Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Interview om teambuilding for ledere


Hvordan vælger virksomheder det rette spor ved store forandringer?

Laila, som er erhvervscoach og ledelseskonsulent, bliver inviteret ind i virksomheder, der står overfor store forandringer. Hendes job er at hjælpe virksomheden igennem disse ved at sikre at der bliver kommunikeret - og dermed samarbejdet - også i de stressede og usikre perioder, hvor medarbejdere endnu ikke har accepteret. Hvordan gør hun det? Det handler om at få fælles fodslag for at nå hen til et fælles mål.

Laila forklarer, hvad hun mener med vedholdenhed. - Jeg kommer tilbage til virksomheden og følger op på deres fremgang og udvikling. Jeg spørger ind til deres fremgang og min vedholdenhed holder lederne til ilden, da de ellers ofte får et meget driftsorienteret fokus, når de har travlt i deres hverdag.

Kan du fortælle lidt om teambuilding for ledere?

- Det foregår på den måde, at jeg først tager et møde med den øverste leder inden vi går i gang med forløbet. Det er lidt forskelligt om lederen er med i selve forløbet eller ej. Oftest er formålet med et teambuilding forløb for mellemledere at sætte gang i en proces. 

- Typisk handler et teambuilding forløb om, at fremme samarbejdet og kommunikationen og dermed også ledelsesstile. Ledelsesstile handler både om at finde ud af, hvad man vil, og hvilke målsætninger man har, og hvordan man kan optimere på sine mål og målsætninger. Her er det godt at opsætte KPI’er for effekten af forløbet over en given tid. Nogle eksempler på dette kunne være at blive bedre til at udforme strategier, opsætte mål og målsætninger samt, målt kvalitativt, en mærkbar bedre ledelse for medarbejderne. Arbejdet, som lederne udfører, skal jo også have en afsmittende, positiv effekt på medarbejderne. Så vi skal både snakke om kommunikation i ledergruppen, og om at give nogle værktøjer, så lederne kan få kommunikeret forandringerne ud til medarbejderne på den mest konstruktive måde.

Hvor lang tid skal der bruges på udvikling af ledere?

- 2-3 timers forløb er meget sjældent relevante for den her type scenarier. Stort set alle forløb, hvor du går ind og skal skabe en forandring, skal der opfølgning til. Det er ikke nok at komme ud til virksomheden en gang og vejlede dem i, hvordan de skal gøre. Hvis man ikke følger op, går meget af læringen tabt. Jeg vil derfor altid råde virksomheder til at det er forløb med nogle opfølgningsgange.

- Nogle har en forkert forestilling om, at vi som konsulenter gerne vil ud i virksomheden så mange gange som muligt, men det er faktisk utroligt vigtigt for udfaldet og virksomhedens succes med en forandringsproces, at der bliver fulgt op på processen og endnu vigtigere, at det er en udefra som følger op på den. Nogle chefer vil mene at de godt selv kan følge op på en forandringsproces, men det er altså ikke muligt at lede en forandringsproces indefra i virksomheden. Det skal være nogen udefra som faciliterer og følger op undervejs, især hvis chefen selv er en del af processen, da det er svært at følge op på sig selv.

Hvordan vil et typisk forløb for teambuilding forløb for lederes være sammensat?

- Det er sammensat af 2 helst 3 gange, hvor jeg kommer ind i arbejdet med en forandringsproces. Jeg vil ofte anbefale et forløb, hvor der bruges nogle halve dage med længere tids mellemrum, frem for at bruge en hel dag hver gang.

- Beslutning omkring budget ligger selvfølgelig også hos ledelsen, men jeg giver mine anbefalinger for, hvad jeg mener der vil have den største effekt. Jeg råder dem altid til den løsning, som virksomheden får det meste ud af i den sidste ende, da jeg ikke mener det giver nogen mening for en virksomhed at bruge penge på noget, som i den sidste ende ikke vil have den ønskede effekt. Mange virksomheder leder efter et quickfix, men det eksisterer ikke i virkeligheden.

Hvorfor skræddersyet i stedet for åbne kurser?

- Rent praktisk giver jeg lederne nogle cases, som de kan arbejde med. Jeg giver ofte lederne den opgave, at de skal skrive ned den næste måned, hvad de synes er gået godt, og hvad der er gået mindre godt.  Jeg bruger også individuel coaching, som en del af forløbet, og som opfølgning og sparring. Den bedste situation for videndeling er, hvis lederne kommer fra samme virksomhed, så de kan dele og spare med hinanden. Hvis de deltager på et forløb med ledere fra andre virksomheder, så er det ikke sikkert, at de har lyst til at dele både styrker og svagheder med hinanden.

Hvad indebærer denne type coaching målrettet ledere?

- Nøgleordet er træning, nærmere bestemt, case-baseret ledelsestræning. Det er op til den enkelte leder at vurdere deres egen fremgang, så jeg giver ikke en bedømmelse af, hvordan jeg synes de klarer sig, men jeg udfordrer dem i stedet.

Hvad kræver det af dig at coache lederes i forandringsprocesser?

- Coaching handler ikke om blot at stille spørgsmål – det handler om at stille de rigtige spørgsmål. Det er kun muligt at stille de rigtige spørgsmål, hvis du selv har indsigt i ledelse i og hvilke udfordringer de her ledere står med. Når du skal coache ledere i forandringsprocesser, så er det essentielt for din succes, at du har en fyldt værktøjskasse. Du skal have stor viden omkring områder som: strategisk tænkning, virksomhedsøkonomi, markedskræfter, effektmålinger mv. 

Hvilke udfordringer er der ved teambuilding specielt for ledere?

- Den største udfordring handler om komfort. Komfort kommer af at lederne har en travl hverdag og er pressede. Ofte har de en masse direkte målbare mål, som de skal nå, som ikke er orienteret god ledelse og samarbejde, og som er mere driftsbaserede. Denne form for ledelsestræning kan derfor virke forstyrrende, idet det kræver, at man bryder sine vaner.

- Mange ledere tror at de kan købe sig til nogle lettere løsninger. Det er en komfortabel løsning at sende ledere på en diplomuddannelse, men det er bare ikke nok. Der skal kobles noget praksis på og træning som er målrettet virksomheden.

Kan det være svært at komme til at vejlede dine kunder om det rette forløb?

- Ja, det kan være svært. Det er noget lettere at overbevise de ledere som selv kontakter mig, end nogen som søger en modulopdelt uddannelse eller kursusforløb, da de leder efter noget helt andet, end det som jeg tilbyder. Jeg arbejder i processer og det er meget forskelligt, hvor lang tid en forandringsproces tager, og hvilke effekter, man som virksomhed ønsker at opnå. Alene dét gør det ofte uoverskueligt, og i stedet for at kontakte en som jeg, som kan hjælpe med at byde ind med overskuelige processer, vælger man at ty til det, man kender. Det virker nemmere, og som øverste leder har man måske en idé om, at så undgår man at bruge sin egen tid, mere end et fokus på, hvad man rent faktisk ønsker at opnå hos sine ledere.

Tak til Laila Christensen ejer af virksomheden Coach Vision, som har taget sig tid til at snakke med os.

Se udvalget af kurser i teambuilding


Senest opdateret: 20 jan 2016

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 06-12-2019

Øg effektiviteten i jeres virksomhed gennem distribueret ledelse

Undersøgelser viser, at der er en klar sammenhæng mellem samarbejde og uddelegering af ansvar fra ledelse til medarbejdere og virksomheders samlede effektivitet. Få en række gode råd til, hvordan du kan øge effektiviten i jeres virksomhed gennem distriburet ledelse. 

Læs mere
Sidst opdateret 27-03-2017

Fra kollega til leder – eksperternes råd

Er du ny leder, eller går du og leger med tanken om at blive leder? At være ny leder er for de fleste et stort og vigtigt skridt i karrieren. Lederrollen byder på masser af nye udfordringer og ansvar, og disse udfordringer kan være svære at tackle. Læs med her og lær af eksperterne, hvordan du tackler din rolle som ny leder.

Læs mere
Sidst opdateret 14-01-2020

Har din organisation fundamentet i orden?

Som leder er du garant for det gode fælleskab. Læs, hvordan du skaber det her. 

Læs mere