01 apr 2022

HD-uddannelsen skal matche virksomhedernes behov for nye business kompetencer

Mere økonomistyring og dataanalyse på HD1-uddannelsen på Copenhagen Business School. Det er nogen af nyhederne, når HD nu bliver lanceret i ny 2020 version. Samtidig bliver HD1 en mere selvstændig uddannelse. Lanceringen sker samtidig med, at HD som business uddannelse på CBS fylder 100 år.

Ledelsesbeslutninger i moderne virksomheder – private som offentlige – bliver i stigende grad truffet med afsæt i ledelsesinformationssystemer, hvor økonomirapportering spiller en central rolle. Og mange virksomheder efterspørger medarbejdere, der netop evner at tolke systemernes komplekse output.

’Det er udfordrende og kræver forståelse af virksomhedens processer samt gode analysefærdigheder at få det optimale ud af de data, systemerne genererer. Derfor sætter vi yderligere fokus på blandt andet organisa- tion, økonomistyring og dataanalyse på vores nye HD1-uddannelse’, forklarer Peter Lotz, lektor og studieleder for HD-uddannelserne på Copenhagen Business School.

Den nye HD1-uddannelse er også designet, så den nu kan stå alene som en afsluttet uddannelse.

HD-uddannelsen har traditionelt været set som en helhed, hvor HD1 lagde grunden for HD2 med en række specialiseringer. Men mange studerende har erfaret, at HD1 gav dem meget mere end blot et afsæt til HD2.

’Så den nye version af HD1 – her 100 år efter den første HD-uddannelse på CBS – er designet til at kunne stå alene ved at komme 360° rundt i forretnings- og organisationsforståelse. Dermed er den stadig egnet som den solide basis for en samlet HD-uddannelse, men nu endnu mere som en tillægsuddannelse til en forudgå- ende uddannelse’, forklarer Peter Lotz.

Find HD1 uddannelsen her

Erhvervslivet spiller med

Den nye HD1-uddannelse er kommet til verden efter dialog med mange brancher og virksomheder og via tværfaglige samarbejder på CBS. Peter Lotz og hans kolleger har trukket på hele universitetets brede faglighed, når business værktøjskassen skulle opdateres med de nyeste discipliner.

’Det er en fantastisk og dynamisk videns- og erfaringsbank, som vi kan udnytte efter behov, og det er afgørende for, at vi kan garantere et højt fagligt niveau på tværs af fagene på den nye HD1’, fastslår han.

HD udfylder en væsentlig rolle i business Danmark

Der er god grund til hele tiden at opdatere og videreudvikle HD-uddannelserne, hvis HD fortsat skal være den fore-trukne højere handelsuddannelse i Danmark. Det underbygges blandt andet af en undersøgelse, som Teknologisk Institut offentliggjorde i december 2019. Undersøgelsen, der blev gennemført for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, viste nemlig, at hele 28,2% af adspurgte virksomheder på tværs af brancher efterspørger kompetencer indenfor fagområdet økonomi og handel, når de søger efter- og videreuddannelsestilbud.

’Det kommer ikke helt bag på mig, og det gælder for såvel det private som for det offentlige erhvervsliv. Og med den nye HD1-uddannelse, er vi klar til at indfri disse ønsker’, siger Peter Lotz.

Kombinerer teori og praksis

’Den nye version af HD1 – her 100 år efter den første HD-uddannelse – er designet til at kunne stå alene ved at komme 360° rundt i forretnings- og organisationsforståelse’, siger Peter Lotz, HD-studieleder på CBS.

branche, der ønsker at lægge nye kompetencer til en tidligere uddannelse, samtidig med de passer deres daglige arbejde. Men HD er også populær blandt iværksættere, der øn- sker at blive klædt på til at forstå og drive deres nye virksomheder.

’Undervisningen foregår efter normal arbejdstid – typisk to aftener om ugen. Og det giver en unik mulighed for at kombinere praktikken på arbejdspladsen med teorierne fra HD, mens det sker’, siger Peter Lotz.

HD-studerende på CBS kommer typisk fra Storkøbenhavn. I dag sender en base på omkring 1.500 virksomheder medarbejdere på efter- og videreuddannelse på CBS. Det betyder også, at de HD-studerende som en ekstra gevinst får kendskab til og inspiration fra andre virksomheder og brancher, fordi undervisningen er meget praksisorienteret og medinddrager cases fra de studerendes arbejdspladser.

Mere relevant end nogensinde

HD var det første uddannelsestilbud på Handelshøjskolen i København – nu CBS. HD har siden da været den foretrukne handelsuddannelse i 100 år, og den har således vist sig robust og dynamisk, så den til stadighed har fulgt med erhvervslivets skiftende krav. ’HD er her stadigvæk og mere relevant end nogensinde, fordi vi hele tiden har kunnet levere værdi til danske virksomheder. Uden dynamik og aktualitet går det ikke – hverken dengang eller nu’, slutter Peter Lotz.

Senest opdateret: 01 apr 2022

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 02-12-2022

Guide: Alternative veje til drømmekarrieren

 Din karriere er ikke nødvendigvis afhængig af en fuldtidsuddannelse, vi har derfor skabt denne guide til dig, der overvejer at læse på deltid.

Læs mere
Sidst opdateret 03-05-2022

Find den HD-uddannelse, som passer til dig

En HD-uddannelse er for dig, der vil kombinere dit arbejdsliv med en fleksibel efter- og videreuddannelse på et fagligt højt niveau. Men hvilken HD skal du vælge?

Læs mere
Sidst opdateret 11-08-2020

Her netværker du dig til succes

På HD-uddannelserne på CBS bobler karrierekedlen med ambitiøse studerende.

Læs mere
Sidst opdateret 29-01-2021

Sådan vælger du den rette efteruddannelse som ingeniør

HD, master eller MBA? Bliv klogere på, hvad der passer dig. Professor i forretningsudvikling Thomas Ritter fra CBS er ”begejstret for at undervise ingeniører”.

HD
Læs mere