Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Fire populære ledelsesstile

Hvad er din ledelsesstil?


Få indblik i din ledelsesstil og styrk din lederrolle

Måden du som leder tager beslutninger og interagerer med dine medarbejdere siger meget om din ledelsesstil. Måske involverer du altid dit team, når der skal tages beslutninger? Måske foretrækker du at styre beslutningerne selv? Måske overlader du beslutningsprocesserne fuldt ud til teamet? Dette er blot et af de mange aspekter, der er med til at afgøre, hvilken ledelsesstil, du gør brug af.

Du kan nedenfor læse mere om fire af de mest populære ledelsesstile og blive klogere på, hvilken der karakteriserer dig som leder. Med overblik over de forskellige ledelsesstile kan du desuden lære, hvordan du bedst muligt udnytter fordelene ved den enkelte ledelsesstil samt, på hvilke områder du bør udvikle dig.

Findes den perfekte leder?

Ledelsesstile afhænger af mange ting som f.eks:

 • Hvilken organisation arbejder du i?
 • Hvor stort er dit team?
 • Hvad er kulturen i din organisation?
 • Hvor er organisationen på vej hen?

Man kan derfor ikke sige, at den ene ledelsesstil er bedre end den anden. Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at forskellige situationer kræver forskellige ledelsesstile. Det kan f.eks. være fordelagtigt at  handle ud fra en ledelsesstil i en situation og ud fra en anden ledelsesstil i en anden situation - også inden for samme team.

Selv om ledelsesstile afhænger af den enkelte organisationen og situation, vil du som leder typisk foretrække en bestemt ledelsesstil. Du kan her få en større forståelse for din rolle som leder over for dit team såvel som over for hele organisationen. Og samtidig kan du lære, hvordan du bedst kan udnytte fordelene ved de andre ledelsesstile.

De fire typiske ledelsesstile er:

Autoritær ledelsesstil   |   Transaktionel ledelsesstil   |   Demokratisk ledelsesstil   | Laissez-faire ledelsesstil   

Autoritær ledelsesstil

Foretrækker du at tage beslutninger ud fra dine egne synspunkter frem for at tage dem op til diskussion i dit team? Så foretrækker nok den autoritære ledelsesstil. Som autoritær leder passer du bedst ind på arbejdspladser, hvor det kræves, at der tages hurtige beslutninger eller, hvor graden af kompetencer og erfaring i teamet er forholdsvis lav.

Din styrke som leder med en autoritær ledelsesstil er hovedsageligt, at du mestrer at sætte dagsordenen for teams, der mangler fælles mål eller på anden måde er afhængige af, at lederen tager alle beslutninger.

En af de største udfordringer, du står over for som autoritær leder er, at du har svært at motivere eller inspirere medarbejderne. Desuden er du ikke meget for at uddelegere ansvar for at udnytte alle styrker i teamet. Fælles løsninger er ikke i fokus, og med den autoritære ledelsesstil, risikerer du derfor at gå glip af konstruktivt input fra medarbejderne.

Team medlemmerne vil ofte føle sig usikre på at fremlægge nye idéer, der måske går imod dine egne forestillinger som leder.

Den autoritære leder:

 • opfordrer ikke til feedback og idéer fra medarbejderne.
 • fokuserer på resultater frem for midlerne til at opnå dem.
 • er fast besluttet i en diskussion med teamet.
 • har det sidste ord og tager derfor altid den endelige beslutning.


Tip 

Byg oven på din autoritære ledelsesstil med et kursus i teamudvikling eller coaching!


Udviklingsområder for den autoritære leder

Lyder ovenstående som dig? Vi kommer her med vores bud på nogle uddannelsesområder, der kan udvikle dine styrker og forbedre dine svagheder, så du kan skabe et succesfuldt team.

Med et kursus i teambuilding og teamudvikling styrker du dine lederkompetencer, så du gennem konstruktiv kommunikation kan udvikle holdfølelsen og styrke motivation, innovation og fælles problemløsning i dit team. Teambuilding kurser giver dig effektive redskaber til at lede dit team og optimere præstationen, både hos det enkelte team medlem, i teamet som helhed - og ikke mindst på tværs af organisationen.

Kurser i teambuilding og teamudvikling

Kurser inden for ledelsesbaseret coaching hjælper dig til at udnytte dine medarbejderes fulde potentiale. Hver enkelt medarbejder motiveres af forskellige faktorer, og en god leder skal kunne identificere disse hos hvert enkelt team medlem. Gennem coaching af dine medarbejdere kan du skabe loyalitet, engagement og medarbejdertilfredshed, hvilket fører til forbedringer i den samlede team performance.

Kurser i ledelsesbaseret coaching

Top

Transaktionel ledelsesstil

Som transaktionel leder foretrækker du at gøre brug af belønninger og "straffe" for at opnå målene og sikre en høj team performance. Typisk vil du med den transaktionelle ledelsesstil fokusere på, at teamets nuværende præstation er optimeret, før du forholder dig til fremtidige mål og opgaveløsninger.

Transaktionel ledelse er kendt for at være særdeles effektiv i krisesituationer, og når der skal udføres detaljerede projekter. Dette skyldes, at transaktionelle ledere lægger vægt på detaljer og medarbejdernes arbejdsindsats, så fejl og afvigelser identificeres og rettes med det samme.

Foretrækker du den transaktionelle ledelsesstil er din udfordring nok, at du trives bedst med at arbejde inden for fastlagte rammer og kvantitative mål, hvilket ofte hæmmer teamets evne til innovation, udvikling og kreativitet.

Den transaktionelle ledelsesstil er oftest mest succesfuld på de lavere niveauer i en organisation, og ledere, der vil fremme deres karriere til højere positioner anbefales ofte at bruge elementer fra andre ledelsesstile.

En transaktionel leder:

 • overvåger medarbejdernes arbejdsindsats nøje.
 • fokuserer på effektiviteten af midlerne og ikke så meget på resultatet.
 • motiverer teamet med belønninger og nye udfordringer.
 • gennemfører overordnede løsninger og beslutninger.

Tip

Den transaktionelle leder kan med fordel udvikle sig ved at tage kurser i innovation og forandringsledelse. 

Udviklingsområder for den transaktionelle leder

Du kan nedenfor lade dig inspirere af vores bud på kurser og efteruddannelse, der kan supplere din transaktionelle ledelsesstil med kompetencer, der styrker dit teams performance.

Kurser i innovation kan hjælpe dig med at udvikle en innovativ og kreativ tankegang, der kan hjælpe organisationen til effektivt at forbedre problemløsning og beslutningstagen. Med et kursus i innovation styrker du din innovationsevne og inspirerer dit team til at skabe nye forretningsideer og fornyet værdi i organisationen.

Kurser i innovation

Som transaktionel leder er du vant til standardiserede processer og fastlagte beslutninger. En mere fleksibel tankegang og evnen til at gennemføre forandringer kan i høj grad bidrage til øget effektivitet i din organisation. Med et kursus i forandringsledelse bliver du i stand til at integrere nye tiltag såsom teknologier og processer, og du får åbnet op for nye tilgange til forretningsmæssig overvågen og ledelse af dit teams performance.

Kurser i forandringsledelse

Top

Demokratisk ledelsesstil

Kan du nikke genkendende til, at du værdsætter at høre andres meninger, før du tager den endelige beslutning, så er demokratisk ledelse nok din foretrukne ledelsesstil. Som demokratisk leder viser du ligeledes tillid til medarbejderne ved at uddelegere opgaver, som de har det fulde ansvar for.

Dette er med til at fremme et motiverende arbejdsmiljø, der er en forudsætning for samarbejde, diskussioner og kreativ tænkning. Det får desuden det enkelte team medlem til at føle sig værdsat og produktiv.

Udfordringen for dig som demokratisk leder er, at din manglende involvering i de daglige opgaver kan medføre, at du ikke opdager, hvis teamets performance daler. Det er derfor vigtigt, at demokratisk ledelse bakkes op af en vis grad af kontrol og resultatmåling. En demokratisk ledelsesstil kan desuden medføre, at tiden spildes på lange diskussioner og unødvendige og uproduktive møder, hvilket forhindrer mål og deadlines i at blive nået.

En demokratisk leder:

 • opfordrer til diskussion og meningsudveksling i teamet.
 • udstikker retningslinier til, hvordan en opgave skal løses men lader medarbejderen have ansvaret.
 • tager endelige beslutninger med afsæt i teamets meninger og input.
 • lægger vægt på de langsigtede mål og ikke måden, hvorpå de opnås.
 • giver løbende feedback til team medlemmerne og motiverer dem til at nå langsigtede mål.


Tip

Overvej et kursus i Lean eller mødeledelse, hvis du har en demokratisk ledelsesstil!

Udviklingsområder for den demokratiske leder

Du kan her få et overblik over, hvilke uddannelsesområder, der kan hjælpe dig til at blive en endnu bedre leder, der inspirerer hvert team medlem og styrker dit teams performance.

Kurser i mødeledelse er med til at sikre effektive møder, hvor idéer og ressourcer udnyttes bedst muligt, så din organisations aktiviteter forbliver produktive. Med et kursus i mødeledelse får du redskaber til at styrke prioritering og kommunikation af indholdet på møderne, og dermed sikrer du, at alle mål bliver opnåede via konkrete handlingsplaner, ansvarsfordeling og lignende.

Kurser i mødeledelse

Med et Lean kursus kan du effektivisere processerne i dit team betragteligt med afsæt i det, der skaber værdi for jeres kunder. Lean kan hjælpe dig til at sikre en høj produktivitet i organisationen, og eksisterende opgaver kan effektiviseres løbende med bedre resultater som følge.

Kurser i lean

Top

Laissez-faire ledelsesstil

Som Laissez-faire leder foretrækker du at give medarbejderne frihed til at tage ansvar for opgaver og endelige beslutninger. Øget ansvar fremmer ofte følelsen af at blive værdsat samt loyaliteten i teamet. Er du laissez-faire leder kan du nok genkende, at du sjældent involverer dig i de daglige opgaver. Denne ledelsesstil fungerer derfor bedst i teams, der er fagligt kompetente og erfarne og selv i stand til at tage store og afgørende beslutninger.

Dog kan den høje grad af frihed og manglende ledelse, som kendetegner laissez-faire ledelsesstilen, medføre, at medarbejderne bliver usikre på opgaveløsning og målopfyldelse. Den manglende feedback og rådgivning fra dig som leder kan i værste grad udvikle sig til, at teamets performance daler. Som laissez-faire leder lægger du ikke vægt på, at de uddelegerede opgaver bliver gennemført samt, at tilfredsstillende standarder bliver bibeholdt.

En Laissez-faire leder:

 • uddelegerer i høj grad opgaver og ansvar til sine medarbejdere.
 • værdsætter personlig input fra hver enkelt medarbejder.
 • opfordrer til initiativer og selvstændig tankegang i teamet.
 • giver deres team friheden til at tage egne beslutninger.
 • koordinerer og motiverer frem for at diktere beslutninger.

Tip                   

Er du en Laissez-faire leder? Overvej et kursus i konflikthåndtering eller coaching! 


Udviklingsområder for laissez-faire lederen

Lyder ovenstående som dig? Hvis ja, så tag et kig på de kurser og uddannelser vi anbefaler dig, når du skal styrke dit team og dine lederkompetencer.

Coaching kompetencer er særdeles vigtigt for langt de fleste moderne lederroller, men for dig som laissez-faire leder kan coaching i høj grad hjælpe dig til at styrke dit teams præstation. Med et kursus i coaching får du værktøjer til at give dine medarbejdere positiv og konstruktiv feedback, der styrker både performance og motivation blandt dine medarbejdere.

Kurser i coachende lederskab

Som laissez-faire leder spiller du nok ikke en stor rolle i dit team, og derfor kan selv små dagligdags konflikter have store konsekvenser for teamånden, da der ikke er en leder til at håndtere disse. Med et kursus i konflikthåndtering får du redskaber til at løs konflikter blandt dine medarbejdere på en konstruktiv måde, så teamets performance bibeholdes og styrkes og organisationens mål bliver nået på tilfredsstillende vis.

Kurser i konflikthåndtering

Af Matilde Løhr Andersen

Top

Senest opdateret: 25 okt 2018

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 20-01-2016

Interview om moderne ledelse

Ledelse er for mange blevet sværere at tage og føle på. Det er blevet mere komplekst og kræver konstant refleksion samt en dybere forståelse for menneskelig adfærd. Finduddannelse.dk har været ude og tale med adjunkt ved Cphbusiness Niels Lund Poulsen omkring begrebet og forståelsen af ledelse og de udfordringer, der ligger i at være og blive leder i dag.

Tags: Ledelse
Læs mere
Sidst opdateret 20-01-2016

Interview med bestyrelsesmedlem

Som bestyrelsesmedlem skal du have indblik i en række økonomiske og strategiske aspekter i en virksomhed for at kunne træffe de rigtige beslutninger. I denne artikel får du gode råd til, hvordan du kan blive klædt på til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem. Kourosh, salgschef i Mirsk Digital ApS og frivillig bestyrelsesmedlem i non-profit foreningen ’Nej Til Knive i Nattelivet’...

Tags: Ledelse
Læs mere
Sidst opdateret 27-02-2017

3 bud på effektive ledelsesværktøjer

Der findes et utal af holdninger til, hvordan man bedst håndterer sin rolle som leder. Du kan i denne guide læse om tre måder at styrke dit lederskab på ved hjælp af relevante ledelsesværktøjer. 

Tags: Ledelse
Læs mere

Få nyheder, trends og insight
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få indblik i uddannelsesmarkedet samt inspiration til kommende kompetenceudvikling!