Sådan trænes den emotionelle intelligens
20 okt 2022

Sådan trænes den emotionelle intelligens

Du har sikkert hørt om vigtigheden af at udvikle din følelsesmæssige intelligens. Emotionel intelligens (EQ) handler om personers evne til at identificere og håndtere egne og andre menneskers følelser. Det er således en intelligens, der handler om personers intrapersonelle og interpersonelle færdigheder.

Flere studier har vist, at en høj EQ har positiv indflydelse på personers ydeevne, lederpotentiale og beskæftigelsesegnethed. Den emotionelle intelligens bliver derfor ofte fremhævet i diskussioner angående arbejdsrelaterede situationer såsom arbejdsmiljø. Her har personer med en høj EQ nemlig en positiv indvirkning på miljøet, da emotionel intelligens giver mennesker succes hvad angår relationsopbygning og lykke samt mental og fysisk sundhed.

Dette er gode nyheder for personer med en høj EQ, men hvad kan personer med en lav EQ gøre for at forbedre dette? Hvordan kan den emotionelle intelligens trænes?

Først og fremmest er det vigtigt, at man har et stærkt og dedikeret fokus hvis man ønsker at træne sin følelsesmæssige intelligens. Der er fem vigtige områder du kan arbejde med for at forbedre dine intrapersonelle og interpersonelle færdigheder. Læs med og bliv inspireret!

Find kurser inden for EQ

EQ og IQ

1. Din selvbevidsthed

Identitet (hvordan vi ser os selv) og omdømme (hvordan andre opfatter os) er to fundamentale dele af emotionel intelligens. Personer med en høj EQ formår ved deres tilstedeværelse og personlighed at skabe en overensstemmelse mellem de to dele. Dette er mennesker der kender til deres styrker og svagheder og ved, hvordan de kan sættes i relation til og/eller sammenlignes med andres styrker og svagheder. EQ handler derfor om at besidde en oprigtig og realistisk selvbevidsthed. For andre mennesker opstår der uoverensstemmelse mellem identitet og omdømme fordi de vælger at ignorere den feedback de får fra deres omgivelser.

Brug værktøjer som personlighedstests og feedback surveys til at afsløre de blinde vinkler i din selvbevidsthed. Generelt er folk tilbøjelige til at være for høflige når de skal give hinanden konstruktiv eller negativ feedback. Med en survey kan du udlede nyttige og valide data, som du kan bruge i arbejdet med udviklingen af din selvbevidsthed.

Læs også: Følelsesmæssig intelligens på arbejdspladsen

2. Forstå dine omgivelser

Et af kendetegnene ved personer med lav EQ er, at de har svært ved at se tingene fra andres perspektiv - især i situationer hvor der ikke findes et facit. I sådanne situationer er det vigtigt at arbejde med en åben tilgang, hvor man giver plads til andres holdninger. Start med at forstå og påskønne dine kollegers individuelle holdninger, styrker og svagheder. Dette kan du lære gennem korte, men hyppige diskussioner med dit team. Gennem diskussionerne vil du udvikle en dybere forståelse for dine kolleger og dermed lære hvordan du kan motivere og påvirke dem. Diskussionerne er en indgangsvinkel til at forbedre samarbejdet i teamet.

3. Dine interpersonelle færdigheder

Dine interpersonelle færdigheder, forståelsen for andre mennesker og deres følelser, fortæller noget om din sociale intelligens. Er du en person der tør sige din mening og som åbent deler din uenighed? Så er dine interpersonelle færdigheder vigtige. Din ærlighed kan nemlig blive opfattet som kritik og du kan få et omdømme, der beskriver dig som værende argumenterende, pessimistisk og konfronterende. Det er derfor vigtigt, at du sikrer en passende interpersonel kontakt til dine omgivelser og kolleger, når du eksempelvis skal bede om hjælp eller uddeler en opgave. Igangsæt en proaktiv og jævnlig vidensdeling med dine kollegaer. Uden forventningen om gensidig enighed vil I komme langt.

Interpersonelle og intrapersonelle kompetencer

4. Få styr på de følelsesmæssige impulser

I pressede situationer kan passion, entusiasme og impulsive reaktioner ofte blive opfattet som humørsvingninger eller decideret ophidselse. Lider du af for meget følelsesmæssig åbenhed? Så reflekter over i hvilke situationer du er mest tilbøjelig til at udløse vrede og frustration - overvåg din tendens til at overreagere i øjeblikket.

Møder du ind til en række irriterende mails, så vent med at reagere på dem - fald til ro og gå til opgaven derefter. Ligeledes hvis en kollega irriterer dig eller kommer med en irriterende kommentar under et møde, så kontroller din reaktion og bevar roen.

Du kan undgå stressede situationer og hæmme de impulsive reaktioner ved at finde frem til hvordan og hvornår de udløses. Find en taktik, der hjælper dig med at blive mere bevidst om dine følelser i realtid - ikke kun ift. hvordan du selv oplever dem, men også hvordan de opleves af andre.

5. Skab en sund balance mellem selvtillid og beskedenhed

At gå op af den organisatoriske stige kræver en ekstraordinær tro på sig selv og selvtillid, der op til et vist punkt kan være inspirerende for andre at være vidne til. Men de mest effektive ledere er dem, der ikke synes at tro for meget på deres egen popularitet, og som udviser ydmyghed.

En sund balance mellem selvtillid og beskedenhed udviser åbenhed og modtagelighed over for feedback og evnen til at indrømme fejltagelser - en af de mest vanskelige opgaver at mestre. Går tingene galt, vil medarbejderne søge en selvsikker leder, men også håbe på at få opbakning og blive belært med ydmyghed, når de skal forbedre situationen.

For at udvikle denne del af EQ, skal man i nogle situationer lære at “fake” en selvsikkerhed og endnu vigtigere at “fake” en ydmyghed. Vi lever i en verden, hvor folk belønnes for at skjule deres usikkerhed, men det er endnu vigtigere at skjule ens arrogance. Dette betyder, at man skal blive bedre til at sluge ens stolthed, vælge sine kampe og huske på at anerkende andre for deres arbejde, også selvom du føler, at du har ret og de andre er helt gal på den.

Læs også: Sådan tester arbejdsgivere og rekrutteringsfirmaer din EQ til jobsamtalen

Sæt fokus på din personlige udvikling

Du kan udvikle din emotionelle intelligens ved at arbejde med de nævnte områder. Det vil være svært at arbejde med alle områder på en gang, men det vil være til gavn for dig, hvis du arbejder med dem bare lidt af gangen. Husk på, at målet ikke er at ændre din personlighed, men at skabe nogle nye vaner der kan skabe en overensstemmelse mellem din identitet og dit omdømme.

Hvis du har svært at afsætte tid til din personlige udvikling i hverdagen, kan du overveje at tage et kursus. Med et kursus i personlig udvikling kan du fokusere på dig selv og lære mere om dine egne styrker og svagheder. Kurserne har forskellige fokusområder. Nogle fokuserer på at lære deltagerne at styre deres følelser mere effektivt, andre fokuserer på kommunikation eller positiv psykologi. Mulighederne er mange - tag et kursus i personlig udvikling, hvis du vil sikre arbejdet med dig selv.


Se udbuddet af kurser i personlig udvikling her

 

Kilde: Harvard Business Review - Emotional Intelligens, January 09, 2017, T. Charmorro-Premuzic.

Senest opdateret: 20 okt 2022

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 08-11-2022

5 ledere: Sådan bevarer vi motivationen

Vi sætter i denne artikel fokus lederes egen motivation og spørger fem ledere fra erhvervslivet om, hvordan de bevarer motivationen i deres nuværende lederjob. 

Læs mere
Sidst opdateret 20-10-2022

Coaching som ledelsesværktøj

Connie Friman, coach og underviser hos Grow2, fortæller her om, hvorfor coaching bør være en fast del af dine ledelsesværktøjer.

Læs mere
Sidst opdateret 08-11-2022

Diversitet er vejen til virksomhedens overlevelse

I mange år har det handlet om kulturer der mødes, men der er sket et skift. Et skift der kræver at virksomhederne i langt højere grad kigger på diversiteten blandt deres medarbejdere, hvis de vil overleve.

Læs mere
Sidst opdateret 17-08-2022

Guide: 5 bud på kurser i personlig effektivitet

Vi har i denne guide fundet 5 gode bud på kurser i personlig effektivitet, der kan hjælpe dig med at få mere tid og overskud i hverdagen. 

Læs mere