Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Interview om gravide og sygefravær


Undgå sygemelding under din graviditet!

Conopor rådgiver virksomheder i, hvordan de håndterer arbejdsforhold og samtaler med gravide medarbejdere, et område der generelt er præget af berøringsangst. “Overordnet ser vi på, hvad vi kan gøre, både til fordel for den gravide og for erhvervslivet. Det fælles mål er, at den gravide trives, samtidig med at virksomheden kan opretholde driften”, siger Jean Vennestrøm, ejer af Conopor.

Gravid på arbejdeI 2012 afsluttede PhD, Jean Vennestrøm sit forskningsprojekt ‘Gravid på arbejde’. Resultaterne viste, at både virksomheden og den gravide medarbejder gennem dialog og samarbejde kan håndtere en graviditet, så de undgår unødvendige graviditetsgener og et højt sygefravær. Vi har talt med Jean Vennestrøm, om de udfordringer virksomheden og den gravide kan få hjælp til at løse.

Hvordan rådgiver I virksomhederne og de gravide?

“Virksomhederne vil naturligvis gerne reducere sygefraværet - men de vil lige så gerne have, at graviditetsperioden fungerer. Vi taler derfor ikke bare fravær med virksomhederne, vi taler om, hvordan parterne sammen får det til at blive en succes.

Vi går ind og giver helt konkrete råd både til leder og medarbejder. For en leder handler det bl.a. om, hvordan du håndterer en samtale med den gravide, og for hende om hvad hun selv kan gøre, for at det bliver en god graviditet.”

Hvad kan virksomhederne konkret gøre?

Arbejdspladsen skal være bevidst om sit ansvar, men den gravide kan også gøre noget selv. Vi giver virksomheden nogle af de retningslinjer, som der lovmæssigt er krav om at støtte den gravide i. Det kan fx være løft, vrid, arbejdstider og stress. Vi giver dem også en forståelse af, hvad det vil sige for den gravide at følge med i det tempo, som er på arbejdsmarkedet i dag. Selv om graviditet ikke er en sygdom, så kan virksomheden med fordel tage nogle hensyn, og dermed undgå en sygemelding midt i graviditeten.

Hvordan opstod ideen til rådgivningen?

”Den opstod da jeg lavede et videnskabeligt litteraturstudie til min bog ”Træning & Graviditet – et spørgsmål om tryghed”. Her var der ønske fra forskningens side om at støtte den gravide bedre, når hun var på arbejdsmarkedet. Et område der på det tidspunkt ikke fandtes meget viden om.  Gennem mit forskningsprojekt ‘Gravid på arbejde’ ved jeg, at det er muligt at have en god graviditet og samtidig være på arbejdsmarkedet. Så selv om 65 % af gravide sygemeldes i kortere eller længere perioder af graviditeten kan de hjælpes og støttes ind i en langt bedre graviditet, med mulighed for et arbejdsliv.”

gravid på arbejdeHvilke udfordringer oplever lederen med gravide medarbejdere?

“Det kan være flere ting, bl.a. er mange ledere usikre, når de skal håndtere omstændighederne ved gravide medarbejdere”. Der eksisterer mange sagsanlæg om fyringer og forkert håndtering af gravide medarbejdere, og det gør lederen usikker og skaber en unødig afstandstagen.”

Hvilke problematikker oplever den gravide typisk?

“Graviditetsgener kan forekomme på baggrund af både fysisk og psykisk belastning på arbejdspladsen. En typisk graviditetsgene er bækkensmerter der ofte forværres, når arbejdstempoet er højt og den gravide ikke kan ligge ned. Mange oplever også plukveer, hvis de har meget travlt under graviditeten, hvilket forhøjer risikoen for at føde for tidligt. Det er derfor vigtigt at eventuelle gener ikke ignoreres.”

Er der brancher der har særlige udfordringer?

I Conopor oplever vi meget, at de brancher eller afdelinger hvor der er meget pres og et hårdt arbejdsmiljø, gør vilkårene vanskeligt for den gravide medarbejder. Det gælder også for erhverv med meget fysisk aktivitet. Her er en graviditet i højere og højere grad en udfordring både for den gravide og for arbejdspladsen, fordi at de i dag skal løbe hurtigere end tidligere. Vi ser altså, at der både er store udfordringer for dem vi kalder for high performance-medarbejdere i fx advokatbranchen, men også kvinder på sygehuset og hjemmeplejen.

Om Conopor

Conopor arbejder for at skabe tryghed og tillid hos medarbejdere, så de kan performe bedst muligt. Det gør de via kvalificeret og personlig rådgivning og ved at arbejde med nogle rammer, der højner trivsel og selvtillid hos både medarbejder og virksomhed. Conopor arbejder både forebyggende, og når de gravide er sygemeldte.

Conopor tilbyder online kurset: Guide - hav gravide medarbejdere i dit team. Her underviser Conopor ledere i, at blive bedre til at have gravide medarbejdere i deres team og rådgiver dem i, hvad de kan og må sige.


Senest opdateret: 20 jan 2016

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 27-02-2017

Guide til førstehjælpskurser

Hvis man har stået i den situation, hvor en person falder om i nærheden af en selv, og personen bliver reddet af forbipasserende, så kan man kun forestille sig, hvilke tanker der er faret igennem ens hoved; hvad kunne man selv have gjort?

Læs mere
Sidst opdateret 07-08-2018

Lær at forebygge stress blandt dine medarbejdere

Stress ses hyppigt blandt både medarbejdere, men ofte bliver der først reageret, når skaden er sket.

Læs mere
Sidst opdateret 05-10-2018

Et godt psykisk arbejdsmiljø kræver samarbejde og dialog

Bliv klogere på, hvordan I arbejder med jeres psykiske arbejdsmiljø lige her. 

Læs mere