal man virkelig have en uddannelse for at kunne drage omsorg for børn og unge?

"Ja", svarer Bolette Gram-Hermund. "Og det er vigtigt for os, at uddannelsen ikke kommer til at fokusere på BørneTelefonens arbejde men på at dygtiggøre børnefaglige personer, så de udsatte børn og unge bliver bedre hjulpet. Til gengæld er Børns Vilkårs store tal- og casemateriale fra de ca. 40.000 samtaler, der registreres hvert år, meget hjælpsomt, når undervisningen skal underbygges."

Efter børnerådgiverforløbet mærker jeg, at jeg har en mere rolig og sikker tilgang i mit arbejde med udatte børn og unge. Der er områder, hvor jeg kan se mig selv 'udefra' og føler, at jeg ikke prøver ting af i blinde. Derimod er jeg rolig, fordi jeg har tilegnet mig en viden omkring teori og metoder for forskellige praksisudfordringer

Et par gode råd fra Oanh

"Et godt råd er, at man kommer med en erfaring og viden fra sit arbejdsliv, og det har hjulpet mig at dele ud af dem i undervisningen - også de ting der gør en usikker. F.eks. koblede vi en masse af vores forskellige praksiserfaringer på de forskellige metoder og teorier, og vi diskuterede hvorvidt disse hjalp eller kunne bruges i vores arbejde.

Husk at du kan være med til, at det bliver et super godt undervisningsmiljø ved at gøre små ting, f.eks. at hilse og smile til hinanden inden undervisningen starter. De mennesker, du møder kan være med til at give dig et professionelt boost i din fremtid.

Senest opdateret: 25 jun 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 03-08-2020

Kommer vi i mål med skolereformen?

Skolerne skal fokusere på kompetencer i inklusion og IT, mener Danmarks Lærerforening. Men samtidig står både ledere og lærere overfor en stor udfordring, når de med nye målbaserede undervisningsformer både skal øge det faglige niveau, skabe sociale kompetencer og bedre trivsel hos eleverne.

Læs mere
Sidst opdateret 29-06-2022

Familiesamspillets rolle ved problemer i skolen

Hvilken rolle spiller familiesamspillet ved løsningen af problemer i skolen? Det har vi spurgt 3 familieterapeuter om, så læs med og bliv klogere på hvad dynamikken i din familie har af betydning for konfliktløsning i skolen. 

Læs mere
Sidst opdateret 15-07-2022

Quick guide: Social inklusion

Social inklusion har fokus på inklusion af det udsatte barn i institutionens fællesskaber. Læs denne guick guide til vellykket social inklusion i institutionen.

Læs mere