Vis finduddannelse.dk som: Mobile

4 populære efter- og videreuddannelser inden for terapi

Tag en efteruddannelse i kognitiv terapi

Vil du lære at anvende kognitiv terapi i dit arbejde som social-, sundhedsfagligt eller pædagogisk personale? Med den 1-årige uddannelse bliver du kvalificeret til at anvende kognitiv terapi i dit arbejde.


Overvejer du, om du skal skifte karrierespor eller måske bygge ovenpå en uddannelse indenfor det terapeutiske område på det fysiske eller psykiske plan?

Der findes et utal af terapeutuddannelser og kurser. Uddannelser hvis indhold uddanner i vidt forskellig retning. Hvad har en psykoterapeut med en fysioterapeut at gøre eksempelvis? Tager man udgangspunkt i definitionen
af ordet "terapeut", vil man dog kunne se en sammenhæng mellem de forskellige terapeutiske retninger.

Ordet “terapi” betyder støtte og hjælp henimod balance i sit liv, krop, sind, parforhold osv. Det giver derfor mening, at ordet bruges i forbindelse med mange forskellige uddannelsesretninger, der alle har kroppen i centrum på det enten psykiske eller fysiske plan. 

Denne guide giver dig 4 bud på populære efter- og videreuddannelser inden for det psykoterapeutiske område.

Hvordan adskiller en psykoterapeut sig fra beslægtede uddannelser?

Terapi er at hjælpe og støtte en person i en naturlig process hen imod balance inden for forskellige områder af ens liv, krop og sind. I terapi bruger man psykologiske og fysiologisk metoder til at få en person til at blive mere bevidst om sig selv, sine reaktionsmønstre og adfærd.

Mens psykoterapi tager udgangspunkt i fortiden eller det bestående som forklarings- og forståelsesramme for ens nuværende tankemønstre og handlemåder, har eksempelvis coaching et mere fremadrettet fokus.
Der er flere professioner, der beskæftiger sig med psykiske udfordringer, såsom en psykiater og en psykolog.
Forskellen på disse og en psykoterapeut er, at en psykiater er en speciallægeuddannelse, som du kan tage efter du er uddannet læge.

En psykiater beskæftiger sig med psykiske og behandlingskrævede lidelser, såsom skizofreni, svær depression, personlighedsforstyrrelser og andet, der kan kræve en kombination af medicinsk behandling og samtaleterapi.
For at blive psykolog skal du have en 5 årig universitetsuddannelse og herefter kan du tage en to-årig praktisk overbygning, så du bliver autoriseret psykolog. Uddannelsen giver en bred teoretisk og metodisk viden omkring menneskets psykiske kapacitet, formåen og begrænsning.

Godkendte uddannelser

“Psykiater” og “psykolog” er begge beskyttede titler, som kræver en bestemt uddannelsesmæssig baggrund, hvorimod “terapeut” i sig selv ikke er en beskyttet titel.

Man kan derfor se en terapeutuddannelser med meget forskelligt indhold og af forskellig varighed.
Hvis du vil arbejde professionelt med terapi eller skal have papir på uddannelsen til en bestemt jobfunktion tilrådes det at sætte sig godt ind i de forskellige uddannelsers indhold - hvilke kompetencer får du ud af uddannelses/kurset? Og hvad stiller din arbejdsgiver af krav i forhold til det punkt.

I nogle tilfælde kan du blot være interesseret i at få nye kompetencer til at klare dit nuværende eller lignende job, og der er det måske ikke nødvendigt med et uddannelses- eller kursusbevis fra en certificeret udbyder, da kurset blot skal give dig de ekstra hjælpeværktøjer, som du føler, du har brug for.

Socialministeriet og beslægtede udvalg har udarbejdet et sæt kvalitetskriterier til det faglige indhold af psykoterapeutuddannelserne og derudover kræver medlemsskab af Psykoterapeutforeningen og terapeutforeningen, at man via sin uddannelse opfylder visse krav for at kunne blive medlem. Disse medlemskaber kan fungere som retningslinjer, når du selv skal finde den rette uddannelse eller terapeut.

Psykoterapeut

I dit arbejde som psykoterapeut bruger du samtalebehandling til at give din klient en større bevidsthed omkring sig selv, reaktionsmønstre og relationerne til andre. Dette kan give klienten indblik i, hvad der måske ligger til grund for symptomer som stress, depression, mindreværd osv. Du hjælper klienten til at handle mere hensigtsmæssigt i sit liv og derigennem opleve en større livstilfredshed.

Det er i dag blevet langt mere legitimt at gå i terapi, netop fordi der er så meget fokus på selvudvikling og at få det bedste ud af livet. Denne tendens betyder, at det ikke er en sterotyp målgruppe, der kommer hos psykoterapeuten. Det kan således både være mennesker i dyb sorg krise eller med stress, men det kan også være folk, som ønsker værktøjer til selvudvikling.

Du kan i begynde en uddannelse til psykoterapeut uden forudgående uddannelse. Dog er der et krav om, at ansøgerne skal være over 25 år eller på anden vis have en vis modenhed. Ofte kommer folk med en socialfaglig og/eller sundhedsfaglig uddannelse, såsom sygeplejeske, psykolog, socialrådgiver eller andre beslægtede fag. Uddannelsen tages som deltidsstudium over 4 år, og derudover er der forskellige specialemuligheder og overbygningsmuligheder.

Hvis du derimod ønsker at snuse til faget og få nogle værktøjer til din nuværende jobfunktion, eller bare er interesseret i feltet og ønsker at blive klogere på dig selv, er det også muligt at tage kortere uddannelser og kurser af forskellig art.

Parterapeut

Som parterapeut arbejder du med ægtepar og kærestepar, som har brug for hjælp til at få et bedre parforhold. Terapien tager fat i relationen mellem parrene, og derfor skal parrene være i terapien samtidig. Det er meget forskellige situationer, parrene kommer med. Nogle går i parterapi som et præventivt middel - de ser det som en mulighed for at arbejde aktivt på forholdet og tage problemerne i opløbet.

Nogle kommer, fordi de mærker, at kommunikation eller det seksuelle ikke fungerer. De ønsker at blive bedre til at kommunikere med hinanden omkring deres ønsker. Der kan også være par, som ser parterapien som en sidste mulighed for at at redde deres forhold før en skilsmisse.

Du møder derfor mange forskellige problemstillinger i dit arbejde. Dit job som parterapeut er ikke at gå ind og løse problemerne mellem parterne, men at gøre det synligt for dem, hvad symptomerne (skænderi, vrede, afstand) er et udtryk for, da det kan være svært at se problemet klart, når man står i det. Du komme med forslag til måder, man kan forbedre nogle af disse kerneproblemer i relationen.

Parterapeut kan du blive på forskellige måder. Der er uddannelsesinstitutioner, som udbyder uddannelsen som en 4-årig uddannelse, mens du andre steder kan tage en 2-årig supplering ovenpå din psykoterapeutuddannelse.

Familieterapeut

Som familieterapeut arbejder du med hele eller dele af en familie. Der er måske en teenager, som ikke er til at styre, eller et barn, som er særligt indadvendt eller angst. Familieterapien adskiller sig ved, at individet behandles i sin familiemæssige sammenhæng - altså normalvis sammen med de familiemedlemmer, klienten bor sammen med. Dette gør man, fordi man ser familien som et system, hvor medlemmerne er gensidigt relateret til hinanden og derfor også påvirker hinanden på forskellig vis. Det er familiesystemet, der er genstand for behandling, da man ser individets problemområder, som et symptom for et dybereliggende problem i relationen.

Du kan blive uddannet familieterapeut via en overbygning på 1-2 år afhængig af, hvilken uddannelse du vælger. Du skal have en grunduddannelse som f.eks. en terapeutuddannelse, eller en anden social- eller sundhedsfaglig uddannelse. Derudover er det ofte et krav, at du allerede arbejder/har arbejdet med familieterapi.

Misbrugsterapeut

Som misbrugsterapeut arbejder du med mennesker, der på den ene eller anden måde oplever at være afhængig af et erstatningsbehov. Det kan være alkohol, euforiserende stoffer, af at spille, af at shoppe, af at stjælpe eller lyve osv. Målet med terapien er at få klienten til at opnå indsigt og indflydelse på egne tanker, følelser og handlinger, der fører til misbruget, og derigennem kunne blive fri for sit misbrug. Nogle gange foregår terapien som en vekslen mellem familieterapi og enkeltvis terapi.

For at blive uddannet misbrugsterapeut kan du enten tage en uddannelse som misbrugskonsulent på 1,5 år (DAC) eller tage misbrugsterapeutuddannelsen som en specialistuddannelse. Adgangskravene for begge uddannelser er, at du har praktisk eller uddannelsesmæssigt erfaring med misbrugsarbejdet og dennes målgrupper enten gennem en anden social- og sundhedsaglig uddannelse eller gennem terapeutuddannelsen.

>> Se vores liste med terapeutuddannelser og kurser, der kvalificerer dig på det terapeutisk felt

Senest opdateret: 02 jul 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 20-11-2017

Sådan får vi digitalt kompetente børn

Digitale medier fylder hele vores hverdag. Det gælder også vores børn og unge. Vi har talt med fire eksperter, der her giver deres bedste råd til, hvordan vi gør dem digitalt kompetente. 

Læs mere
Sidst opdateret 07-03-2017

Eksperternes råd: Sådan opfanger du stress symptomer hos dine kollegaer

Er du bekymret for, om din kollega er ved at udvikle stress? Virker vedkommende irritabel, træt og ubeslutsom? Er det længe siden, han eller hun deltog i noget som helst socialt, og hvornår har du egentlig sidst set din kollega grine?  Stress på jobbet rammer mange, og det rammer hårdt. 

Læs mere
Sidst opdateret 07-09-2016

Interview om kognitiv psykologi og terapi

Kognitiv adfærdsterapi handler om at skabe flere handlemuligheder for den enkelte. Metoden bygger på evidens og er effektiv, når mennesker skal have hjælp til at skabe forandringer i deres tilværelse. Vi har spurgt psykolog Peter Damby om, hvad der er særligt ved den populære terapiform, og hvilke styrker den har.

Læs mere