Guide: Styrk dine sundhedsfaglige kompetencer
15 jul 2022

Guide: Styrk dine sundhedsfaglige kompetencer

Denne uddannelsesguide er for dig, der har en sundhedsfaglig uddannelse og ønsker at styrke eller udvikle dine kompetencer med efter- eller videreuddannelse. Ved at specialisere dig eller blive opdateret inden for et særligt område åbner du op for flere muligheder i din karriere på sundhedsområdet. Læs mere nedenfor og find inspiration til den type uddannelse, der bedst dækker dine behov for kompetenceudvikling.


Hvorfor er uddannelse så vigtigt?

Der findes mange muligheder for sundhedsfaglig efter- og videreuddannelse, uanset din uddannelsesbaggrund. Om du er socialrådgiver, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut eller noget helt andet, kan kompetenceudvikling hjælpe dig til at skabe den karriere, du drømmer om.

Måske ønsker du at:

 • skabe succes i en eksisterende stilling?
 • skabe muligheder for nye ansvarsområder?
 • skabe grobund for at opkvalificere dig yderligere?
 • skabe muligheder for at varetage helt nye stillinger i branchen?

Der er uden tvivl mange grunde til, at sundhedspersonale ønsker kompetenceudvikling. Det afspejles også i det brede udbud af kurser og uddannelser på området. Vi har her samlet forskellige typer af kurser og uddannelser inden for social og sundhed, så du kan få inspiration til at finde netop den form for kompetenceudvikling, der lever op til dine behov og ønsker.

Tip: Få gode råd til, hvordan du får chefen til at betale for din uddannelse


Klik dig rundt mellem de forskellige områder nedenfor og find den uddannelsestype, der passer dig bedst:

AMU kurser    |    Private kurser    |    Akademiuddannelser    |    Diplomuddannelser    |    Masteruddannelser
AMU kurser - hvad er det?

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelse og henvender sig til faglærte og ufaglærte inden for en lang række fagområder, herunder social- og sundhedsområdet. Som navnet antyder, er indholdet på et AMU kursus udviklet til at give dig kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet, uanset om du er offentligt eller privat ansat.

Du kan vælge at tage et enkelt AMU kursus eller sammensætte flere til et forløb, der møder dit behov for kompetenceudvikling. Inden for social- og sundhedsområdet findes over 100 forskellige AMU kurser, du kan tage for at styrke eller udvikle dine kompetencer i faget.

Alle AMU kurser inden for social og sundhed afholdes på de forskellige social- og sundhedsskoler landet over.

Kurserne varierer i pris og varighed, men fælles for dem alle er, at du efter endt forløb modtager et kursusbevis.

Der er ingen generelle adgangskrav for at deltage på et AMU kursus, andet end, at du skal have bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Dog kan der være særlige adgangskrav for de enkelte kurser.

Lyder et AMU kursus som noget for dig, anbefaler vi, at du tager kontakt til en af de social- og sundhedsskoler, der udbyder kurserne. Du kan også se vores liste over 10 grunde til, at du skal vælge et AMU kursus.

Top

Tag efteruddannelse hos en privat udbyder

Udover offentlig efter- og videreuddannelse på sundhedsområdet kan du deltage i en lang række forskellige uddannelser, der udbydes af private uddannelsesudbydere. Disse kan finde sted som kursusforløb, foredrag, konferencer eller uddannelse via e-learning. Private kurser inden for social og sundhed henvender sig typisk til dig, der ønsker at udvikle eller opdatere dine kompetencer inden for et særligt område uden at tage en hel videreuddannelse.

Relevante områder kan f.eks. være:

 • Ældreområdet
 • Psykiatrien
 • Pædagogik
 • Sundhed og livsstil
 • Sygepleje
 • Kost og motion

Overvej også, om et kursus, der ikke er direkte relateret til dit fag er relevant. Måske mangler du færdigheder inden for f.eks. ledelse, stresshåndtering, arbejdsmiljø eller teknologi?

Top

Overvejer du at tage en akademiuddannelse?

En akademiuddannelse går også under navnet VVU - videregående voksenuddannelse, da det netop er en videregående uddannelse for voksne, der i forvejen har en uddannelse og minimum to års erhvervserfaring. En samlet akademiuddannelse tæller i alt 60 ECTS point og består af flere moduler, som du kan tage på deltid eller fuldtid, alt efter behov. Dette giver dig mulighed for at sammensætte modulerne og skabe balance mellem job og uddannelse. Dog skal hele uddannelsen være færdiggjort inden 6 år, men på fuld tid vil det normalt tage 1 år, og på deltid op til 3 år.

Adgangskrav

For at deltage på en akademiuddannelse skal du have gennemført:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Derudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.


Relevante akademiuddannelser

Der findes en lang række forskellige akademiuddannelser, som du kan drage nytte af i dit daglige virke. Vi har her valgt at fokusere på de 2 uddannelser, der er mest relevante for dig, der arbejder inden for sundhedsområdet. Vi anbefaler dog, at du til en hver tid undersøger udbuddet af akademiuddannelser på det valgte uddannelsessted, inden du tager din endelige beslutning.

Akademiuddannelsen i SundhedspraksisEn AU i Sundhedspraksis berører områderne sundhed, pædagogik og forvaltning og tages typisk af medarbejdere på sundhedsområdet, der ønsker en overbygning på deres eksisterende uddannelse. Den samlede uddannelse indeholder 2 obligatoriske moduler, 3 valgfrie moduler og 1 afgangsprojekt - i alt 6 moduler:

Modul 1-2 - Obligatoriske moduler:

 • Professionel praksis i sundhedssektoren (10 ECTS)
 • Kvalitetsudvikling og dokumentation (10 ECTS)

Modul 3-5 - Valgfrie moduler:

 • Sammenhængende forløb (10 ECTS)
 • Tværfaglige indsatsområder (10 ECTS)
 • Pædagogik og kommunikation (10 ECTS)
 • Socialpædagogik og psykiatri (5 ECTS)
 • Omsorgs- og relationsarbejde (5 ECTS)

Modul 6:

 • Speciale og afgangsprojekt (10 ECTS)

 

Akademiuddannelsen i SocialpædagogikMed en AU i Socialpædagogik kombinerer du teoretiske problemstillinger på det socialpædagogiske område med egne erfaringer. Emner på uddannelsen er bl.a. socialpædagogisk praksis, psykiatri samt borgerens vilkår og handlemønstre inden for socialpædagogisk praksis. Samlet består en uddannelsen af 3 obligatoriske moduler samt 2 valgfrie moduler og 1 afgangsprojekt - i alt 6 moduler:

Modul 1-3 - Obligatoriske moduler:

 • Hvad er socialpædagogik? (10 ECTS)
 • Socialpædagogiske metoder (10 ECTS)
 • Lovgivning og organisation (10 ECTS)

Modul 4-5 - Valgfrie moduler

 • Inklusion og eksklusion (10 ECTS)
 • Socialpædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS)
 • Psykiatri (10 ECTS)

Modul 6:

 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Begge akademiuddannelser kan tages på en række af landets social- og sundhedsskoler. Krav for optagelse, ECTS osv. er som anført i afsnittet ovenfor. Ligesom det er gældende for andre akademiuddannelser, kan du selv sammensætte et fleksibelt forløb ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Er det ikke relevant for dig at tage hele uddannelsen, kan du også vælge at tage de moduler, du har behov for. Her anbefaler vi, at du taler med det relevante uddannelsessted, som kan hjælpe dig med at sammensætte en uddannelse efter dine ønsker.

Top

Diplomuddannelser for sundhedspersonale

Ønsker du at videreuddanne dig til at udføre specialiserede opgaver af høj kompleksitet på sundhedsområdet, så er en diplomuddannelse måske noget for dig. Der findes et stort udbud af diplomuddannelser på markedet, som indeholder et eller flere moduler, der kan være relevante for dig i social- og sundhedssektoren. Vi har her valgt at fokusere på den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse, men vi anbefaler, at du undersøger udvalget af diplomuddannelser og moduler på det uddannelsessted, du vælger.

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Med en Sundhedsfaglig Diplomuddannelse (SD) har du muligheden for at sammensætte et forløb, der matcher dine og arbejdspladsens behov. Du kan derfor specialisere dig inden for et fagområde eller styrke dine færdigheder, så du kan arbejde med problemstillinger på tværs af afdelinger eller fagområder.

Modulerne på en SD tæller enten 5 eller 10 ECTS point, og det er muligt at tage disse på fuld tid eller deltid, alt afhængig af det valgte uddannelsessted. Der findes 4 retninger inden for diplomuddannelsen:

 1. Professionspraksis
 2. Sundhedsfremme og forebyggelse
 3. Kultur og sundhed
 4. Sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Du vælger selv, om du vil følge en af ovenstående uddannelsesretninger, eller om du tage uddannelsen uden en specifik uddannelsesretning. Fælles for alle forløb er, at de samlet tæller 60 ECTS point. Du sammensætter selv modulerne, og det står dig frit for at vælge moduler inden for sundhedsområdet eller andre fagområder, der kunne være relevante for dig. Det er også muligt at deltage i separate moduler, der passer til dine behov. Dog opnår du ikke her et fuldt Sundhedsfagligt Diplom.

Adgangskrav og økonomi

For at deltage på en SD skal du have en relevant adgangsgivende uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse eller anden relevant videregående voksenuddannelse. Desuden skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemførsel af den adgangsgivende uddannelse.

En SD udbydes under Lov om Åben Uddannelse, og der er derfor deltagerbetaling på uddannelsen. Kontakt det uddannelsessted, du vil tage uddannelsen på for nærmere information om priser.

TopMulighederne er mange med en masteruddannelse

Har du en videregående uddannelse, og ønsker du at tage dine kompetencer til et endnu højere niveau, er en sundhedsvidenskabelig masteruddannelse måske noget for dig. En masteruddannelse foregår typisk på deltid over 2 til 3 år, så du kan passe dit arbejde mens du studerer.

På sundhedsområdet findes masteruddannelser som f.eks:

 • Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement
 • Master i humanistisk palliation
 • Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
 • Master i idræt og velfærd
 • Master i narkotika- og alkoholindsatser
 • Master of International Health
 • Master i klinisk sygepleje
 • Master i sundhedsfremme
 • Master i rehabilitering
 • Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling
 • Master i sundhedsantropologi
 • Master i sundhedsinformatik
 • Master of Industrial Drug Development
 • Master of Public Health

Mulighederne er mange, så vi anbefaler, at du undersøger de relevante uddannelser nøje ved at læse mere på det universitet eller den handelshøjskole, der udbyder de masteruddannelser, der interesserer dig.

Adgangskrav og økonomi

Adgangskravene varierer fra uddannelse til uddannelse, men typisk skal du have en relevant videregående uddannelse såsom en diplomuddannelse, professionsbachelor, kandidatuddannelse eller lignende. Derudover kræves det for de fleste sundhedsvidenskabelige masteruddannelser, at du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Priserne for de sundhedsvidenskabelige masteruddannelser varierer meget alt efter dit valg af uddannelse. Fælles for dem alle er dog, at der opkræves deltagerbetaling. Vi råder dig til at læse mere om den enkelte masteruddannelse på det valgte uddannelsessted, så du kan tage det helt rigtige uddannelsesvalg.

Top

Se oversigten over efter- og videregående uddannelse inden for social og sundhed

Af Information Manager Matilde Løhr Andersen

Senest opdateret: 15 jul 2022

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 15-07-2022

Vil du arbejde med fødevarer?

Har du lyst til at arbejde med fødevarer - enten i industrien eller i et køkken? Så har du mange muligheder. Vi giver dig et overblik i denne guide, og viser dig mulighederne for forskellige kurser.

Læs mere
Sidst opdateret 16-12-2020

SVU: Guide til Statens voksenuddannelsesstøtte

Få økonomisk støtte til din efteruddannelse med statens voksenuddannelsesstøtte, og tag en uddannelse på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau i arbejdstiden. 

Læs mere
Sidst opdateret 23-07-2020

Hypnose som terapeutisk værktøj

Hypnose er ikke bare hokus pokus, der kan få mennesker til at opføre sig mærkeligt. Faktisk er det en helt naturlig tilstand i sindet, som man kan bruge til at arbejde terapeutisk med; eksempelvis i forhold til  frygt og fobier.

Læs mere