Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Til dig, der vil arbejde offshore

Drømmer du om en arbejdsplads ud over det sædvanlige med havet som nærmeste nabo? Så kunne et arbejde i offshore branchen være en mulighed. Vi guider dig til de kurser og certificeringer, du skal have som helt ny – og giver dig inspiration, hvis du vil søge nye opgaver.

Hvem arbejder offshore?

De fleste der arbejder offshore har en baggrund som enten ingeniør, smed, maskinmester, metalarbejder eller elektriker. Det er også muligt som ufaglært at komme til at arbejde i offshore branchen. Men for at få lov til at sætte sine ben på en boreplatform eller havvindmøllepark, er der nogle certifikater og kurser du gerne skal have gennemført.

Ny i offshore- hvor skal du starte?

Der er to typer offshore arbejde i Danmark. Enten i olie/gas industrien eller på havvindmøller. De to retninger kræver forskellige kurser, så det er vigtigt, du er afklaret omkring hvilken type, du vil arbejde med.

Skal du arbejde i olie- og gasindustrien er det et lovkrav, at du har en helbredsattest udført af en godkendt søfartslæge. Se listen over godkendte læger her.

Ren straffeattest og helbredsattest

Der gælder ikke samme lovkrav for vindmøller, men du vil i praksis også skulle have en helbredsattest. For begge typer arbejde gælder, at du skal have en ren straffeattest.

Derudover er der en række andre punkter, som vil være godt at have overvejet inden du kaster dig ud i offshore eventyret:

 • Du skal kunne klare at arbejde i højden
 • Du skal have en afklaret familiesituation, da du ofte er væk flere uger af gangen
 • Du skal kunne arbejde mange timer i døgnet og tæt sammen med andre mennesker
 • Du skal have et godt kendskab til engelsk, da du ofte vil arbejde sammen med mennesker med forskellige nationaliteter

Forkortelser:

HUET: Helicopter Underwater Escape Training

GWO: Global Wind Organisation

MOB: Man Overboard Boat (Mindre redningsbåd)

FOET: Further Offshore Emergency Training

BOSIET: Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training

DETC: Danish Emergency Team Course

OGUK: Oil and Gas United Kingdom body text

EBS: Emergency Breathing System

Vil du arbejde på boreplatforme/olierigs?

For at kunne arbejde offshore i olie- og gasindustrien skal du gennemgå et BOSIET kursus. Det står for Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training kursus. Kurset kan være inklusive HUET, som står for Helicopter Underwater Escape Training.

Efter gennemført kursus får du udstedt et certifikat, der gælder 4 år i Danmark, Norge, England og Holland.

Hvis du ønsker at arbejde i andre lande, skal du have et OPITO BOSIET certifikat, som er et globalt anerkendt certifikat, og hvis indhold svarer til BOSIET.

På BOSIET kurset, som er lovpligtigt, lærer du blandt andet:

 • Førstehjælp: At yde førstehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme.
 • Brandslukning: Du får kendskab til forebyggelse og bekæmpelse af brand, og ansvarlig adfærd ved omgang med åben ild og brandfarlige stoffer. Endvidere får du kendskab til brandbekæmpelsesudstyr på offshoreanlæg, øvelse i at anvende transportable brandslukkere og forståelse for mønstringsprocedurer på offshoreanlæg.
 • Helikoptertransport: Du får kendskab til de sikkerhedsmæssige forhold ved helikoptertransport, herunder nødprocedurer og nødudrustning.
 • Helikopterevakuering: Du skal kende, og gennemføre, øvelser i evakuering fra helikopter, herunder evakuering under vandet.
 • Søredning: Du får kendskab til mønstringsprocedurer og øvelser på offshoreanlæg, til praktisk brug af offshoreanlæggets redningsmidler, samt personlige redningsmidler og til overlevelsesteknikker.
 • Personlig sikkerhed: Du får forståelse for de almene sikkerhedsmæssige forhold på offshoreanlæg. Du lærer desuden at anvende personlige værnemidler korrekt.

Vil du arbejde på de store havvindmøller?

Har du mere lyst til at arbejde med vindmøller, så er der også en række muligheder for at komme til at arbejde offshore med vedvarende energi.  

De fleste virksomheder kræver, at du kan dokumentere et sundt helbred af hensyn til både din egen og dine kollegers sikkerhed. Typisk bruges OGUK Offshore Medical attesten, som også udføres af godkendte læger.

Få styr på den basale sikkerhed

GWO Basic Safety Training er et grundlæggende sikkerhedskursus. Alle de enkelte moduler kan tages separat, men for at arbejde offshore, skal du have gennemført dem alle.  

GWO står for Global Wind Organisation, som er en organisation der har fastsat standarder for kurser til vindmøllebranchen. Standarderne er anerkendte af branchen på tværs af virksomheder og lande.

Kurset består af 5 moduler:  

 • Arbejde i højderne, 2 dages højderedning i en kombination af praktik og teori.
 • Førstehjælp, 2 dages førstehjælp, med fokus på uheld og førstehjælp i forbindelse med arbejdet i vindmølleindustrien. Der indgår såvel teori som praktiske øvelser i et realistisk miljø, f.eks. indvendigt i tårne og nacelle.
 • Brandbekæmpelse, ½ dags grundlæggende brandslukning med slukning af brande i forskellige situationer med almindeligt forekommende slukningsmidler.
 • Manual håndtering, ½ dags træning i ergonomi med fokus på de til tider vanskeligt tilgængelige arbejdssteder og snævre rum.
 • Søredning, 1½ dags træning i sikkerhed til søs. Undervisningen gennemgår forskelligt sikkerhedsudstyr og brugen heraf under af- og påstigning på både, evakuering til vands, mand over bord øvelser m.v.

Du kan tage GWO kurser flere steder i landet. Se vores oversigt over GWO kurser her

Der findes forskellige muligheder for efteruddannelse i vindmølleindustrien, og ofte har de enkelte virksomheder udviklet deres egne. Alt efter din uddannelsesbaggrund kan der også være specifikke kurser målrettet offshore vindmøller.

Vil du videre med din offshore karriere?

Har du allerede erfaring med arbejdet på borerigs og platforme, er der en række kurser du kan supplere med, f.eks.:

 • Offshore Fire team member - for dig, der vil arbejde som brandmand/røgdykker offshore
 • Offshore Fire Team Leader - for dig, der vil være brandleder og har den grundlæggende uddannelse som    Offshore Fire Team Member
 • Helicopter Landing Officer - HLO - for dig, der skal bemande helidækket på offshore installationer
 • Danish Emergency Team Course (DETC) inkl. HUET - for dig, der vil indgå i beredskabsfunktionerne offshore

Se vores oversigt over offshore kurser her

Senest opdateret: 15 jun 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 15-10-2019

Vejen til et truckcertifikat

Med et gaffeltruck eller gaffelstabler certifikat får du indblik i regler og vedligeholdelse af det valgte materiel. Du får grundig undervisning i brugen af de forskellige typer stablere og trucks der findes på markedet, både teoretisk og praktisk. Det er en kompetencegivende uddannelse, som kan give din karriere et løft.

Læs mere
Sidst opdateret 27-05-2020

Quick guide: Varmt arbejde

Beskæftiger du dig med arbejde, hvor der frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning? Så er der faktisk krav til, at du har et DBI certificat i varmt arbejde. Her får du en quick guide til, hvad du skal vide, og hvilke forholdsregler du skal tage.

Læs mere
Sidst opdateret 05-06-2020

Sådan får du et teleskoplæssercertifikat

Er du maskinfører, og vil du gerne udbygge dine faglige kompetencer? Så skal du måske overveje at erhverve dig et teleskoplæssercertifikat. Læs med her og find ud af, hvordan du får sådan et.

Læs mere