Vis finduddannelse.dk som: Mobile
Kickstart din offshore karriere

Til dig, der vil arbejde offshore

Drømmer du om en arbejdsplads ud over det sædvanlige med havet som nærmeste nabo? Så kunne et arbejde i offshore branchen være en mulighed. Vi guider dig til de kurser og certificeringer, du skal have som helt ny – og giver dig inspiration, hvis du vil søge nye opgaver.

Se vores oversigt over offshore kurser her


Hvem arbejder offshore?

De fleste der arbejder offshore har en baggrund som enten ingeniør, smed, maskinmester, metalarbejder eller elektriker. Det er også muligt som ufaglært at komme til at arbejde i offshore branchen. Men for at få lov til at sætte sine ben på en boreplatform eller havvindmøllepark, er der nogle certifikater og kurser du gerne skal have gennemført.


Ny i offshore- hvor skal du starte?

Der er to typer offshore arbejde i Danmark. Enten i olie/gas industrien eller på havvindmøller. De to retninger kræver forskellige kurser, så det er vigtigt, du er afklaret omkring hvilken type, du vil arbejde med.

Skal du arbejde i olie- og gasindustrien er det et lovkrav, at du har en helbredsattest udført af en godkendt søfartslæge. Se listen over godkendte læger her.


Ren straffeattest og helbredsattest

Der gælder ikke samme lovkrav for vindmøller, men du vil i praksis også skulle have en helbredsattest. For begge typer arbejde gælder, at du skal have en ren straffeattest.

Derudover er der en række andre punkter, som vil være godt at have overvejet inden du kaster dig ud i offshore eventyret:

 • Du skal kunne klare at arbejde i højden
 • Du skal have en afklaret familiesituation, da du ofte er væk flere uger af gangen
 • Du skal kunne arbejde mange timer i døgnet og tæt sammen med andre mennesker
 • Du skal have et godt kendskab til engelsk, da du ofte vil arbejde sammen med mennesker med forskellige nationaliteter

Forkortelser:

HUET: Helicopter Underwater Escape Training

GWO: Global Wind Organisation

MOB: Man Overboard Boat (Mindre redningsbåd)

FOET: Further Offshore Emergency Training

BOSIET: Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training

DETC: Danish Emergency Team Course

OGUK: Oil and Gas United Kingdom body text

EBS: Emergency Breathing System


Vil du arbejde på boreplatforme/olierigs?

For at kunne arbejde offshore i olie- og gasindustrien skal du gennemgå et BOSIET kursus. Det står for Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training kursus. Kurset kan være inklusive HUET, som står for Helicopter Underwater Escape Training.

Efter gennemført kursus får du udstedt et certifikat, der gælder 4 år i Danmark, Norge, England og Holland.

Hvis du ønsker at arbejde i andre lande, skal du have et OPITO BOSIET certifikat, som er et globalt anerkendt certifikat, og hvis indhold svarer til BOSIET.


På BOSIET kurset, som er lovpligtigt, lærer du blandt andet:

 • Førstehjælp: At yde førstehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme.
 • Brandslukning: Du får kendskab til forebyggelse og bekæmpelse af brand, og ansvarlig adfærd ved omgang med åben ild og brandfarlige stoffer. Endvidere får du kendskab til brandbekæmpelsesudstyr på offshoreanlæg, øvelse i at anvende transportable brandslukkere og forståelse for mønstringsprocedurer på offshoreanlæg.
 • Helikoptertransport: Du får kendskab til de sikkerhedsmæssige forhold ved helikoptertransport, herunder nødprocedurer og nødudrustning.
 • Helikopterevakuering: Du skal kende, og gennemføre, øvelser i evakuering fra helikopter, herunder evakuering under vandet.
 • Søredning: Du får kendskab til mønstringsprocedurer og øvelser på offshoreanlæg, til praktisk brug af offshoreanlæggets redningsmidler, samt personlige redningsmidler og til overlevelsesteknikker.
 • Personlig sikkerhed: Du får forståelse for de almene sikkerhedsmæssige forhold på offshoreanlæg. Du lærer desuden at anvende personlige værnemidler korrekt.


Vil du arbejde på de store havvindmøller?

Har du mere lyst til at arbejde med vindmøller, så er der også en række muligheder for at komme til at arbejde offshore med vedvarende energi.  

De fleste virksomheder kræver, at du kan dokumentere et sundt helbred af hensyn til både din egen og dine kollegers sikkerhed. Typisk bruges OGUK Offshore Medical attesten, som også udføres af godkendte læger.


Få styr på den basale sikkerhed

GWO Basic Safety Training er et grundlæggende sikkerhedskursus. Alle de enkelte moduler kan tages separat, men for at arbejde offshore, skal du have gennemført dem alle.  

GWO står for Global Wind Organisation, som er en organisation der har fastsat standarder for kurser til vindmøllebranchen. Standarderne er anerkendte af branchen på tværs af virksomheder og lande.


Kurset består af 5 moduler:  

 • Arbejde i højderne, 2 dages højderedning i en kombination af praktik og teori.
 • Førstehjælp, 2 dages førstehjælp, med fokus på uheld og førstehjælp i forbindelse med arbejdet i vindmølleindustrien. Der indgår såvel teori som praktiske øvelser i et realistisk miljø, f.eks. indvendigt i tårne og nacelle.
 • Brandbekæmpelse, ½ dags grundlæggende brandslukning med slukning af brande i forskellige situationer med almindeligt forekommende slukningsmidler.
 • Manual håndtering, ½ dags træning i ergonomi med fokus på de til tider vanskeligt tilgængelige arbejdssteder og snævre rum.
 • Søredning, 1½ dags træning i sikkerhed til søs. Undervisningen gennemgår forskelligt sikkerhedsudstyr og brugen heraf under af- og påstigning på både, evakuering til vands, mand over bord øvelser m.v.

Du kan tage GWO kurser flere steder i landet. Se vores oversigt over GWO kurser her

Der findes forskellige muligheder for efteruddannelse i vindmølleindustrien, og ofte har de enkelte virksomheder udviklet deres egne. Alt efter din uddannelsesbaggrund kan der også være specifikke kurser målrettet offshore vindmøller.


Vil du videre med din offshore karriere?

Har du allerede erfaring med arbejdet på borerigs og platforme, er der en række kurser du kan supplere med, f.eks.:

 • Offshore Fire team member - for dig, der vil arbejde som brandmand/røgdykker offshore
 • Offshore Fire Team Leader - for dig, der vil være brandleder og har den grundlæggende uddannelse som    Offshore Fire Team Member
 • Helicopter Landing Officer - HLO - for dig, der skal bemande helidækket på offshore installationer
 • Danish Emergency Team Course (DETC) inkl. HUET - for dig, der vil indgå i beredskabsfunktionerne offshoreSe vores oversigt over offshore kurser her

Senest opdateret: 15 jul 2022

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 29-06-2020

Ofte stillede spørgsmål om AMU-beviset

Hvad gør du, hvis uheldet har været ude, og dit AMU-kursusbevis er forsvundet? Koster det noget at få erstattet dit mistede AMU-bevis? Og hvad bruger man egentlig kursusbeviset til, når kurset er veloverstået? Læs med her, hvor vi besvarer de oftest stillede spørgsmål om det populære AMU-kursusbevis.

Læs mere
Sidst opdateret 11-07-2022

Få foden inden for i transportbranchen

Vil du gerne ind i transportbranchen, men usikker på hvordan? Eller leder du efter nye udfordringer på hjul? Så læs vores guide og bliv klogere på mulighederne for at komme ind - eller videre - i transportbranchen. 

Læs mere
Sidst opdateret 07-10-2021

Bliv godt kørende med Trafikskolen

Lyder livet på landevejene og friheden, der følger med som noget for dig? Så læs med her, hvor du bliver klogere på hvordan du kan blive chauffør med et AMU kursus hos Trafikskolen i Esbjerg.

Læs mere